lørdag 15. januar 2011

Fokus på overganger mellom ulike skoleslag for elever med nedsatt funksjonsevne

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har utgitt dette aktuelle heftet på ca 100 sider skrevet av Bitten Munthe-Kaas. Tidligere RBK-trener Nils Arne Eggen har viet overgangsfaser i fotball stor oppmerksomhet. Dette kan utvides til alle former for overgangsfaser spesielt med fokus på skoleverket. Temaet er svært aktuelt da det stadig skjer flere og flere overganger som innbefatter utviklingshemmede. Mange av de omskrevne skolene har sin første overgang med slike elever, hvilket betyr at dette slett ikke har vært så vanlig bl.a fra barneskole til ungdomsskole. Inkluderingstanken har med andre ord ikke kommet veldg langt i Norge.


Heftet inneholder 12 overgangsbeskrivelser fra førskole og opp til arbeidsliv. Foresatte, ledere, involvert personale og hjelpeapparatet blir invitert til å komme med sine erfaringer. Innholdet har  et positivt, varmt og engsjerende budskap til hele skoleverket, deler av hjelpeapparatet inkludert NAV. Skal en trekke ut aspekter av stor betydning må dette bli tid, skolenes grunnholdning til inkludering, foreldremedvirking, felles skriftlige kommunale rutiner for overføringer, god informasjon alle veier, godt samarbeid med hjelpeapparatet samt ledelse.


Erfaringene viser at overføringene bør planlegges inntil 2 år før de settes i verk og bygge på en sterk grad av foreldrmedvirkning. Kontaktlærer bør være klar ca 1/2 år før skoleåret skal begynne. Skoleledelsen har et stort ansvar her med hensyn til å plukke ut rett person samt sørge for at den nye klassen inneholder tidligere klassekamerater. Foreldrene bør trekkes aktivt med under utarbeidelse av IOP (Individuell opplæringsplan) sammen med de som tidligere har arbeidet med eleven og de som skal ta imot eleven. Det er svært viktig å bygge på elevens muligheter.


Enhver kommune bør snarest mulig utarbeide skriftlige, forpliktende rutiner for overføringer der hele tidsaspektet er skissert, informasjon til mottagende skole (hele personalet) og til foreldrene til de andre barna som skal gå i elevens klasse.


Ledere på alle nivåer er avgjørende viktig for en god overføring og et fremtidig meningsfyllt liv. Husk på det når dere skal ta imot foreldrene til det første møtet. Jeg tror dere har litt av hvert å lære her. Personlig ble jeg fasinert av Mørkevedmarka barneskole sitt Noa- møte som et internt forum som skal fremme allsidigheten jvnf. Noas ark.


Dette heftet må oppleves. Her vrimler det av gode innspill og  ideer. Flere av eksemplene er tankevekkende og avslører at ting går an dersom en vil. Heftet kan bestilles hos Norsk Forbund for Psykisk utviklingshemmede tlf. 22 39 60 50 eller epost; post@nfunorge.org og koster 150 kr. Heftet bør finnes på alle skoler og barnehager. Det bør leses og danne grunnlaget for en diskusjon om inkluderingens kunst ved den enkelte enhet.


Til sist: Bitten Munthe-Kaas er en engasjert ildsjel. Jeg har visst det lenge, men jeg håper at leserne av dette heftet skjønner hvorfor hun fikk Karl Evangs pris for helseopplysning i 1986 og Jonas-prisen i 1999 av Insttutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

1 kommentar:

  1. Takk! Dette er noe av det jeg har stridd mest med de siste åra: overgang til ungdomsskolen for barn med autisme/PU. Det krever mye planlegging, men aller viktigst: forståelse og et inkluderende menneskesyn hos mottakerskolen. Jeg skal jammen bestille heftet med en gang! Det kommer flere lignende overganger i tida som kommer.
    Annette

    SvarSlett