fredag 1. juni 2012

Min lesetrener


Denne boken, fra Undercover forlag, ble til ved at forfatterne fikk følgende utfordring fra Utdanningsetaten i Oslo:
«Vi lærer å lese inntil 3. skoletrinn, så leser vi for å lære»
Er det likevel mulig å trene lesekompetanse etter 3. skoletrinn?I alle fag, men uten å stjele tid fra fagene?
Uten å skape merarbeid for lærerne?
Med effekt for både sterke og svake lesere?
Forfatterne svarer ja på alle 3 spørsmålene etter å ha testet øvelser på ca. 50 lærere i Oslo. Inspirasjonen fra disse lærernes tilbakemeldinger var med å skape denne boka slik den nå foreligger.
Boka vektlegger å dekke gapet mellom lystlesing av skjønnlitteratur og søkelesing i læreboka med kvalitetslesing.
Boka presenterer kvalitetslesing (nøyaktig lesing) i følgende 3 formater:
Leselommen (10 minutter med lesefokus, isolert fra annen undervisning). Øvelsene egner seg som oppstart til timer og skaper ro og engasjert elevaktivitet. Leselommen består av følgende 7 øvelser som det er flere eksempler på og forklaringer til i boka:
Tegnefortelling 1
Lesegåte
Klippefortelling
Lesekrim
Tabellkrim
Kortreise
Tegnefortelling 2
Faglesing har spesielt fokus på lesing i fagundervisning, i lekser og skolearbeid. Tekstene er fagets egne tekster, og øvelsene kan kombineres med lekser. Faglesing består av  følgende 5 øvelser som det er flere eksempler på og forklaringer til i boka:
Auksjon
Bullshit – bingo
Gullfisken
Påstand – bevis
Ord – quiz
Lesetimen er en økt på minst en skoletime med ulike øvelser satt sammen fra leselommen og faglesing. Elevene beveger seg mellom poster og utfører leseøvelser som de kjenner fra før.
Generelt kan enkeltlærere og lærere i team relativt enkelt produsere nye oppgaver selv og eventuelt bytte innenfor egen skole.
For å få maksimalt utbytte av lesetreningen trenger elevene to nye begreper som kan innarbeides i de første leseøktene. Det er lesestafett og leserespons som begge er forklart på side 10 i boka.
Det har vært moro og inspirerende å lese denne boka. Vi har begge to kjent at det rykket litt i de gamle pedagogikkføttene. Vi er ikke i tvil. Vi ville ha gått i gang med oppgaver fra denne boka, og det ville ikke forundre oss om våre elever hadde blitt både motiverte og mere dyktige når det gjelder deres egne lesekvaliteter. I tillegg ville vi ha blitt inspirert til å lage selvkomponerte øvelser til glede for hele skolen.
Senere vil FredagsKilden publisere boka Min lesekamerat som supplerer denne boka med øvelser til hjemmebruk.

Inntil videre kan noen eksemplar av Min lesetrener kjøpes HER.