tirsdag 5. juli 2011

Lesetrappa for barnehager og skoler i Porsgrunn


Gjennom arbeidet med bloggen vår, FredagsKilden, kommer vi ofte i kontakt med kommuner, skoler og barnehager som har utviklet prosjekter og planer som synes å ha stor interesse for resten av landet. Et eksempel på dette er lesetrappa som er utviklet i Porsgrunn kommune. Trappa brukes også av Meløy kommune.
Det er forholdsvis sjelden at vi kommer over en så helhetlig og systematisk leseplan som omfatter både språkstimulering i barnehagen og lesing i alle fag i skolen fra 1. trinn til og med 10. trinn. Det er velsignet at en kommune tar et slikt ansvar for å skape et bedre og mer felles arbeid med språkstimulering og leseopplæring i alle kommunens skoler og barnehager.
I planen vektlegges at den voksne er rollemodell i alle situasjoner og har en avgjørende betydning for resultatet. Vi har sett for mange gode planer uten gjennomslag fordi de voksne ikke er seg sitt ansvar bevisst.
Lesetrappa  med sine planer skal sikre systematisk jobbing med språk og lesing fra og med første år i barnehagen og ut 10. trinn på ungdomsskolen. Den er utarbeidet av  repr. fra FAU, barnehager, skoler, organisasjon, ungdomsutvalg og utviklingsavdeling.
Siste del av lesetrappa har 3 vedlegg som kan ses på som pedagogisk verktøy. De viser de viktigste læringsstrategiene, et utvalg av ord som bør læres på de første trinnene og en ordliste som forklarer noen faglige begreper som er brukt i planen.
Et tips til deg som leser dette. Følg linken som er lagt inn i forhold til Lesetrappa  i Porsgrunn. Det er stor sannsynlighet for at det du finner der vil inspirere deg til fornyet helhetlig innsats i din kommune

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar