fredag 8. januar 2016

MOTVi hadde registrert at mange av spillerne i eliteserien i fotball løp rundt med MOT-logoen på ryggen. I tillegg visste vi at MOT arbeidet i forhold til enkelte ungdomsskoler, men det var alt. En reise til Trondheim som bl.a endte på MOT-campen på Gråkallen, utvidet våre horisonter betraktelig.

MOT feiret 15 års-jubileum i 2012. Initiativtageren var skøyteløperen Atle Vårvik,som med sin noe uortodokse stil,  allerede da viste frem sine kreative sider. Han kommer nok til å bli mer kjent for sitt MOT-arbeid. Den andre initiativtageren var Johann Olav Koss.

I Trondheim fikk vi utdelt boken «Inspirasjonen MOT». Opplysningene som vi presenterer, skriver seg hovedsakelig fra denne boken og fra MOTs hjemmeside. Vi har i tillegg hatt samtaler med mennesker i MOT-miljøet.

Det vi visste om MOT var en liten flik av en omfattende organisasjon som har vokst og utviklet seg i alle disse  årene. MOT har blitt et identitetssymbol for mange ungdommer og har et kvalitetsstempel i forbindelse med  holdningsskapende og forebyggende arbeid i ungdommenes nærmiljø. Disse prosjektene har i løpet av 15 år blitt utviklet i regi av MOT:

MOT i ungdomsskolen, MOT i fritid, MOT-turnè, MOT til foreldre, storbyturnè, MOT vold, foredrag til lærerne, ungdom med MOT, MOT til å lede, MOT skolefrokost, MOT i videregående, artister og idrettsfolk som ambassadører, MOT til å glede dagen, drømmefondet, chat med MOT, MOT i Sør-Afrika, MOT- magasinet, global dignity, MOTs begeistringsuke, MOT-camp, MOT i Namibia og ikke minst lokalsamfunn med MOT.

I 2012 disponerte MOT 4800 lokale medarbeidere og ildsjeler. 125 lokalsamfunn er med i MOT inkludert 221 ungdomsskoler og 27 videregående skoler. I tillegg har MOT avtale med 108 kommuner. 61600 elever har MOT som program i skolen. MOTs helhetlige filosofi er bygget MOTs verdier og prinsipper.  Den skolering, som MOTs medarbeidere med ambassadører og ildsjeler gjør i lokalsamfunn og på skoler, er forbilledlig. Den enkelte skole eller lokalsamfunn får selv via skoleringen lokalt personell for videre utvikling av MOT.

Boka «Inspirasjonen MOT» gir en beskrivelse av utviklingen av MOT fra start til nå. Den inneholder også  erfaringer fra alle de toppidrettsutøvere og artister som er med i MOT og kommentarer fra øvrige MOT medarbeidere om sine opplevelser. Det er også innspill fra elever som har hatt MOT i sin skole om den påvirkning og betydning dette har hatt for dem.

Det fører alt for langt å gå detaljert inn på alle de prosjektene MOT driver. Den som leser dette og er opptatt av positive verdier og egne valg, bør skaffe seg mer kunnskap bl.a annet via MOTs hjemmesider.

MOT begynte egentlig på ungdomsskolen. Her får den enkelte skole et helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT 14 ganger over 3 år. Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling bevisstgjøres ungdom til å ta vare på hverandre og ta egne valg.

I 2010 ble MOT satt under lupen. Vurderingen ble etter hvert til en 86 siders rapport ført i pennen av bl.a professor Edvard Befring. Det konkluderes med følgende positive effekter for ungdom der MOT brukes:

·        Styrket selvtillit og optimisme
·        Styrket oppvekst og opplæringskvalitet
·        Økt forståelse for viktigheten av å bry seg om andre
·        Begrenset mobbing
·        Redusert bruk av alkohol og nikotin
·        Styrket læringsorientering

MOTs 21 hele årsverk organiserer 6100 medarbeidere som driver MOT arbeidet i lokalsamfunnene. I forhold til lokalsamfunn kan nå hele kommuner gå inn. Dette skal styrke en felles forståelse, forpliktelse og motivasjon på ledernivå i kommunen og skolen, og blant lærere, foreldre og ungdom. Hele konseptet forankres da hos rådmann og ordfører og videre nedover i systemet.

Ordfører Åge Tovan i Lørenskog kommune sier det slik:
«MOT er et verksted for selvtillit»


Vår anbefaling blir derfor at våre lesere så seriøst som mulig vurderer mulighetene for å implementere MOT i sin skole eller kommune. Vi har en sterk følelse av at dette vil lønne seg.

2 kommentarer:

 1. Har ei datter på 16 som er Ungdom Med Mot. Dette oppdraget fekk ho i 9.kl, med bl.a. to dagers opplæring. Ho har snakka om MOT både for dei som skal begynne på ungdomsskulen og kommunepolitikarane. No har ho starta på vidaregåande som dessverre ikkje er ei MOT-skule. Det syns ho er eit stort minus. Som mor syns eg jo det er litt rart at dei vidaregåande skulene i Hallingdal ikkje er MOT-skular når fem av dei seks Hallingdalskommunane har det i ungdomsskulen. Frøkna påstår til og med at ho merkar kven i klassen som kjem frå den "MOT-lause" kommunen, mtp korleis dei er til å akseptere andre og ta kontakt med andre.
  I haustferien var ho så heldig å få reise på MOT-camp som signalbærar frå kommunen vår. Det er ei fantastisk skulering for ungdommen!
  Så vår konklusjon er også at det lønner seg å satse på MOT!

  Helsing frå Annette Medhus

  SvarSlett
 2. Takk for kommentaren din!
  Vi er også veldig overbevist om at MOT gir gode og verdifulle resultat!

  SvarSlett