torsdag 24. februar 2011

Drømmeskolen


Organisasjonen Voksne for barn har utviklet et opplegg som de har kalt Drømmeskolen. Navnet er fasinerende og gir en rekke assosiasjoner. Dette er et helsefremmende skoleprogram for å skape et godt psykososialt læringsmiljø med tanke på ungdomsskolen og videregående skole.


Voksne for barn arbeider for barn og unges interesser og behov relatert til psykiske helse. Organisasjonen ble stiftet i 1960 da under navnet Mental helse.


Opplegget fokuserer på relasjoner mellom elev - lærer, elev - elev, klassemiljøutvikling og skoleomfattende psykososialt læringsmiljø.Skoler som kan tenke seg å delta må danne en ressursgruppe på 3- 4 personer bestående av ledelse, øvrig ansatt og elever. Ressursgruppa får 5 plasser på 2 dagers work-shop den 31.03 og 01.04 2011. Påmeldingsfrist er 16.03. 2011, og det er en forutsetning at det hele startes opp fra høst 2011. Kurs og opphold i Oslo blir dekket. Reiseutgifter må dekkes av deltagende skole.


Ressursgruppa får etter hvert ansvaret for å utdanne elevmentorer blant de eldste elevene på skolen. Disse får en viktig rolle også i arbeidet med drømmeklassene.


Hele skolen involveres i tiltaket som er skoleomfattende. Det er en forutsetning at ledelsen prioriterer tiltaket, følger opp elevmentorene og sørger for at program og tiltakene implementeres. Hele personalet får en halv oppstartsdag med praktiske aktiviteter.


Det er utarbeidet materiell som skal brukes. Plan for 2-dagers work-shop finner du på drømmeskolen og på Voksne for barn.


Ble du litt interessert og kanskje litt nysgjerrig? Vi synes hele opplegget virker forlokkende. Ta for sikkerhets skyld kontakt med Gry Westvik i tlf 40874473. De som kommer først til mølla, har størst sjanse til å kunne delta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar