mandag 9. mai 2011

Dagbok fra en mors verste mareritt - mobbing i skolen

Denne boken er et viktig bidrag i forhold til mobbing i skolen, skrevet anonymt av en fortvilet mor. Fortellingen dreier seg i hovedsak om hennes sønns opplevelser i 1. klasse. Boka er umulig å legge fra seg når du først har begynt å lese den.
Gjennom lesningen fryser du, engasjeres du, blir du deprimert, føler du foreldrenes desperate kamp gjennom søvnløse netter for rett og slett å redde barnet sitt.
Vi opplever hvordan foreldrene overga barnet sitt til skolen i trygg forvisning om at de kunne stole på det profesjonelle og kompetente personalet der. Dessverre kunne de ikke det. De ventet for lenge før de endelig skjønte at det ikke gikk an.
Noe av det verste for oss skolefolk å lese, er hvordan skolen systematisk avviste at det overhode var et problem på skolen. I stede plasserte de elegant skylda på foreldrene og barnet.
Ca. 35000 barn opplever mobbing i den norske skolen, trass i alle former for program som blir tatt i bruk for å redusere den. Er det virkelig slik som denne mora opplever? Heldigvis er det ikke det over alt, men fortellingen er så realistisk at vi ikke har noen grunn til å tvile på at dette har hendt og kommer til å hende igjen.
Boka retter seg til alle som bryr seg om skole og barns oppvekstvilkår. Den gir et rystende bilde av hvilke forskjeller det kan være på skoler i samme kommune, sannsynligvis på grunn av manglende rektorkompetanse og styringskompetanse i kommunen.
Heldigvis ser det ut til at denne historien kan ende rimelig bra. Løsningen ble å flytte barnet til en annen skole som tok tak i problemet fra rektor til kontaktlærer i et godt samarbeid med foreldrene.
Vi skulle ønske at denne boka ble kjøpt inn til alle skoler i hele landet som grunnlag for en felles debatt i skolens personale om hvordan de kan unngå slike tragedier.
Vi skulle også ønske at foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ble tipset om boka slik at de kan spre informasjon og gjennomføre den samme debatten som skolens personale.
Til slutt: Takk til deg anonyme mor som ønsker å verne din familie! Gjennom din deling av dine opplevelser kan du allerede ha hindret lignende overgrep.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar