onsdag 18. april 2012

Plan for lese- og skriveopplæring for grunnskolen i Seljord kommune


Planen bygger på plan for språkstimulering i barnehagene i Seljord kommune og dekker alle trinn i grunnskolen. Sammen danner disse 2 planene en helhet som vi finner at de fleste kommuner mangler. Planen som med fordel kunne ha en innholdsoversikt, er organisert slik:


Etter innledningen kommer generelle betraktninger om lese- og læringsstrategier supplert med lese- og skriveteorier. Vi blir presentert for stadium i lese-og skriveutvikling av Spear - Swerlinge, Syernberg 1994. I tillegg følger normalutvikling for 1.-7. klasse fra boka "Lese- og skriveopplæring i grunnskolen" av Gerd B. Salen. Det er videre angitt veiledende lesehastighet for trinnene 3-7 i forhold til leseprøvene Carlsten og Hoa.


Planen er videre hovedorganisert i lese- og skriveopplæring på småskoletrinnet (1-4), lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet (5-7) og lese- og skriveopplæring på ungdomstrinnet (8-10). Alle trinn innledes med velsignet tydelige krav i forhold til organisering av læringsmiljø og undervisning, gode arbeidsvaner og foreldresamarbeid.


For småskoletrinnet følger så kompetansemål etter 2. årstrinn fra Kunnskapsløftet Deretter følger de kommunale mål for lese- og skriveopplæring for 1.-3. trinn organisert i mestringsmål, innhold/metoder vi skal bruke i Seljord og aktuelt materiell/verktøy. Denne 3-deling er den samme for alle trinn. Deretter følger kompetansemål etter 4. årstrinn fra Kunnskapsløftet før småskoletrinnet avsluttes med kommunale mål for lese- og skriveopplæring for trinn 4.


Mellomtrinnet har samme generelle innledning som småskoletrinnet etterfulgt av kompetansemål etter 7. årstrinn fra Kunnskapsløftet. Deretter følger kommunale mål for lese- og skriveopplæring samlet for 5.-7. trinn.


Planen avrundes med klare generelle vurderinger herunder lesestrategier: "Videreføring fra mellomtrinnet fra "lesing er...." ,( Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, 2008). Deretter følger kompetansemål etter årstrinn 10 fra Kunnskapsløftet og kommunale mål for lese- og skriveopplæring samlet for 8.-10. trinn.


Deretter følger en fyldig litteraturliste og  oversikt over aktuelle nettsteder. Planen er i sin helhet på nynorsk og er etter vår oppfatning en plan som gir en reell trygghet dersom den følges opp aktivt i hele kommunen. Vi har ingen grunn til å tro noe annet og vil gjerne gratulere Seljord kommune med en av de mest gjennomførte planene vi har sett på kommunenivå. Det har rett og slett vært moro å lese den.