tirsdag 3. juli 2012

Min lesekamerat


Denne boka utfordrer deg til å bli en bedre leser. Den har morsomme leseøvelser for barn og foreldre. Den krever 10 minutters lesing pr. dag med tekst og samtale. Tidligere er boka Min lesetrener omtalt på FredagsKilden. Den har tilsvarende øvelser for skolen.
Denne boka ønsker å starte et samarbeid om lesing – mellom et barn og en voksen. Som nevnt tidligere skal lesestundene foregå på 10 – 15 minutter hjemme. Boka inneholder ulike øvelser som er forklart senere. Den voksne lesekameraten må sette seg godt inn i boka før lesingen begynner. Det er mulig å lage tilsvarende øvelser selv.
En god lesekamerat finner gode stoler og rydder unna støy slik at lesingen kan foregå. En god lesekamerat leker ikke lærer, men husker å være kamerat. En god lesekamerat kjenner sin leser og finner tekster som egner seg. En god lesekamerat prater om det som er lest. En god lesekamerat passer på at den daglige treningsdosen ikke blir for lang. 10 minutter er akkurat passe – når man leser grundig. Og da har dere rukket å prate om teksten også.
En god leser kan lese både fort og langsomt. Han forstår når det lønner seg å lese fort og når det lønner seg å lese langsomt. En god leser kan lese nøyaktig og få med seg meningen i hele setningen. Så går det fortere etter hvert. En god leser forstår at bøker, kart og tabeller må leses på forskjellig måte. Det er morsomt å lese mye hvis man leser riktig. Denne boka handler om å lese riktig.
Øvelsene som presenteres i boka, er følgende:
Linjelesing er representert med blabbikon og tryllestaven. I et blabbikon er nøkkelordet fjernet, og leseren må derfor finne meningen i hele setningen. I tryllestaven har det skjedd noe mystisk. Her må leseren forstå hele teksten.
Lesejakt består av skattejakt som trener høyre – venstre og leselogikk, mens kartreisen krever et minimum av kartforståelse.
Lesekabal består av ordsekk som trener ordrekkefølge eller ordforråd gjennom samtale og klippefortelling handler om rekkefølgen mellom setninger.
Detektivbyrå handler om lesekrim som trener nøyaktig lesing og lesehukommelse og i tabellkrim  må barnet skifte lesemåte mellom tekst og tabeller.
Leseverksted samarbeider lesekameratene om det praktiske – men barnet får i oppgave å lese. Det kan velges mellom øvelsene trylling, triks, bretting, programleder, leseklosser eller matlaging.
Øvelsene er godt beskrevet i boka som også inneholder skjema for leseplan som barnet og lesekameraten skal bli enige om samt fasit til alle oppgavene i boka.
Min lesetrener og Min lesekamerat kompletterer hverandre. Skole og hjem kan komme i gang med et fruktbart samarbeid til glede for alle parter. Vi anbefaler bøkene på det varmeste.