torsdag 24. april 2014

Matematikkopplegg på YouTube

Like før påske inviterte vi oss selv til Vormsund ungdomsskole. Med stor interesse hadde vi lest i avisen, Romerikes Blad, om "Matte som påskekrim". Vi hadde prøvd å sette oss litt inn i det, men dette spennende opplegget, med matematikkopplæring på YouTube, ønsket vi å høre mere om.


Vi ble hjertelig mottatt av Jan Tore Eriksen, som er opphavsmannen, og Aashild Vold Solberg, som er hans støttespiller. 
Begge driver Omvendt undervisning i klassene sine og bruker videoene på YouTube i den sammenhengen.Jan Tore produserer et opplegg ved hjelp av Web-kamera og programmet Screencast-o-matic. Ved samtidig å bruke Word til å skrive oppgavene, viser han trinn for trinn hvordan en oppgave løses og teorien i temaet.  SketchUp brukes for å få 3-dimensjonale bilder. Jan Tore legger inn historier og dramatikk i videoene, og det skaper engasjement blant elevene. Den ferdige videoen, legger han etter hvert inn på skolens område på YouTube, VUS matematikk. Til å lage geometriske figurer i videoene, brukes programmet GeoBra. Både SketchUp, Screencast-o-matic og Geobra er program som kan lastes gratis ned fra Internett. For å bruke linjal og andre effekter kan gratisprogrammet Smoothdraw  eller program fra digital tavle benyttes.Når et tema skal innføres i matematikken, får elevene beskjed om å gå inn på opplegget som ligger klart på YouTube. Ukeplanen ligger på Nettet, der står lenken og elevene kan gå rett inn på det aktuelle nettstedet. De sitter hjemme, gjerne sammen med foreldrene sine, og gjennomgår teori og oppgaver. Tilbake på skolen igjen, brukes matematikktimene til å repetere stoffet sammen med elvene. Videoen stoppes ved behov og tilpasses den enkelte eleven. Aashild og Jan Tore har da hele tiden øyekontakt med elevene sine og kan kontrollere at de henger med. Denne måten å undervise på, gjør det enklere å drive med tilpasset opplæring. Slik frigjøres tid til bl.a oppgaveløsning som også kan være laget som mange videoer med forskjellige løsninger på varierte oppgavetyper.
I flere grunnleggende tema er det nivåtilpassete videoer. Elevene kan velge å bruke den som passer dem best.

Aashild og Jan Tore merker et stort engasjement for matematikk blant elevene, - og foreldrene, etter at de begynte å bruke matematikkvideoer på denne måten. Foreldre forteller at de kan høre ungdommen sin sitte inne på rommet sitt om kvelden, glødene engasjert og fordypet i matematikk på TouTube. Dette blir mere lystbetont enn lekser på vanlig måte, og det beroliger at stoffet blir gjennomgått med lærer på skolen etterpå.

Matematikkgrupper og matematikk-kurs er også en del av skolens tilbud.
Når det er matematikkgrupper, jobber 1 gruppe med konkreter for å øve opp grunnleggende matematikkforståelse, og 2 grupper jobber med oppgaver og videoene på 2 ulike nivå.
På matematikk-kursene er det gjennomgang av grunnleggende ferdigheter i ulike tema og de elevene som har behov, deltar.


4 kvelder høst og vår arrangeres det matematikkverksted om kvelden på Vormsund ungdomsskole. Da kommer foreldrene sammen med elevene og får gjennomgang av aktuelle tema. Oppmøtet og innsatsen bruker å være imponerende på slike kvelder.Jan Tore lager også foreldreoppgaver i matematikk som legges ut på It`s learning, og fører til "Vitnemål" ved slutten av skoleåret. Deltagelsen og positiviteten er stor.Vi var ikke de eneste som hadde fattet interesse for dette opplegget. Dette har også Kunnskapsministeren merket seg!


Vi anbefaler dere på det sterkeste å ta dere en tur inn på ungdommens egen plattform, YouTube, og se på VUS Matematikk! Jan Tore var veldig bevisst da han valgte å samle dette opplegget på YouTube, det nettstedet som ungdommen selv velger å bruke.

Takk for at dere tok i mot oss, Aashild og Jan Tore! Vi gikk ut i den regntunge ettermiddagen full av entusiasme. Her hadde vi møtt to engasjerte mennesker som glødet for matematikk tilpasset den enkelte elev.Tilpasset opplæring fikk etter dette besøket en ny dimensjon. Her ligger jo løsningen oppi dagen for de fleste fag.
 
 
Vi måtte minne oss på at vår tid som praktiske pedagoger egentlig er over. Men ønsket om å produsere videoer til bruk i opplæringen i flere fag, ble svært  påtrengende. Vi greier nok ikke å la være. Blir vi stående fast, får vi heller ta kontakt med Vormsund ungdomsskole. Dere to har heldige elever som får møte matematikken på en slik måte! For en mulighet dette gir til å skape positivt engasjement hos elever og foreldre!

Våre to læremestre drar gjerne ut og holder foredrag om ideene sine. Det er bare å ta kontakt med dem!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar