torsdag 13. november 2014

JULELENKER


JULESTOFF
Anitas julesider 
Anita`s Little Corner (Sanger, vers, fakta m.m.) 
Bokklubbens julesider (Tips om bøker til barn/voksne, pynt m.m.)
Christmas Traditions Around the World (Santa`s Net) 
Den komplette norske julesiden (Innholdsrik temaside med julestoff) 
4 juletradisjoner du bør bringe videre (Barn og familie)
Glade jul.no (Mengder med julestoff) 
Barn har sagt om jul (Pernilles egen lille juleside)
JULETRADISJONER
Gamle og/eller alternative juletradisjoner (Pernilles egen lille juleside)
Julefeiring (Skoletorget) 
Jul i Norge (Tradisjoner, mat, leker, sanger m.m)   
Julenissen (Pynt, aktiviterer, oppskrifter m.m.) 
Juletradisjoner (Julaften)
Juletradisjoner (NRK skole)
Juletradisjoner (Nysgjerrigper)
Juletradisjoner i Norge
Santa Claus and Christmas at the North Pole (Aktiviteter og julestoff)   
Stille julenatt (Tekster til julesanger/-fortellinger, kakeoppskrifter m.m.)
JULESANGER
Children`s Songs with free lyrics (Delvis m. melodier)
Julesanger (Norske/engelske m. tekst/sang, Julesanger.com)
Julesanger (Med videoklipp, Julesanger.no)
Julesanger (Tekst, noter, musikkvideo, Musikkrom)
Norske julesanger (Tekster, linker til You tube)
Norske/engelske julesanger (Tekst, Din jul)
Sing along Christmas Carols (Tekst/melodi)
JULEGODT
Hjemmelaget julekonfekt (Godt.no) 
Hjemmelaget konfekt og supre julegodter (Apèritif) 
Julegodteri (Pernilles egen lillejuleside)
Julegodteri (Oppskrifter, Dansukker)
Julegodteri (Oppskrifter, Klikk Mat)
Julgodis (Norrmejerier)
Julgodis (Recepten) 
Juledesserter (Dansukker)
JULEBAKST  
Glutenfrie pepperkaker (Pepperkakegalleriet)
Julekaker (Pernilles egen lille juleside)
Kaker/knask (Kakeprat)
Mat/kaker (Julegavesiden) 
JULESILD
Sildebord for gode venner  (Matoppskrift.no)
Sild til julebordet (Mine oppskrifter)
JULEMAT
Julemat (Pernilles egen ille juleside)
Til julebordet (Dansukker)
JULEILLUSTRASJONER
Juleclipart (Fin side med illustrasjoner, samlet i tema)    
Juleclipart (Bilder og spill m.m.)
Juleclipart med Disney
JULEAKTIVISERING
Adventskalender for friluftsfolk (Friluftsliv for alle)
Bible Coloring Pages
Chrstmas Coloring Pages
Christmas Theme Unit (Printouts, abc teach)
Christmas Worksheets for Kids (Boogles World)
Disney Christmas Coloring Pages
Fargelegging
Julefortellinger (Glade jul) 
10 førjulsaktiviteter for hele familien (Barn og familie)
Ideer til adventskalendre, dekorasjoner og andre førjulsaktiviteter (Marianne De Bourg)
JULEVERKSTED
Juleverksted (Barn og familie)  
JuleVerksted (Pernilles egen lille side)
Lag julekort med barna (Barn og familie)
20 tips til juleverksted med barn (tilknytningspedagogene)
Daglige tips og ideer til juleverksted i desember (Marianne De Bourg)
VITSER/GÅTER
Barnas vitser (Hildes hjørne)
Julevitser (Humoristen)
Vitser for barn (Barnesanger)
Vitser og gåter for barn (Barnesanger)
Gåter med svar (Home)
LEKER
Barneleker (Aktiv i Oslo) 
Barneleker (Home)
Juleleker  
Sangleker (Selskapsleker) 
Sangleker (Barnesanger)
Sangleker for de minste (Barnesanger)
Julespill online (1001 Spill)
 PYNT/GAVER
Tips til julepynt som barn kan lage (Ingelas lekstuga) 
Julegaver som barna kan lage selv (Ingelas lekstuga)  
NYTTÅR
Anita`s Little Corner (Sanger, vers, fakta m.m.)  

mandag 10. november 2014

Å lykkes med lesing


Boken består av 12 kapitler som er skrevet av ulike leseforskere. Innleggene i boken  er ment som bidrag i forskningsdebatten på området.
Kap. 1: Noen korte historiske tilbakeblikk
Det beskrives en utvikling om leseopplæringens plass i norsk skole via bortfall av godkjenningsordningen for lærebøker til grunnleggende ferdigheter og fortsettende leseopplæring. Oppstart av Statens spesiallærerhøgskole via skolepsykologiske kontor (PPT) via 3-årig lærerskole til 4-årig samt oppstart av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved universitetet i Stavanger.
Kap. 2: Det gode grunnlaget
Det oppsummeres forskjellige teorier om språktilegnelse som Piaget og Vygotsky. Det understrekes at høytlesing og samtale rim og regler er en god innfallsport til språklæring. I tillegg fokuseres det på barnehagens rolle når det gjelder språkstimulering.
Kap. 3: Barn vi skal være spesielt oppmerksomme på i begynneropplæringen
Dette gjelder barn som er dårlige til å rime, arvelig dysleksi, dårlig ordforråd og bokstavkunnskap, mangelfull fonologisk bevissthet, korttidsminne, språkvansker, oppmerksomhetsvansker, sosioemosjonelle vansker og mangelfulle eksekutive funksjoner.
Kap. 4: Flerspråklige barns  språk- og leseutvikling
Fonologisk bevissthet og ordforråd er viktig. Menneskets språkkompetanse kan sammenlignes med et isfjell. Dette gjelder i høy grad disse barna. Et godt utviklet morsmål vil være viktig for å utvikle norsk språk. Det er bra med parallellutgave av  bøker. Hvilket språk leseopplæringen skal foregå på vil bli individuelt forankret. Spesielt barn som er vokst opp i Norge bør bli vurdert i forhold til om morsmålet er godt nok til at læringen blir effektiv. Ikke la disse barna velge bort språkstimulerende aktiviteter.
Kap. 5: Leseferdighet
Teorier og tilnærminger innenfor leseforskning er visuell behaviorisme, kognitivisme eller konneksjonisme. Prosesser når vi leser vil være nedenfra-opp, ovenfra og ned eller interaktiv metode. Leseferdighet består av automatikk og oppmerksomhet.
Kap 6: Leseundervisning
LTG var framtredende i 70-90 årene. Etter hvert kom whole language-tradisjonen (ordbilde) ovenfra og ned og phonics-tradisjonen (lyd) nedenfra og opp. Balansert undervisning benytter på en måte begge tradisjoner
Kap. 7: Leseopplæring-å komme på sporet
Evnen til TPO og ekstra lærertetthet 1-4 er viktige faktorer. Det er viktig å ha fokus på læringstrykket. Kjennetegn ved en begynneropplæring der flest mulig lykkes.
Systematisk arbeid med å styrke ordforrådet i barnehage og i de første skoleårene. Utvikle kodingsferdigheter som skriftspråklig bevissthet fonemisk bevissthet og bokstavkunnskap. Undervisning parallelt med bokstavnavn og bokstavlyd er det beste. Det gjelder også små og store bokstaver. Innføring av flere bokstaver pr. uke viser bra resultater. Det er viktig å fremme lesing gjennom skriving utvikle gode klassebibliotek og samarbeid med biblioteket, å lese enkle tekster med forståelse og å ha gode leselærere. Elevene må forstå 95 % av tekstene.
Kap. 8:  Leseflyt
Leseflyt defineres ofte forskjellig. Det er viktig å ta med at prosodi og stillelesing også hører med i dette begrepet. Det har begrenset verdi å teste ungdomstrinn med tester som primært måler lesehastigheten.
Kap 9: Leseopplæring – bevisstgjøring fram mot leseflyt
Synsprøver hos helsesøster avdekker ikke alt. Tidlig innsats betyr ikke vente og se. 4 lesemåter i forhold til ukjente ord er avkoding opptakt og rim, analogi og prediksjon. Konsonant- og vokalgrupperinger må automatiseres. Gode lesere leser «non-ord» tilnærmet like raskt som ekte ord. Barn som ikke har automatisert ordlesing, har størst utbytte av å lese høyt. Repetert lesing er en av de best dokumenterte metodene for å fremme leseflyt.
Kap. 10: Kartlegging av lese- og skriveferdighet utfordringer og muligheter
Kartlegging i barnehagen er et stadig diskusjonstema. Kartlegging foregår både på system- og individnivå. Ferdigheter som bør kartlegges de første skoleårene:
Språklig utvikling 1-5 år (TRAS), automatisert bokstavkunnskap og fonologisk syntese/analyse (Kartleggingsprøve 1. trinn), ortografisk strategi (Ordkjedeprøven 3. trinn). Eksempler på kartleggingsmateriell er: Språk 6-16, 20 spørsmål om språkferdighet som utfylles av foreldre og lærere, STAS. Lesesenterets staveprøve, arbeidsprøven, Carrlstens leseprøver, leselos, IL-basis og LOGOS.
Kap. 11: Undervisning som fremmer leseforståelse
Avkodingsferdighet er grunnleggende for leseforståelsen. Den involverer også kunnskap, erfaring, tenking, undervisning og språkforståelse. Lesing er nå en grunnleggende ferdighet. Vi snakker nå også om den 2. leseopplæringen. Det må undervises eksplisitt og implisitt i leseforståelse. Strategiundervisning vil aktivisere forkunnskapene. Det er varierende grader av strategipakker. Begrepsorientert leseopplæring (BLU) er lovende. Det gjelder også tekstsamtaler i elevgrupper.
Kap. 12: Å bevege seg i tekster og sette tekster i bevegelse
TPO innenfor klassens ramme for elever som strever med lesing og skriving må ligge til grunn:
1. Undervisningen er holistisk og dialogbasert
2. Undervisningen blir gitt i et sosialt fellesskap innenfor klassens rammer.
3. Oppgavene som gis, er utfordrende og motiverende
4. Alle har muligheter for mestring.

Denne boken anbefales for de som vil gå dypere inn i lesingens mange fasetter. Den gir leseren et mer helhetlig bilde av alle utfordringer i forbindelse med denne prosessen.

lørdag 1. november 2014

Østlandsk lærerstevne 2014

Vi fulgte vår faste tradisjon og dro på Østlandsk lærerstevne. Der tok vi runden på leting etter nye, spennende utgivelser av materiell og lærebøker. 
Vi ble hyggelig mottatt og fotografert av Barnepedagogen, Kari Anna Sandvik, som vi har hatt stor glede og nytte av å følge på Twitter i flere år og på Alvens - vi kan barn, på facebook. 
Hun informerte oss om de store "SingSang-kortene med tegnstøtte". De har hun vært med på å utforme, og de utgis av fava som er en del av barnebokforlaget.
Kortene har praktisk størrelse, A4, delikate illustrasjoner på forsiden og tydelige tegn på baksiden. Det er 1 kort for hver av de 19 kjente barnesangene, dessuten 1 kort med tips om tegnstøtte.
Vi har selv hatt positive erfaringer med flere av de andre seriene av "SingSang-kort", og vi ser at de nye dekker et veldig viktig behov i språkopplæring og i undervisning av hørselshemmede. 


Fagbokforlaget viste oss et nytt norskverk, Ordriket. Det består av 4 riker: Leseriket - Taleriket - Språkriket - Skriveriket.
 
Dette et helhetlig norskverk for barnetrinnet og det har fokus på grunnleggende ferdigheter. Ordriket har differensierte lesetekster og god progresjon i lese- og skrivestrategier. Målet er å fremme leseglede og verket er velegnet for undervisning både i fellesskap og på stasjoner. Det er utformet digitale versjoner av bøkene, tilpasset Smart Board.
I løpet av 2014 vil Ordriket være klart for trinn 1-5, mens trinn 6 kommer i 2015 og trinn 7 i løpet av 2016. 


Mattemaur var et nytt og herlig bekjentskap for oss. Materiellet består av magnetiske lottospill med ulike regneoppgaver. På baksiden av brettene er det bruksanvisning og forslag til praktiske aktiviteter. Lottospillet kan benyttes både ute og inne fordi magnetene holder brikkene på plass. 
Ved å spille Mattemaur, vil barna oppleve motivasjon ved ulike spillemåter og aktivitet gjennom å spille. De vil få varierte oppgaver og mulighet til å samarbeide med andre.De kan få utfordringer ved å prøve nye nivå og mestringsfølelse på sitt eget nivå.

Dette er et spill som gir barn fra 5 år trening i de fire regnearter og i tallområdet 0-20. Det er nivådelt og kan tilpasses alle i en stor barnegruppe. Så langt er addisjon og subtraksjon ferdig. 
Mattemaur er ferskt og har nå et introduksjonstilbud der det kan bestilles Skolepakke (7 spillsett med tilsammen 25 spillbrett) og Barnehagepakke (3 spillsett med tilsammen 9 spillbrett). 
Rita Aarø og Toril Strømmen har utviklet Mattemaur. De er lærere og driver en praktisk rettet undervisning i matematikk. De har kjent et behov for konkretiseringsmateriell i arbeidet sitt. 


Vi må alltid innom GAN Aschehoug når vi besøker Østlandsk lærerstevne. De utmerker seg med sitt materiell for tilrettelagt opplæring, både for barnehage og for skole. Vi så flere interessante nyheter der:
1. Tverrfaglige kopiark for "Høst" og "Vinter", beregnet på småskoletrinnet. 
2. "Start lesing i fagene", "Mer lesing i fagene" og "Start lesing og skriving i fagene" er aktuelle hefter for mellomtrinnet. De gir systematisk arbeid med leseforståelse i fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag  og RLE.
3. Matematikkserien "Tema" for småskolen, har vi omtalt tidligere.

4. I år endte vi opp med å investere i 2 vakre, illustrerte sangbøker i stiv papp til barnebarnet vårt, fra serien "Mine første sanger". Gan Aschehoug ivaretar også behovet til oss besteforeldre! 

Det er vemodig, men vi får inntrykk av at Østlandsk lærerstevne er i ferd med å krympe. Selv har vi hentet mye inspirasjon og fått med oss mange gode tips derfra gjennom flere år. Det er en pedagogisk atmosfære der som er ganske spesiell, og som vi håper mange av fremtidens skole- og barnehageansatte vil få like mye glede av som oss.