tirsdag 2. september 2014

Vi utforsker det skrevne ordet - et treningsopplegg for å styrke ordlesingsferdighet


Marit Petersen Oftedal ga ut dette heftet på 35 sider i 2007. Den gang kunne det kjøpes via Time kommune. Det kan fortsatt lånes på bl.a høyskolen på Stord.
En utdypet og utvidet utgave er nå gitt ut på Infovest forlag med tittelen «Lesetrening for svake lesere».
Heftet presenterer et effektivt treningsopplegg for elever som strever med å komme godt i gang med lesing. Det er utprøvd med gode resultater blant 310 svake lesere i 2. – 4. klasse. I tillegg er det utprøvd i Time kommune.
Heftet består av 4 treningsprogrammer som gis individuelt til elevene i 4 uker med 15-20 minutters varighet. Dette gir i alt 16 treningsøkter på skolen.
Dette er de 4 treningsprogrammene:
1.      Ortografisk ordanalyse
2.      Ortografisk ordlesetrening
3.      Setningslesing og tekstlesing
4.      Hjemmelesing 15 min hver dag i en bok læreren velger
Treningsoppleggene er i tråd med nyere teori og forskning. Elevene kartlegges med ordkjedetesten før og etter utførte treningsprogrammer.
Alle de 4 treningsprogrammene er nøye beskrevet både når det gjelder gjennomføring og veiledning til læreren. I heftet er det vedlagt diverse skjema som kan brukes og kriterier for valg av treningsord.
I ortografisk ordanalyse velger eleven 1 ord og læreren 1 ord som skal utforskes. I ortografisk ordlesetrening skal læreren velge ord til treningen. Når det gjelder setningslesing og tekstlesing skal elevene lese selvproduserte setninger og tekster som inneholder ord det er arbeidet med i ordanalysen og i ordlesetreningen.

Opplegget er enkelt og lett å sette seg inn i. Det kan brukes fleksibelt og framstå definitivt som et viktig vedlegg til å strukturere leseopplæringen på de fleste nivåer. Vi anbefaler en utprøving av de 4 treningsprogrammene på det varmeste.