torsdag 3. januar 2013

EN "NY" SKOLE BLIR TIL
Bakke skole i Ullensaker kommune skulle utbygges og fullstendig rehabiliteres. Både kulturskole og helsestasjon skulle ha base i skolebygget. Da utbyggingen startet i mars 2011, ble personalet og elever fordelt på 3 andre skoler i kommunen i tillegg til at noen hadde base på Bakke skole.
Hele utbyggingen skulle bli en stor utfordring ikke minst for rektor ved skolen Mette Caspersen. I tillegg til at hun var sterkt delaktig i planlegging før utbyggingen, måtte hun også påregne stort deltageransvar under utbyggingen.
Utbyggingen skulle være ferdig slik at skolen skulle stå ferdig til bruk i august 2012 med plass til i alt 500 elever samt kulturskole og helsestasjon. Når tanken dukket opp hos rektor at dette kunne være en fin anledning til å starte visjonsarbeidet, vites ikke. Resultatet, som vi skal se fotografier av, er i alle fall ikke mindre enn imponerende.
Rektor tok kontakt med de skolene som arvet deler av elevene og personalet fra Bakke skole. Velvillige rektor - kollegaer ved de andre skolene ga grønt lys for at Bakkepersonalet kunne samles på alle planleggingsdager i tillegg til ca. 9 kveldssamlinger.
Visjonsarbeidet kunne begynne med utmerket hjelp fra " Ringer i vann" som deltok på flere av fellessamlingene og hadde nær kontakt med skolens visjonsgruppe som besto av ledelsen og 3 andre ansatte.
Ved skolestart var visjonen med skolens verdier ferdig. Skoleåret var detaljplanlagt og tidslinja for utviklingsarbeidet for flere år var fastlagt. I tillegg ble det opprettet rekogrupper som er en forkortelse for resultatgrupper som kunne arbeide med forskjellige oppgaver i forhold til strukturer på skolen.
Nedenfor ses Bakke skoles nye visjon:


Her ser dere skolens verdier presentert i de 4 fargene som også går igjen i bygningen:Bilde av rektors navneskilt med de 4 fargene i bølger som symboliserer bakke – landskapet rundt skolen. Bølgene er også trykt på skolegensrene.Nederst vises et utdrag av tidslinjen som henger i full størrelse på personalrommet:
Dette er et vakkert stykke arbeid skapt av et oppdelt personale i skolens utbyggingsfase. I tillegg må det legges til at utbyggingen er svært vellykket bl.a med et personalrom med panoramautsikt og balkonger for matpause i godværsdager. Vi nevnte ikke skolens uteområde. Det er til å bli blank i øynene av. Her ser du noe av utsikten fra personalrommet:


Skolen ligger i Kløfta sentrum i Ullensaker kommune. Ta en titt innom når du er på disse kanter. Det er fare for at du blir inspirert. Gratulerer til hele skolesamfunnet ved Bakke skole!!

tirsdag 1. januar 2013

GODT NYTT ÅR
Vi ønsker dere alle et godt nytt år!
 
 
Vi håper at dere, også i året som kommer,
vil finne meningsfulle innlegg og nyttig stoff
på FredagsKilden!
 
Det er hyggelig å få tilbakemeldinger fra dere!
 
Vi ønsker å være til inspirasjon og nytte for dere som er opptatt av barn og ungdom.
Året 2013 åpner vi med å legge ut bingobrett for trening av:
Forvekslinger d/t
 
Med vennlig hilsen Kjell og Bente