søndag 6. november 2011

LYDFARGEMETODEN


Lydfargemetoden er et nytt hjelpemiddel i lese- og skriveopplæringen for barn og ungdom med dysleksi og prøves nå ut ved flere skoler i Norge med gode resultater. Maaike Visser, mor til et barn med dysleksi, fikk kjennskap til metoden i Nederland, og begynte å prøve den ut på sitt eget barn.
Metoden går i stor grad ut på å utnytte dyslektikeres styrker. Lyd blir koblet til farger og barn trenes i alfabetet der de forskjellige bokstavene/bokstavkombinasjoner har sin bestemte farge. Elevene fargelegger i sine lesebøker bokstavene i de samme fargene før de begynner å lese.
Det brukes unifix- klosser i de samme farger til å bygge opp ord før eleven skriver ordene. Det samme gjøres på tavle med fargebrikker som har magnet. Eleven peker også på små fargebrikker på pulten og hopper på store fargebrikker som ligger på gulvet.
Lydfarge AS gir opplæring og sertifiserer veiledere i samarbeid med Folkeuniversitetet. Det arrangeres også oppfølgingskurs og samlinger for veiledere.
Det ligger 1 film ute om lydfargemetoden. I tillegg ligger det en mer omfattende film på YouTube. Interesserte foreldre og pedagoger anbefales å gå inn på lenkene vi har lagt ut for nærmere presentasjon om metoden og om de forskjellige kursoppleggene.