torsdag 11. desember 2014

Du er viktigere enn du tror


Forfatteren, Kristin Oudmayer, har tidligere skrevet boken « Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar».. Denne boken er en oppfølger og bygger på forfatterens erfaringer og hennes arbeid mot mobbing og med inkludering.

Forfatteren ble selv mobbet som barn og opplevde at sitt eget barn ble mobbet. Hun er bl.a  fagansvarlig i UNICEF Norge i prosjektet «Du kan være Den ene» som har til hensikt å inspirere voksne til å ta aktivt ansvar for barn i sitt nærmiljø. Hun er også en ofte benyttet foredragsholder i forhold til temaet mobbing. Hun er også profilert blogger på www.curlylife.com og www.mobbebloggen.wordpress.com.

Boka inneholder en rekke tema som vil være verdifulle å sette seg inn i både for foreldre og personale som arbeider med barn.  Det beskrives om mobbeofferet, mobberen, når mobbing rammer hele familien, skjult mobbing, mobbing er barn og unges hemmelige mareritt, det viktige hjem-skole-samarbeidet samt barne- og ungdomslitteratur om mobbing.

Hele boken er krydret med tips til leseren og med eksempler fra opplevelser både fra barn som blir mobbet og barn som mobber. Selv om forfatteren selv har opplevd mye skuffende når det gjelder fagpersoners profesjonalitet, faller hun ikke for fristelsen til å drive uthenging. Hun erkjenner at temaet er vanskelig og velger heller å komme med råd i forhold til hvordan en kan forebygge eller løse problemet i en tidlig fase.

Hennes behandling av mobberen og foreldre til en som mobber er svært nyanserik og tankevekkende. Når hun påpeker at mobbing rammer hele familien, er hun tydelig på at søsken og deres situasjon ikke må glemmes. Det vektlegges også at arbeid med den som blir mobbet/mobberen må fortsette lenge etter at saken er løst.

Boka er tankevekkende og konkret. Den er skrevet med slik inderlighet og engasjement at leseren får tillit til forfatterens kunnskap om temaet.

3 sitater fra boka forteller oss mye om budskapet i boka:
«Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn»
«Barn er ikke vanskelige, de har det vanskelig»
Fra en mobber: «Det finnes ingen helter i en mobbesituasjon, bare tapere»

Les boka og anbefal den til andre. Ta mobbing/klassemiljø opp som tema i din klasse. La ditt engasjement som voksen gjøre samarbeidet bedre i alle situasjoner til fordel for alle barn