mandag 6. mai 2013

Effektiv planlegging og vurderingHenning Fjørtoft har laget en inspirerende og høyst aktuell bok for alle som arbeider i skolen, uansett hvilke trinn eller nivå. Den er delt i 2 deler. I den første delen kan du lese om forholdet mellom planlegging, vurdering og læring. Kapittel 2 omhandler hvordan vi kan forstå kompetansemål i læreplanen. I neste kapittel blir du kjent med noen grunnleggende begreper fra vurderingsteorien og hvordan vurdering henger sammen med læring.
Kapittel 4 beskriver hvordan vi kan bevege oss fra den tradisjonelle skoleprøven til mer autentiske og prestasjonsbaserte vurderingsformer. Kapittel 5 og 6 omhandler kriteriebaserte vurderingsverktøy som rubrikker og sjekklister og viser hvordan dette gjøres i praksis.
Kapittel 7 viser hvordan du kan bygge opp strukturerte undervisningsplaner med verktøy med verktøy som pensumkart og modulplaner, mens kapittel 8 beskriver pensumkretsløpet – en fleksibel modell for kontinuerlig og systematisk skoleutvikling. I kapittel 9 finner du 16 kjennetegn på god vurderingskultur.

I den andre delen av boka finner du eksempler på vurderingsoppgaver sammen med kompetansemål og vurderingsverktøy. Her finner du en rekke hjelpemidler som gjør vurderingsarbeidet lærerikt, effektivt og gøy.

Vi spør oss selv hvordan en skole med felles fokus på hovedbudskapet i denne boka, ville se ut. Vi er ikke i tvil om at den ville fremstå som tydelig, klargjørende både for elever og foreldre, strukturert og rettferdig. Vi tror også at den ville ha svært mange motiverte elever etter hvert.

 I vår skole der halvårsrapportene når det gjelder spesialundervisning snart er en saga blott, kunne dette bokas fokus på rubrikker virke klargjørende både for ledelse, liten og stor. I tillegg ville systematikken i pakt med tydelige krav og kriteriebeskrivelser stramme opp og gjøre denne delen av undervisningsplanleggingen mere helhetlig.