fredag 17. juni 2011

Ingen ut av rekka går - Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian

Dette er en interessant bok skrevet av Jon-Håkon Schultz, An-Magritt Hauge og Harald Støre. Her settes fokus på spesialundervisning, tilpasset opplæring og tospråklig opplæring samtidig. Noe av stoffet er kanskje litt foreldet, men ikke desto mindre er dette en bok som må være et nyttig verktøy for de som arbeider i skolen på alle plan.

Innledningsvis kommer 2 kapitler om rett til spesialundervisning og to språklig opplæring. Senere følger et interessant kapittel om utforming av tilpasset opplæring med to meget konkrete eksempler i regi av Kristian og Shaza. Her er det mye å hente for den engasjerte lærer. Senere settes fokus på praktisk organisering av tilpasset opplæring.

I andre halvdel av boka vektlegges arbeid og struktur i ressursteam, det lærende teamet og en tydelig innføring i hvordan det kan arbeides med teamutvikling. Boka avsluttes med temaet "tilpasset opplæring - en illusjon?" samt nyttige etterord av Mari-Anne Sørlie ,  Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz.

søndag 5. juni 2011

LEON - grep livet mot alle odds!


Vera Rubicon har gitt nordmenn en gave gjennom å skrive denne boka. Hun deler sine innerste tanker med oss før, under og etter hun fødte sin premature sønn Leon 10 uker før termin med en vekt på 840 gram.
Denne boka er så fylt av kjærlighet at det nærmest gjør vondt å lese den. Kjærlighet til sin sønn, sin ektefelle, samholdet i familien, det verdifulle i en barselgruppe og mye, mye mer. Godt innpakket opplever vi redselen og angsten over hva som kan skje eller kan komme. Vi fornemmer en mors intuisjon om at noe er galt lenge før det er konstantert hjerneblødning på det lille nurket.
Minst 2 ganger får foreldrene høre at Leon trolig ikke vil klare seg. Begge gangene utløser dette en indre styrke hos dem som driver dem videre. Skulle vi ha forandret tittelen på boka, vil vi foreslå Løven og løvinnen her symbolisert ved barnet og moren.
Med en svært sjelden diagnose kommer de hjem etter 4 måneders opphold på sykehuset nå også med en sterk synshemming i kofferten. Vi blir vitne til et liv som svinger mellom håp, glede, depresjon og angst. I tillegg velger familien en åpenhet om sin situasjon via facebook og senere via egen blogg som fortsatt driftes.
Boka er fylt av intens trening og tro på at dette skal gå bedre og bedre. Vi blir presentert for tanker som at Leon er den fødte fredsmegler da han alltid utstråler glede. Han er et oppkomme av glede, og han åpner øynene våre for alle de små tingene i livet. Når Leon ler, spirer all verdens blomster.
Vi følger Leon via treningsopphold i USA, gjennom barndåp og etter hvert barnehagestart. For å gjøre denne starten så god som mulig skriver mor en bok som hun kaller bruksanvisning på Leon.
I sannhet, løvinne, Leon er et ordentlig barn! Måtte det være mange forunt å treffer dere på deres vei gjennom livet. Måtte fremtiden deres bli fylt av solskinn og måtte den skole Leon skal begynne på verdsette den store gaven den får.
Denne boka appellerer til alle som en gang i livet opplever vanskeligheter. Derfor når den alle mennesker. Den er en inspirasjonskilde for oss når det gjelder positive tanker. Det er nærmest vondt å ta farvel med Leon i to-årsalderen, men vi skal følge deg, Leon, gjennom din mors blogg.
En gang i livet håper vi å kunne møte deg og din familie. For oss hadde det vært et kostelig møte på vår vei gjennom livet.