torsdag 28. april 2011

RIKTIG REKTOR?

Jon Morten Melhus m.fl. har i den aktuelle skoledabatten skrevet en bok om sjansespillet som avgjør ditt barns skolegang. Den bør interessere alle impliserte parter i skolesamfunnet bestående av skoleeier, rektorer, lærere, pp-tjeneste, foreldre samt elever. Som tittelen beskriver, er det gode rektorer på skoler som fungerer godt. Forfatterne mener de har stort belegg for å påstå dette og vil vende fokus i skoledebatten bort fra penger og lærertetthet til lederens betydning for at elevene skal ha det bra på skolen sin.

Forfatterne kommer endog med 10 faresignaler til foreldrene som kan tyde på at barnet deres går på en dårlig skole. I tillegg følger det med en beskrivelse av hva foreldrene kan gjøre med dette. På samme tid er de tydelige på at mere penger og flere lærere ikke er ensbetydende med at skolen blir bedre. De kommer også med en beskrivelse av hva gode rektorer gjør. Hovedtyngden av boka gir en beskrivelse, i intervjus form, av hvordan 12 forskjellige rektorer har tenkt, utviklet og praktisert sitt pedagogiske budskap.

Gode rektorer setter barna i fokus. De kan stå støtt i motvind og har nok empati til å skjønne når det er klokt ikke å bruke styringsretten sin. De er visjonære og kan påvirke sitt personale slik at det gradvis blir utviklet og sammensveiset. Gode rektorer kan ikke skape gode skoler alene. De er bl.a avhengig av hele skolesamfunnet inklusive tydelig skoleeier. Det kan reises spørsmål om den såkalte 2-nivå-modellen kombinert med en lite krevende skoleeier kan ha skapt dårlig grobunn for læring i norsk skole.

Blant de 12 rektorene er det i våre øyne 2 som peker seg spesielt ut, nemelig Leif Østli og Christine Borge. Deres tydelighet og engasjement er forbilledlig samtidig som de makter samspillet med organisasjonene på en god måte.

Enhver rektor som leser denne boka vil finne inspirasjon til å gå i seg selv for å bli bedre. Samtidig vil de, dersom de er ærlige, finne igjen situasjoner som de helt klart kunne taklet anderledes. Vi hilser med glede at enkelte kommuner har kjøpt inn denne boka til sine rektorer og skolepolitikere. Det er også viktig at kommunene sørger for at kjennskapet til denne boka utvides til alle grupper i skolesamfunnet. Boka bør være tema på de fleste skoleledermøter. Siktepunktet må være å få frem en god beskrivelse av hva en rektor i den enkelte kommunen må kunne stå for.

Rektorrollen er meget krevende, kanskje en av de mest utsatte og viktige lederroller vårt samfunn har. Kravene er så store at vi kanskje må innse at vi pr. i dag ikke har nok kvalifiserte rektorer. Bl.a derfor må skoleeier stå frem med all mulig tydelighet dersom skolene i en kommune ikke skal utvikle seg etter hver enkelt rektors forgodtbefinnende. Barna er for viktige til at dette skal skje.

1 kommentar:

  1. Er det noen som kan svare på hvor grove overtramp en rektor kan gjøre, overfor barn og familie til barnet, før det skjer en konsekvens?

    Med håp om svar :-)

    SvarSlett