søndag 16. august 2015

INNHOLDSOVERSIKT (pr. 21.04.16)2016
17. mai - lenker 
Psykisk helse i skolen
Vårlenker  
Det stille atferdsproblemet - Innagerende atferd i barnehage og skole (Bokomtale) 
Påsekelenker 
Barn og unge med habiliteringsbehov
TIPS fra FredagsKildens facebookside
Gnistrende undervisning (Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign)
Vinterlenker
  
2015 
GOD JUL 2015 
Enkeltvedtak - Saksbehandlingsregler ved elevsaker i skolen 
Julelenker
Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid 
Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi?
Dysleksivennlig skole - et brukerperspektiv på god skole
Innholdsoversikt (pr. 06.10.15)  
Høstlenker
Norsk-gnist
Pictogram-tavle
"Pultplater" (Linn Therese Myhrvold)
Uteskoleopplegg
Sommerlenker
Memory: Høyfrekvente ord Norsk undervisningsmateriell 1-14 (Kaja Cathrine Hansen)
Omvendt undervisning (Anne Cathrine Gotaas)
17.mai - lenker
Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner (Nordahl/Overland)
Vårlenker
Den intensive leseopplæringen (Hagtvedt/Frost/Refsahl)
Påskelenker
Slik stopper vi mobbing - en håndbok (Erlend Moen) 
Barneombudets klageside
Vinterlenker

2014
Du er viktigere enn du tror (Kristin Oudmayer)
Julelenker
Å lykkes med lesing (12 kapitler av forskjellige leseforskere)  
Østlandsk lærerstevne 2014
Over kneiken? (Artikkelsamling om PIRLS)
Vi utforsker det skrevne ordet - et treningsopplegg for å styrke ordlesingsferdighet (Marit Petersen Oftedal)  
Tidlig innsats (Utdanningsdirektoratet)  
En gatekatt ved navn Bob (James Brown)  
Matematikkserien TEMA (Fremstad/Kjølseth)
Syngja (Lars Amund Vaage)  
Matematikkopplegg på YouTube (Vormsund ungdomsskole)
Når lesing blir vanskelig (Vigdis Refsahl) 
Hvorfor hopper jeg (Naoki Higashida)  
Lesefrø (Samarbeidsprosjekt mellom personalet i enkelte barnehager i Stavanger)

2013
Nyttårshilsen 2014
Julehilsen - 2013
Plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i Ullensaker kommune
Våre favoritter fra Østlandsk lærerstevne 2013
MOT (En kort sammendrag etter vårt besøk i organisasjonens lokaler)
Sjekkliste for IOP (Individuell opplæringsplan) (Autismeforeningen)  
Førstereisen (Smith/Ulvik/Helleve)  
Idas dans - en mors fortelling (Gunnhild Corwin)
Effektiv planlegging og vurdering (Henning Fjørtoft)
Plan for språkstimulering og lese/skriveopplæring i barnehage og skole i Enebakk kommune
Gode lesestrategier - på mellomtrinnet (Anmarkrud/Refsahl)
God leseutvikling i praksis. Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler (Lundberg/Herrlin)
En ny skole blir til (Tanker og planer ved åpning av nyrestaurerte Bakke skole, Ullensaker)
Godt nytt år 

2012
God jul  
God leseutvikling (Lundberg/Herrlin) 
Inntrykk fra Østlandsk lærerstevne 2012 
Språk og leseplan for kommunene i Hallingdal  
Regning for livet. En utviklingsplan for regning og matematikkopplæring i Karmøy kommune    
Barns møte med psykisk lidelse (Grete Lillian Moen)  
Min lesekamerat (Holm/Løken/Ryen)  
Min lesetrener (Holm/Løken/Ryen) 
Leseplan for Klepp kommune 
Plan for lese- og skriveopplæring for grunnskolen i Seljord kommune 
Autisme og atferdsanalyse - til evigheten og forbi (Hernes/Larsen)  
Felles forpliktende plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Frogn kommune
En veileder om begrepslæring (Bredtvet kompetansesenter m.fl)  
Storesøster Astrid (Norunn Amundsen)  

2011
Julehlsen  
Kunnskapsbløffen (Magnus Engen Marsdal)
Lydfargemetoden (Maaike Visser)
Nye erfaringer med nytt skoleverktøy (Referat fra et skolebesøk sammen med Erling Grønlund i RIKT og undervisning med IPad)
Vilja og bokstavene som krøllet seg (Torhild Moen)  
"Den lille lesehesten" i spennende versjon (App, Aschehoug)  
Helhetlig tilpasset opplæring - HTO (Tuva Bjørklund)
Utøya i mitt hjerte 
Lesetrappa for barnehager og skoler i Porsgrunn kommune
Ingen ut av rekka går - Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian (Schultz, Hauge, Støre)
LEON - grep livet nmot alle odds (Vera Rubicon)
En skole for hele hjernen (Inspirasjonsdager om kommunikologi, Gystadmarka skole, Ullensaker)
Dagbok fra en mors verste mareritt - mobbing i skolen (Ingrid Haabeth)  
Riktig rektor? (Jon Morten Melhus m.fl)
Stortingsmelding 18 (2010-2012) Læring og fellesskap  
En takk til Weche Foss 
Trageton i barnehagen  
Mer spespedkompetanse inn i grunnskolen 
Drømmeskolen (Voksne for barn)  
Daniel og far (Om en tidligere elev og hans far. Begge gjorde sterk inntrykk på oss...) 
Psykologisk førstehjelpsskrin  (Psykologspesialist Solfrid Raknes)

Lærer Bjørndals metode (BT)  

2010

Kongen av Bastøy

SIDER
Nettsteder  

Videosnutter
Matematikk - Undervisningsmateriell 1-6
Norsk - Undervisningsmateriell 1-14
Lydinnlæring - Undervisningsmateriell 1-6  
Diverse undervisningsopplegg 1-8 
Forlag
Tema-/Faglitteratur vi har lest  
Skjønnlitteratur vi har lest  
Kriminalromaner vi har lest  
Innholdsoversikt (pr. 21.04.2016)

torsdag 13. august 2015

HØSTLENKERHØST
Faktastoff, sanger, regler, dikt m.m. (Anitas little corner) 
Årstidene, Høst (Det smarte barnet) 
Høst ved Glomma (Video, Bjørn Rehoff Larsen, YouTube) 
Om naturen (Kongleposten) 
Mat fra naturen (Oppskrifter for ute-/inne, Uteskoleveven)
Uteleker (Tips, Uteskoleveven)
Nysgjerrig på naturen (Undervisningsopplegg for småskole/mellomtrinn, Digitale pedagoger)
Efterår i naturen (Høst, Naturstyrelsen, dk)
Vinteren er dvaletid (Naturstyrelsen, dk)  

FRUKT-BÆR-GRØNNSAKER-SOPP 
Frukt (Bama.no)
Frukt (frukt.no) 
Eplejakten (Undervisningsopplegg om epler og genressurser, Skog og landskap)
Bær (frukt.no)
Frukt, bær, grønnsaker (Hva er forskjellen? frukt.no)  
Grønnsaker (frukt.no)
Grønnsaker (Bama.no) 
Poteter (frukt.no)  
Soppriket (Undervisningopplegg 5-7, film, Skole i praksis, Snøball)
Nøtter (frukt.no) 
Høsting før og nå (Oppgaver, Skoleskogen)  

KORN 
Kornsorter i Norge (Skolestoff, Opplysningskontoret for brød og korn) 
Kornet som ble til mel (allgrønn.no) 
Fra korn til mel (Yrjar heimbygdslag) 

DYR
Bjørnen (Speiderbasen)
Bjørnen (Norsk nettskole)  
Piggsvin i dvale (Video, NRK skole) 
Piggsvin (Norsk nettskole) 
Flaggermus (Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus) 
Haren (Norsk nettskole) 
Hare (Norek nettskole) 
Røyskatt (Video, NRK) 
Grevling (Norsk nettskole) 
Bli kjent med grevlingen (Miljøære.no)   

FUGLER  
Fakta om fugler, flyttfugler (Raudeberg skule) 
Trekkfugler (Video, NRK skole) 
Hvor reiser trekkfuglene? (Nysgjerrigper) 

FARGELEGGING 
Autumn leaves coloring page (Free Printing Coloring Pages) 
Høstbilder (Skriv ut, cat c 101) 

ARBEIDSARK 
Autumn Printable Worksheets (Dltk-Holidays) 
Autumn Worksheets (Super Teacher Worksheets)  
Fall Worksheets (Boggles World esl) 
Fall Worksheets for Kids (All Kids Network) 

SANGER-REGLER-DIKT 
Grendehuset (Pdf) 
Lillekollen barnehage (Sanghefte, Pdf) 
Pedagogiske sanger (Barnesanger)
Sanger om vær/årstider (Barnesanger)
Ut på tur-sanger (Barnesanger)
Høstdikt (Norske Dikt)  

AKTIVITETER  
Tips til høstaktiviteter (Den norske turistforening) 
Tips til uteaktiviteter (Utetid) 


FORMING   
Div. oppgaver (Hildes hjørne) 
Sløydideer (3.-7.trinn, Raudeberg skule)

UNDERVISNINGSOPPLEGG  
Den naturlige skolesekken (Naturvernforbundet)  
Eplejakten (Undervisningsopplegg om epler og genressurser, Skog og landskap)  
Farging av ullgarn med sopp, lav og planter (Undervisningsopplegg 5-7, Naturfag.no)   
Følg et tre gjennom årstidene (Miljølære.no)  
Følg naturen året rundt (Miljølære.no)  
Høst (Naturfag no)   
Mat fra naturen (Oppskrifter for ute-/inne, Uteskoleveven)  
Mia og Marius ser på trekkfuglene (Oppgaver, Matematikk.org)  
Nysgjerrig på naturen (Undervisningsopplegg for småskole/mellomtrinn, Digitale pedagoger) 
Sopptur, Trinn 1-4 (Friluftsrådet)   
Soppriket (Undervisningopplegg 5-7, film, Skole i praksis, Snøball) 
Verdensrommet, Trinn 4 (Mørketid, Friluftsrådet)  
Utematematikk-filmer (Matematikksenteret)

lørdag 1. august 2015

Matematikk - gnist Aktiviteter og øvelser

Pedlex sitt hefte er laget av samme forfatter som Norsk - gnist og har derfor flere likheter med det. I heftet, som er praktisk lagt opp, finnes over 60 matematiske og tverrfaglige læringsaktiviteter som kan gjøre matematikkundervisningen i grunnskolen mer engasjerende og motiverende.

Heftet er delt inn etter hovedområdene i faget matematikk og kan sees i sammenheng med Utdanningsdirektoratets nasjonale satsing "Ungdomstrinn i utvikling".

DEL 1: Matematikk og læring
Grunnskolen må i samarbeid med foreldrene ta vare på den lærelysten en elev tar med seg inn i skolen. Detter arbeidet kan sammenlignes med at de voksne er bygningsarbeiderne som reiser et stillas, og fjerner det når når bygningen står av seg selv.

DEL 2: Tall og algebra
Her presenteres 30 oppgaver i hovedsak knyttet til fysiske aktiviteter i form av gruppearbeid.

DEL 3: Geometri
Det blir presentert 12 praktiske oppgaver som for det meste foregår utendørs.

DEL 4: Måling
7 motiverende oppgaver som setter fantasien i høysetet

DEL 5: Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
7 oppgaver sterkt knyttet til praksisfeltet

DEL 6: Større prosjekter
6 større klasseprosjekter blir presentert

Heftet avsluttes med 1 side med "Noen gnistrende interaktive matematikksider"
Vi anbefaler heftet til bruk både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet