søndag 15. juni 2014

En gatekatt ved navn Bob

Snart er det sommer og ferie, og  dersom dere enda ikke lest boken, vil vi anbefale "En gatekatt ved navn Bob" som ferielektyre.


Boken bygger på en sann historie og forteller om James Brown, uteliggeren og rusmisbrukeren, som tilfeldigvis påtar seg ansvaret for en hjemløs katt, Bob. Vi får være med i den dramatiske hverdagen til de to vennene, og vi får høre om kampen deres for å overleve. Begeistrede turister og forbipasserende stoppet opp og tok bilder og video av dem, og noe av det finnes på YouTube.
Forståelsen, som etter hvert vokser frem mellom de to, er ganske utrolig. James sier ærlig at dette vennskapet reddet livet hans.Dette er fortellingen som viser hvor viktig det er for et menneske å bety noe for andre.
Dette er boken som beskriver hvor viktig det er for mange å ha noe meningsfylt å gjøre i hverdagen sin.
Denne boken sier noe om hvordan menneskets selvfølelse vokser gjennom det å skaffe seg egen inntekt og bidra aktivt i samfunnet.
Boken beskriver hva menneskeverd er og hvor viktig det er for et menneske å føle seg verdsatt.
Denne boken burde være en tankevekker for alle som kan være med å åpne mulighetene til arbeidsoppgaver for de som har behov for hjelp i starten.
Boken bør inspirere de som kan være med å tilrettelegge for at mennesker som trenger støtte, har en jobb eller oppgaver å gå til i hverdagen.

Dette er også boken som bekrefter det katteelskere har visst bestandig: Katter er kloke dyr.
Samtidig er dette en nydelig bok og en vakker skildring som frembringer klump i halsen og tårer i øynene hos leseren. Den er lettlest og oppslukende. Den er varm og hjertelig og inntrykkene sitter igjen lenge etter at siste side er lest.


Vi tror denne boken vil gi de fleste lesere en god opplevelse, og vi råder alle til å lese den.Vi i FredagsKilden vil ønske dere en riktig god sommer,
med eller uten gatekatten Bob! 


torsdag 5. juni 2014

Matematikkserien TEMA


TEMA er nye matematikkhefter fra GAN Aschehoug. Forfattere er Kjersti Fremstad og Carl Kristian Kjølseth. Det er planlagt 8 Temahefter og ett Tema idehefte og de skal utgis i løpet av 2014-2015.

Vi har gjennomgått noen av heftene i serien og vi har 10 punkt vi vil trekke frem:


1. Heftene skal etter hvert dekke alle læringsmålene for 1.- 4. årstrinn, som: Tall, geometri, måling, statistikk.


2. Tema idéhefte er et supplement til de andre heftene: Det inneholder utfyllende stoff og forslag til flere spill, oppgaver og trening.


3. Heftene er temabaserte: De tar for seg ett og ett tema innenfor matematikken som gjennomgås grundig og systematisk.


4. Hvert kapittel i ett hefte har sin egen farge: Dette er med på å forenkle oversikten for den enkelte eleven.


5. Hvert kapittel starter med klare målsettinger for det eleven skal jobbe med: Dette vil være med å bevisstgjøre eleven og foresatte.


6. Hvert kapittel avsluttes med en kort evaluering over måloppnåelse: Eleven må selv vurdere om målet er nådd ev. med støtte fra lærere/foresatte.


7. Hvert hefte innholder varierte oppgaver med ulike innfallsvinkler, innlæringsmåter og virkemidler: Elevene trener på stoffet bl.a. gjennom spill, leker, oppgaveløsing, samtaler, individuelle opplegg og gruppeopplegg.


8. Heftene har oppgavetyper som kan utføres både inne og ute i skolegården eller i naturen forøvrig: Dette gir elevene konkrete erfaringer i matematikken.


9. Heftene kan f.eks. benyttes som vanlige læringshefter, som supplement til andre læreverk, til differensiering i klassen eller som ekstra trening i tema for de som trenger det.


10. Heftene er bygd opp på en slik måte at vi begeistres av et læreverk som lar elevene lære gjennom ulike sanser. Vi liker den store variasjonen av oppgavetyper, der mye av læringen skjer gjennom spill, lek og praktisk erfaring. Vi mener systematikken og oppbyggingen av hvert tema hjelper elevene til å forstå matematikken. Differensieringen gjør at de elevene som trenger litt ekstra tid eller variasjon, får det her. Vi tror disse heftene kan hjeple mange elever på veien mot en matematikkforståelse som kommer dem til gode langt opp i skolealderen.