tirsdag 3. september 2013

Sjekkliste for IOP (Individuell opplæringsplan)Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag, har blant mye annet satt fokus på IOP. Bakgrunnen for dette er at foreldre/lærere via en sjekkliste kan undersøke om IOP-en til barnet ditt/eleven din er god nok og om den er utarbeidet i henhold til lovens krav.
Alle punkter i sjekklista har henvisning med sidetall til kap. 6.7 i "Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning".Hovedpunktene i sjekklista er som følger:

  • ·         Enkeltvedtak som grunnlag for IOP-en


  • ·         Alle monner drar. Hvem bidro til IOP-en?


  • ·         Formen på IOP-en


  • ·         Kort om innholdet i IOP-en


  • ·         Etter at IOP-en er ferdigskrevet

Sjekklista må være et nyttig hjelpemiddel for alle parter i bestrebelsen for å lage gode, omfattende og matnyttige IOP-er.

Med det samme du er inne på Akershus fylkeslags side, kan vi bare anbefale deg å gå inn på Kunnskapsbanken. Der finner du mange aktuelle temaer f.eks  2010 IP og IOP. Dersom du klikker deg inn her, finner du IOP i 3 tilpassede varianter som er eksempler på utfylte IOP-er for elever med forskjellige vansker.
Alt i alt er dette en side med veldig mye god og utfyllende informasjon