lørdag 15. januar 2011

Kronprinsparets dannelsesreise

Etter moden overveielse tar kronprinsparet sine barn ut av den almenndannende skolen for å tilby dem sin egen dannelse. Vi tviler ikke på at beslutningen er godt fundert og gjennomtenkt. Allikevel må det være lov til å påpeke at denne reisen så avgjort ikke burde ha funnet sted av flere gode grunner.


Norge har ambisjon om å tilby den oppvoksende slekt den beste skolen i verden. Landet vårt satser mer enn de fleste land på utdanning. Det er i høyeste grad fokus på den norske skolens kvalitet gjennom allsidige norske og internasjonale kartlegginger. Reglene for permisjoner og fravær har nettopp blitt strammet inn, selv om foreldrene fortsatt har hovedansvaret for sine barns opplæring. Det hevdes at foreldrene, på bakgrunn av dette, er best kvalifisert til å foreta valg på vegne av sine barn.


I denne situasjonen velger vårt kronprinspar formelt å melde sine barn ut av den norske grunnskolen med sikte på å gi sine barn en helt spesiell opplevelse som de i sin priviligerte stilling kan ta seg råd til. Norske skolebarn er oftere og oftere borte fra skolen grunnet foreldrenes ferier. De opplever til stadighet at skole ikke vurderes høyt nok. Disse holdninger kan de senere ta med seg ut i arbeidslivet da det ikke er så farlig å være borte fra jobben.


Kronprinsparet er forbilder for det norske folk. De burde skjønne at en slik reise gir grobunn for mange flere reiser av denne kategori for foreldre med gunstig økonomi. Det hevdes fra kronprinsparets side at de gjennomfører reisen i en stille periode der det ikke er så mye representasjon og andre kongelige plikter. I tillegg skal de selvfølgelig ha sin ordinære ferie som så visst ikke er av de korteste. Vi har heller ikke hørt snakk om reduksjon av apanasjen.


Det kan virke som kronprinsparet vil ha både i pose og sekk. På den ene siden skal de være kongelige, mens de på mange andre områder skal være vanlige mennesker. Vi tror for vår del at dette ikke er forenelig. Her må kronprinsparet foreta en kursendring. Vi har med glede registrert mange positive tiltak fra kronprinsparets side. Denne gangen setter de seg selv i et heller dårlig lys. Det må de finne seg i å høre.


I pressen gjøres det et poeng av at barna er meldt ut av skolen. Dette er imidlertid helt korrekt for et så langt fravær. Det er også riktig at de ikke har garanti for at barna kan fortsette på den skolen de har begynt på. Faren for dette er imidlertid utopisk. Vi vil gjerne se den rektoren som som med loven i hånd ikke innvilger videre skolegang på sin skole. Det vil også være en lite delikat sak for det stakkars foreldreparet som kommer flyttende og som blir dråpen som får begeret til å flyte over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar