onsdag 8. juni 2016

Vår anbefaling av kurs på Østlandsk LærerstevneToril Karstad driver med Kreativ læring.

Hun er spesialist i grunnleggende begreps-, lese- og skriveopplæring. Gjennom et liv som pedagog og spesialpedagog, samlet hun et mangfoldig nøkkelknippe til grunnleggende opplæring. Læremiddelpakken ble prøvd ut i hele klasser i Karstads treårige mastergradsprosjekt – med svært lovende resultater. 
Vi i FredagsKilden har selv lest metodeopplegget hennes og sett det imponerende materiellet hun systematisk har bygd opp. For oss har det vært en glede å bli kjent med denne pedagogikken og vi skulle ønske vi visste like mye om elevers muligheter da vi selv jobbet som spesialpedagoger i skolen.

Nå skal Toril Karstad holde kurs på Østlandsk læerstevne og vi vet det vil bli interessant og nyttig. Her er en kort omtale som stevnet har laget om det:
 


Nøkler til grunnleggende leseopplæring
Toril Karstad Begge dager 3 t Småtrinn

Hva må til for at alle elevene skal lære skriftspråk?

Med utgangspunkt i dette presserende spørsmålet, skal vi se på nøkler til en suksessrik, tilpasset opplæring.

Karstads nøkkelknippe er omfangsrikt, men her har vi plukket ut de viktigste nøklene til leselæringsrommet. Systematisk begrepsundervisning legger et unikt grunnlag for bokstavlæring – og læring på mange områder. Karstad skal vise dere hva hun legger i begrepet action-timer. Artikulasjonsbasert fonembevissthetstrening er i tillegg en hovednøkkel. Vi lover mange konkreterfaringer for elevene – og for kursdeltagerne

Påmelding og kursbeskrivelse av dette kurset ligger her

Beskrivelse av kursholderen ligger her

Kursprogrammet for årets stevne er klart - Kursguiden sendes ut neste uke! Påmeldingen åpner 20.juni! http://www.ostlandsklarerstevne.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar