fredag 2. november 2012

Inntrykk fra Østlandsk lærerstevne 2012


For oss har deltakelse på Østlandsk lærerstevne i en årrekke vært ett av høstens høydepunkt. Vi har fått mange aha-opplevelser mens vi har sugd kunnskap og erfaringer fra dyktige forelesere disse årene.
Vi opplever glede ved å være med på ulike kurs, vandre blant andre pedagoger, treffe andre gjengangere og utveksle noen erfaringer og synspunkter. Når vi så i en pause mellom to kurs, kan stikke ned i kjelleren eller ut i teltet og snuse etter forlagenes nyheter og skatter, er opplevelsen fullkommen.

I år ble det, grunnet avlysninger, bare ett kurs på oss, men dette ene ga oss mye å tenke på! Merete Wennevold foreleste om "Systematisk arbeid med leseforståelse og læringsstrategier i alle fag". Vi fikk en innsikt i hvor viktig det er at læringsstrategier brukes fra tidlig skolealder, slik at elevene forstår innholdet i teksten f.eks i matematikk eller i naturfag. Vi fikk innprentet hvordan læreren leder elevene sine i denne prosessen og hvor viktig det er at læringsstrategier innføres gradvis, repeteres år for år og stadig suppleres med nye. Slik kan elever på 7.trinn beherske ulike strategier og selv avgjøre hvilken som passer dem best i en hver sammenheng.
Wennevold hadde bred erfaring fra arbeid med både fremmedspråklige og lesesvake elever, så dette var viktig for enhver elev. 
Vi satt igjen etter kurset, med en erkjennelse av at vi, to pensjonister, hadde fått kunnskap som vil komme oss til nytte i våre egne leseprosesser og leseforståelse.

Runden vår på materiellutstillingen ble en stor fornøyelse. Forlagene kunne vise oss flere spennende produkter som var nye av året eller nye for oss.

 
Det er alltid spennende å besøke hjørnet til Gan Aschehoug. De har godt utvalg i materiell for tilpasset opplæring, for barnehage og skole. Vi, som alltid har hatt god erfaring med å bruke spill i opplæringen, ble straks begeistret for Språkkista og Mattekista  

 
LingoBingo er et Bingo- og Memoryspill til fremmedspråksundervisningen og finnes også på engelsk, fransk, spansk og tysk. Ellers merket vi oss at Gan Aschehoug hadde flere spennende nye bøker og hefter, f.eks. opplegget for de som ikke kan norsk: Nye ord 1 og 2, - norsk for nybegynnere.       Arbeid med ord Læremidler AS er også et meget interessant foretak. De har et stort utvalg permer med kopioriginaler i ulike fag og tema. Vi ble imponert over Lydlek, et lekbasert opplegg med de norske språklydene/lydkombinasjonene. Permene med kopioriginaler har oppgaver som trener ulike ferdigheter for god leseinnlæring, velegnet for tilpasset opplæring og for minoritetsspråklige. Vi fikk grundig orientering av de to erfaringsrike logopedene som hadde utviklet opplegget og gikk god for at det virket etter hensikten! 

Av andre nyheter fant vi Geografi i norskundervisningen og Historie i norskundervisningen. Begge oppleggene passer for nybegynnere i norsk, elever med lese-/skrivevansker og for elever som trenger langsom progresjon.

    

Til slutt vil vi anbefale LESE BEDRE lese- og rettskrivingskurs, et opplegg som består av 63 leksjoner. De kan deles i tre lesekurs og er individuelt tilpasset. De bygger på erfaring og er inspirert av forskning. En glødende spesialpedagog som hadde jobbet med lese- og skriveopplæring i mange år, orienterte oss ivrig om det systematiske opplegget sitt.


Besøket på utstillingen, ga oss nye tanker og inspirasjon. Vi skulle gjerne prøvd ut materiellet på elevene selv, men nøyer oss med å komme med varme anbefalinger! Så får vi  pensjonister heller se frem til neste høst og nytt Østlandsk lærerstevne.     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar