tirsdag 7. januar 2014

Jungelhåndboka 2013
Vi har arbeidet i skoleverket i hele vårt yrkesaktive liv. Vi har aldri før hørt om «Jungelhåndboka» som siden 2004 årlig har vært gitt ut av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Mange ganger har vi savnet et samlende oppslagsverk, og vi går ut fra at mage av våre lesere har vært eller er i samme situasjon.
Vi har alle plikter og rettigheter. I samfunnet vårt er det bygd opp tjenester og tiltak for å hjelpe folk når de har behov. Virkeligheten kan ofte være at selv om vi har rettigheter, er det ingen selvfølge at rettighetene bli innfridd. Alt for ofte opplever mennesker at de ikke får den hjelpen de trenger.
Det var dette som var utgangspunktet for at FFO i sin tid etablerte rettighetssenteret. Jungelhåndboka følger på en måte opp rettighetssenteret og er en skriftlig veiviser til deg som trenger hjelp til å finne frem i den uoversiktlige verden som det offentlige tjenesteapparatet kan oppleves som.
Jungelhåndboka tar opp følgende hovedtema som brytes ned i mange underpunkter:
  • ·         Opplæring og utdanning

  • ·         Arbeidsliv

  • ·         Trygdeytelser

  • ·         Helse- og omsorgstjenesten

  • ·         Barneverntjenesten

  • ·         Boligspørsmål

  • ·        Tilgjengelighet

  • ·         Erstatningsordninger

  • ·         Skattefradragsregler

  • ·         Offentlig saksbehandling


Boka er lettfattelig skrevet og gir deg svar på mye og hvor du eventuelt kan hente tilleggsopplysninger. Denne boka bør finnes hos alle offentlige etater inkludert skoler og barnehager.
Boka anbefales også til deg som synes det er vanskelig å finne frem i den offentlige jungelen. Den kan kjøpes hos Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og koster 320 kr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar