søndag 3. november 2013

Våre favoritter fra Østlandsk lærerstevne 2013Våre forventninger ble innfridd straks vi kom innenfor dørene på Bislett Høyskolesenter. Det var som å komme inn i en gullgruve.....
Vi fikk en inspirerende dag blant nytt og interessant materiell, både for barnehage og for skole.
Vi fikk også faglig påfyll gjennom et forrykende og motiverende foredrag.
Her nevner vi noe av de godbitene som vi fattet mest interesse for, men der var det også mange andre.....
1. STASJONSBYEN er et nytt helhetlig opplegg fra GAN Aschehoug. Det beregnet til å benyttes ved stasjonsundervisning i småskolen og kan gjerne kombineres med "Å skrive seg til lesing" og "Veiledet lesing". Hver av delene i dette innholdsrike opplegget kan også benyttes uavhengig av de andre.


2. BOKBUSSEN er en av komponentene i STASJONSBYEN som vi merket oss spesielt. Her er det to herlige esker, formet som busser, en rød og en blå. De er fulle av nyskrevne lesehefter for den første leseopplæringen, fordelt på 4 nivå. (GAN Aschehoug)

3. SPRÅKKISTA er beregnet på språktrening for minoritetsspråklige og vil være et nyttig hjelpemiddel i forhold til alle barn som trenger språkstimulering. Den er svært innholdsrik, full av variert materiell. SRÅKKISTA er bygget opp over 10 velkjente tema fra barnehagen. Opplegget er supplert med App for iPad og iPhone. (GAN Aschehoug)


4. SPRÅKLEK var en herlig oppdagelse. Våre egne erfaringer fra undervisningen er at rim, regler, sanger og vers, kombinert med  beskrivende illustrasjoner, er motiverende og et utmerket hjelpemiddel i språkstimulering. Her fant vi de lekreste hefter, fulle av nettopp dette! Det var litt av et funn... (GAN Aschehoug)


 
5. LESEGLEDE var et nytt bekjentskap for oss. Her fant vi drømmen for alle Donald-fans. Det var serier for lesere på ulike nivå, fra Donald Junior, med enkle tekster, oppgaver og bokstavleker, til Donald Pocket.
 

English Donald Pocket hadde engelske tekster. Heftene var utstyrt med oversatte gloser nederst på hver side og lengst bak var det en sammenfattende ordliste.
 


6. BOKSTAVKONGEN er "Eventyrene om da lydene fikk bokstaver", et unikt pedagogisk konsept. Opplegget har blitt brukt i mange skoler gjennom flere år. Opplegget kan være til hjelp for å bevisstgjøre elevene på lydene i ordene. Eventyrene ligger tilgjengelig på nettet. Materiell som hører til er bl.a.: Bokstavalfabet til å henge opp i klasserommet - Bokstavslott som kan skrives ut for å øve på bokstaver. Bokstavkongen er også kommet på App for iPad.
7. LYDFARGEMETODEN har vi skrevet om tidligere her på FredagsKilden. Vi oppsøkte Maaike Visser på hennes stand og beklaget at kurset hennes var avlyst. Av en eller annen merkelig grunn, hadde det ikke vært nok interesse for det. Hun var svært engasjerende og sa seg veldig interessert i å komme i kontakt med  skoler som hadde elever med spesielle behov.


8. VIGDIS REFSAHL er forfatter av boken, "God leseutvikling" som vi har omtalt på FredagsKilden. Hun beriket oss med en konsentrert og engasjerende forelesning under temaet "Når lesing blir vanskelig. Lesevansker og tiltak". Dette er en dame som er meget opptatt av systematikk, struktur, samarbeid og trening. Etter hennes forelesning økte vår inspirasjon i forhold til å hjelpe personer som sliter med lesing. Vi kommer senere til å presentere boken  "Når lesing er vanskelig" av samme forfatter.