fredag 17. juni 2011

Ingen ut av rekka går - Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian

Dette er en interessant bok skrevet av Jon-Håkon Schultz, An-Magritt Hauge og Harald Støre. Her settes fokus på spesialundervisning, tilpasset opplæring og tospråklig opplæring samtidig. Noe av stoffet er kanskje litt foreldet, men ikke desto mindre er dette en bok som må være et nyttig verktøy for de som arbeider i skolen på alle plan.

Innledningsvis kommer 2 kapitler om rett til spesialundervisning og to språklig opplæring. Senere følger et interessant kapittel om utforming av tilpasset opplæring med to meget konkrete eksempler i regi av Kristian og Shaza. Her er det mye å hente for den engasjerte lærer. Senere settes fokus på praktisk organisering av tilpasset opplæring.

I andre halvdel av boka vektlegges arbeid og struktur i ressursteam, det lærende teamet og en tydelig innføring i hvordan det kan arbeides med teamutvikling. Boka avsluttes med temaet "tilpasset opplæring - en illusjon?" samt nyttige etterord av Mari-Anne Sørlie ,  Magne Raundalen og Jon-Håkon Schultz.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar