tirsdag 5. februar 2013

God leseutvikling i praksis. Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler


"God leseutvikling i praksis" er en selvstendig samling av praktiske tips og oppgaver som kan anvendes i tilknytning til elevens leseutviklingsskjema som er presentert i teoriboka" God leseutvikling" av Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin. Denne boka er tidligere beskrevet i FredagsKilden.

Vi er ganske sikre på at denne praktiske versjonen vil inspirere, lette og bidra til at "Elevens leseutviklingsskjema" blir anvendt systematisk av mange flere lærere

Denne boka presenterer konkrete øvelser til alle de 5 dimensjoner for lesing inklusive alle underpunkter i hver dimensjon. Dette gjelder hoveddimensjonene fonologisk bevissthet, ordavkoding, leseflyt, leseforståelse og leseinteresse.

Materiale fornekler kartleggingen av hver elevs leseutvikling som gjøres av læreren i samarbeid med eleven. En skole vil gjennom kollegasamarbeid relativt fort kunne lage flere eksemplarer av de forskjellige øvelsene slik at skolen kan ha 1 sett til hver klasse.

Det er svært gledelig at dette materialet kan presenteres så komplett. Læreren vil ved hjelp av dette være langt sikrere på at kartleggingen som de foretar på hver elev, blir riktig. I tillegg vil materiellet vise tydelig hva hver enkelt elev skal trene på. Gjennom å bruke leseutviklingsskjemaet systematisk, vil en få klarlagt om treningen på de områder eleven scorer lavt på, gir tilsiktet effekt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar