torsdag 15. januar 2015

Barneombudets klageside


Barneombudet har funnet det nødvendig å lage en side med klagemaler til hjelp for foreldre og elever. Bakgrunnen for dette tiltaket er de mange henvendelser barneombudet mottar. For elever og foreldre kan det ofte være vanskelig å vite hva de kan gjøre når de møter saker som de av en eller annen grunn finner noe urimelig.

Vi har absolutt sans for nødvendigheten av denne drahjelpen fra Barneombudets side. Det betyr ikke at vi applauderer alle typer for klager. Riktignok lever vi i et rettighetsamfunn, men denne forestillingen kan også misbrukes.

Alt må brukes med vett, heter det. Slik er det også med dette initiativ fra Barneombudets side.

Med disse forbehold anbefaler vi leserne å ta en titt på de forskjellige malene. Her kan du bl.a finne følgende:

Klage på skriftlig eksamen, vedtak om spesialundervisning, mobbing, manglende svømmeundervisning, standpunktkarakterer manglende elevmedvirkning og barnevernet.

Barneombudet har også en FB- side med en rekke interessante tema. Her lønner det seg nok å holde seg orientert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar