lørdag 1. november 2014

Østlandsk lærerstevne 2014

Vi fulgte vår faste tradisjon og dro på Østlandsk lærerstevne. Der tok vi runden på leting etter nye, spennende utgivelser av materiell og lærebøker. 
Vi ble hyggelig mottatt og fotografert av Barnepedagogen, Kari Anna Sandvik, som vi har hatt stor glede og nytte av å følge på Twitter i flere år og på Alvens - vi kan barn, på facebook. 
Hun informerte oss om de store "SingSang-kortene med tegnstøtte". De har hun vært med på å utforme, og de utgis av fava som er en del av barnebokforlaget.
Kortene har praktisk størrelse, A4, delikate illustrasjoner på forsiden og tydelige tegn på baksiden. Det er 1 kort for hver av de 19 kjente barnesangene, dessuten 1 kort med tips om tegnstøtte.
Vi har selv hatt positive erfaringer med flere av de andre seriene av "SingSang-kort", og vi ser at de nye dekker et veldig viktig behov i språkopplæring og i undervisning av hørselshemmede. 


Fagbokforlaget viste oss et nytt norskverk, Ordriket. Det består av 4 riker: Leseriket - Taleriket - Språkriket - Skriveriket.
 
Dette et helhetlig norskverk for barnetrinnet og det har fokus på grunnleggende ferdigheter. Ordriket har differensierte lesetekster og god progresjon i lese- og skrivestrategier. Målet er å fremme leseglede og verket er velegnet for undervisning både i fellesskap og på stasjoner. Det er utformet digitale versjoner av bøkene, tilpasset Smart Board.
I løpet av 2014 vil Ordriket være klart for trinn 1-5, mens trinn 6 kommer i 2015 og trinn 7 i løpet av 2016. 


Mattemaur var et nytt og herlig bekjentskap for oss. Materiellet består av magnetiske lottospill med ulike regneoppgaver. På baksiden av brettene er det bruksanvisning og forslag til praktiske aktiviteter. Lottospillet kan benyttes både ute og inne fordi magnetene holder brikkene på plass. 
Ved å spille Mattemaur, vil barna oppleve motivasjon ved ulike spillemåter og aktivitet gjennom å spille. De vil få varierte oppgaver og mulighet til å samarbeide med andre.De kan få utfordringer ved å prøve nye nivå og mestringsfølelse på sitt eget nivå.

Dette er et spill som gir barn fra 5 år trening i de fire regnearter og i tallområdet 0-20. Det er nivådelt og kan tilpasses alle i en stor barnegruppe. Så langt er addisjon og subtraksjon ferdig. 
Mattemaur er ferskt og har nå et introduksjonstilbud der det kan bestilles Skolepakke (7 spillsett med tilsammen 25 spillbrett) og Barnehagepakke (3 spillsett med tilsammen 9 spillbrett). 
Rita Aarø og Toril Strømmen har utviklet Mattemaur. De er lærere og driver en praktisk rettet undervisning i matematikk. De har kjent et behov for konkretiseringsmateriell i arbeidet sitt. 


Vi må alltid innom GAN Aschehoug når vi besøker Østlandsk lærerstevne. De utmerker seg med sitt materiell for tilrettelagt opplæring, både for barnehage og for skole. Vi så flere interessante nyheter der:
1. Tverrfaglige kopiark for "Høst" og "Vinter", beregnet på småskoletrinnet. 
2. "Start lesing i fagene", "Mer lesing i fagene" og "Start lesing og skriving i fagene" er aktuelle hefter for mellomtrinnet. De gir systematisk arbeid med leseforståelse i fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag  og RLE.
3. Matematikkserien "Tema" for småskolen, har vi omtalt tidligere.

4. I år endte vi opp med å investere i 2 vakre, illustrerte sangbøker i stiv papp til barnebarnet vårt, fra serien "Mine første sanger". Gan Aschehoug ivaretar også behovet til oss besteforeldre! 

Det er vemodig, men vi får inntrykk av at Østlandsk lærerstevne er i ferd med å krympe. Selv har vi hentet mye inspirasjon og fått med oss mange gode tips derfra gjennom flere år. Det er en pedagogisk atmosfære der som er ganske spesiell, og som vi håper mange av fremtidens skole- og barnehageansatte vil få like mye glede av som oss.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar