torsdag 21. mai 2015

Omvendt undervisning

Pedlex har gitt ut denne meget interessante boka skrevet av Anne Cathrine Gotaas som underviser i matematikk på Sandvika videregående skole. Vi har en fornemmelse av at omvendt undervisning kommer til å bre seg raskt i landet
.
Kap. 1: Omvendt undervisning
Ved omvendt undervisning flyttes den undervisning som tradisjonelt sett har skjedd i klasserommet og på tavlen, hjem til elevene, mens hjemmearbeidet flyttes til skolen. I praksis betyr det at læreren spiller inn teoriundervisningen eller instruksjonene på video - som elevene får i lekse å se hjemme- mens vi på skolen får mer tid i klasserommet til å jobbe med oppgaver og ikke minst til individuell veiledning av den enkelte elev. På denne måten blir undervisningen mer elevsentrert. Eleven kan selv velge hvor mange ganger videoen kan spilles og i hvilke tempo.

Kap. 2: Omvendt undervisning i praksis
Du kan søke etter videoer på YouTube eller på vimeo. Du kan selv lage videoer ved å bruke din egen PC med innebygget mikrofon. Du kan søke etter gratisprogrammer/- applikasjon som kan brukes til å gjøre skjermopptak. Av disse anbefales Screencast - O - Matic eller Office Mix som kan lastes ned fra nettstedet http://mix.office.com. Dette programmet legger seg som en arkfane inn i PowerPoint. Hodetelefoner kan anbefales. Du kan lage video via skjermopptak, kamera, mobiltelefon, PC eller nettbrett og digital tavle. Videoene kan organiseres på skolens læringsplattform. Dersom skolen ikke har det, kan Campus Inkrement brukes. Der kan du registrere elevene, få en statistikk over hvilke elever som har sett hvilke videoer og legge inn spørsmål til videoene. På denne måten får du i etterkant oversikt over hva den enkelte har svart.

Dersom du heller bruker Office Mix, får du automatisk et eget område du kan lagre på. Det er tilnærmet de samme mulighetene her som ved bruk av Campus Inkrement. I begynnelsen er det kanskje lurt å finne videoer som allerede er laget. Dette finner du foruten på YouTube på enkelte lærebokforlag og på TV2skole, NOLA.no har oversatt mye av Kahn Academy til norsk. I tillegg kan du finne videoer på nrk.no/skole og ved å søke på Google.

Dersom du skal filme elever, må du ha godkjenning fra foreldrene for de som er under 15 år. For de som er over 15 år, trenger du kun godkjenning av eleven. Du kan gjerne oppmuntre foreldrene til å se videoer sammen med sine barn. Omvendt undervisning kan brukes i fagene engelsk, norsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk og matematikk
.
Kap. 3: Omvendt undervisning og klasseledelse
Fordelen med omvendt undervisning er at læreren blir mer aktiv i klasserommet og raskt kan avdekke ureglementert PC- eller mobilbruk. I omvendt undervisning starter gjerne læreren timen med en kort oppsummering av det videoen handlet om. Læreren har på forhånd kontroll på hvem som har gjort leksene.

Kap. 4: Omvendt undervisning og tilpasset opplæring
Omvendt undervisning vil fremme tilpasset opplæring. Videoene kan brukes på 3 områder:
1. Forberedelse av nytt stoff/lekser
2. Læringsaktivitet på skolen. (Elevene kan bl.a lage videoer selv mens læreren kan lage video med tilbakemelding. Videoene kan brukes som repetisjon eller ved fravær.)
3. Vurdering, gjennomgang av prøver. (Læreren kan lage løsningsforslag på video.)

Kap. 5: Omvendt undervisning som felles prosjekt
Her kan det lyses ut prosjektmidler via den enkelte skole eller kommune i forhold til digital kompetanse. Dersom en vil satse bredere, kan omvendt undervisning være tema for hele skolen på en planleggingsdag. Ofte kan det være nyttig før utlysing av prosjektmidler. Et digitalt utviklingsarbeid må inneholde elementer av pedagogisk, fagdidaktisk og teknologisk kompetanse.
Husk at det er mulig å ta opp video av fantastiske læreres undervisning slik at det kan deles med flere.

Vi anbefaler denne lettleste boka sterkt. I tillegg kan leserne gå inn på FredagsKildens omtale av omvendt undervisning på Vormsund ungdomsskole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar