lørdag 1. august 2015

Matematikk - gnist Aktiviteter og øvelser

Pedlex sitt hefte er laget av samme forfatter som Norsk - gnist og har derfor flere likheter med det. I heftet, som er praktisk lagt opp, finnes over 60 matematiske og tverrfaglige læringsaktiviteter som kan gjøre matematikkundervisningen i grunnskolen mer engasjerende og motiverende.

Heftet er delt inn etter hovedområdene i faget matematikk og kan sees i sammenheng med Utdanningsdirektoratets nasjonale satsing "Ungdomstrinn i utvikling".

DEL 1: Matematikk og læring
Grunnskolen må i samarbeid med foreldrene ta vare på den lærelysten en elev tar med seg inn i skolen. Detter arbeidet kan sammenlignes med at de voksne er bygningsarbeiderne som reiser et stillas, og fjerner det når når bygningen står av seg selv.

DEL 2: Tall og algebra
Her presenteres 30 oppgaver i hovedsak knyttet til fysiske aktiviteter i form av gruppearbeid.

DEL 3: Geometri
Det blir presentert 12 praktiske oppgaver som for det meste foregår utendørs.

DEL 4: Måling
7 motiverende oppgaver som setter fantasien i høysetet

DEL 5: Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk
7 oppgaver sterkt knyttet til praksisfeltet

DEL 6: Større prosjekter
6 større klasseprosjekter blir presentert

Heftet avsluttes med 1 side med "Noen gnistrende interaktive matematikksider"
Vi anbefaler heftet til bruk både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar