torsdag 10. februar 2011

Psykologisk førstehjelpsskrin

Psykologspesialist Solfrid Raknes har utviklet 2 førstehjelpssskrin, et for barn fra 8-12 år og et for ungdom. Skrinene kan brukes når det gjelder dagligdagse problemer som å grue seg til en prøve, uenighet om regler for leggetider i hjemmet osv. Angst og depresjon kan bli lettere å håndtere når barnet/ungdommen via førstehjelpskrinet kan få hjelp til å styre tankene sine.
Heftene inneholder rollespillfigurer, hjelpehånd og enkle instruksjoner med konkrete eksempler. Hjelphånda brukes til å utfylle tanker og følelser der de røde tankene representerer redsel, å være lei seg og sinne. De grønne tankene står for glede og hygge og er løsningsfokuserte.
Oppleggene kan brukes ved helsestasjoner, i skoler, ved barnevernet og i PP-tjenesten. Vi er ikke i tvil om at opplegget, som er genialt enkelt, kan være til stor hjelp for begge elevgruppene. Selv folk som er kommet til skjels år og alder, vil ha utbytte av " å løse" noen hverdagsproblemer. Prisene for disse 2 førstehjelpskrin er overkommelig for alle brukere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar