mandag 3. mars 2014

Hvorfor hopper jeg
Dette er en av de mest spesielle bøkene vi har lest. Den er skrevet av den japanske Naoki, en 13 årig språkløs gutt med autisme. Måten boka ble til på var at han pekte på tegn i en tabell slik at de ble til ord som en assistent ved siden av han kunne skrive ned.

 
Alle kapitlene i boka har overskrift formet som et spørsmål. Forfatteren prøver å gi svar på en lettfattelig måte hvordan og hvorfor folk med diagnosen autisme tenker og handler. Boka tar oss med inn i en for oss ukjent verden.

For foreldre, pårørende, helsevesen samt skole og barnehage blir det i denne boka åpnet en ny verden. Vi og alle andre får aha-opplevelser gjennom lesningen. For vår del må vi faktisk reversere enkelte av de prinsipper som vi trodde lå til grunn for opplæring og behandling av autister.

Boka har berørt en hel verden og gått til topps på bestselgerlistene i land etter land. Tenk hvilke betydning den har hatt og vil ha for forståelsen av mennesker som på en eller annen måte er annerledes.

Forordet i boka er skrevet av den berømte forfatter David Mitchell. Boka har betydd mye for han i møte med og forståelsen av sin egen autistiske sønn.

Denne boka er en gave som må deles. Nøl derfor ikke med å lese den. Ingen kan forbli uberørt av budskapet i den. Hadde den vært tilgjengelig for flere år siden, ville mange trolig skjønt mer og behandlet elever med autisme-diagnose langt riktigere