torsdag 13. desember 2012

GOD JUL


 

Vi vil takke dere for alle besøk og all interesse
dere har vist FredagsKilden i året som gikk!
 
En ekstra takk til dere som har tatt dere bryet med å sende oss tilbakemeldinger!
Vi har samlet noen av innspillene på en egen side:
KOMMENTARER TIL FredagsKilden
 
Vi ønsker dere alle en god jul!
 Velkommen tilbake i 2013!

Med vennlig hilsen Kjell og Bente.
 
 


søndag 2. desember 2012

God leseutvikling


Dette er en meget konkret bok om hvordan skolen kan legge til rette for god leseutvikling gjennom en grundig kartlegging. Boka inneholder gode redskaper for læreren til å kartlegge hvert enkelt barns leseutvikling gjennom de første 3 – 4 skoleårene.

Boka inneholder en klar beskrivelse av god leseutvikling samt de 5 dimensjonene som kartleggingsskjemaene er bygget opp med. Disse er fonologisk bevissthet, ordavkoding, leseflyt, leseforståelse og leseinteresse. Forfatterne beskriver hva de 5 dimensjonene innebærer på en lettfattelig måte.

Alle trinn i de 5 dimensjonene beskrives deretter med forslag til konkrete øvelser eller bilder som kan brukes til å fastslå om barnet behersker trinnet. Oppbyggingen har klare likhetspunkter med LUS, men oppfattes mer konkret og spesifikt rettet mot de 4 første årene.

Boka anbefaler hjelpemidler til videre kartlegging. I forhold til fonologisk bevissthet anbefales IL-basis, til ordavkoding ordstillelesingsprøvene OL64 og OL 120 samt MiniSL 1 og 2. Til leseflyt anbefales setningsleseprøver SL 60 og SL 40. Til leseforståelse Carlsten for de forskjellige trinn og til leseinteresse MiniSL.

Boka avsluttes med noen sider om den tidlige skriveutviklingen. Etter vår mening gir boka den enkelte skole et ypperlig redskap til å holde en systematisk oversikt over sine elevers leseutvikling. Kartleggingen vil etter hvert kunne gå relativt raskt særlig dersom personalet går sammen for å lage det materialet med eksempler som er nødvendig for den. Konkrete eksempler til øvelser finnes beskrevet som kopieringsorginaler i boka "God leseutvikling i praksis" som vil bli beskrevet senere på FredagsKilden.

Svakheter som avdekkes hos enkeltelever kan med bakgrunn i de beskrevne øvelsene trenes systematisk opp. Den enkelte skole vil kunne oppleve en trygghet på at den legger til rette for en god leseutvikling for alle elevene sine.

For å få kartleggingsskjemaene i A-4 format kan en gå til cappelen/damm der du finner God leseutvikling i praksis.