onsdag 10. august 2016

HØSTLENKER

BARNEHAGE-/SKOLESTART 
Bøker om skolestart (For 6åringer, Stavanger bibliotek) 

Bøker om vennskap (5 anbefalt av Kiddly) 
Fem bøker om skolestart (Alfabetika) 
Slik kan overgang fra barnehage til skole bli lettere (Willy-Tore Mørch, barnepsykolog) 

BARNEHAGE 
Fem tips for å gjøre tilvenningen i barnehagen bedre (Marianne Østli, Høyskolelektor) 
Senk skuldrene før barnehagestart (Kunnsapsministeren, Trønderavisa) 
Sju råd ved barnehagestart til ferske barnehageforeldre (Mammanett) 
Slik forbereder du barnet til barnehagestart (forskning,no) 
Tilvenning på 1-2-3 (Barnehagetips, Mamma) 
Ti tips til en vellykket barnehagestart (Mamma) 
Vennskapets byggeklosser (Film med refleksjonsspørsmål, Udir) 
Åtte tips til barnehagestart (Side2, Nettavisen) 

SKOLE 
En god skolestart (PlussTid) 
En god skolestart (Hovedpunkt fra boka, Mitt valg) 
Forberedelse i fellesskap (Læringsmiljøsenteret) 
Forbered 6åringen på skolestart (Voksne for barn) 
God skolestart (Verktøykasse mot mobbing) 
Jo mere vi er sammen, jo gledere vi blir (Icebreakers, Klasseromsprat) 
Lærernes beste skolestart-tips (Barne-, ungsdoms-, videregående skole, VG) 
Tid for lek (Leker i klasserommet, Klasseromsprat) 
Tid for lek 2 (Leker til klasserommet, Klasseromsprat) 
Tid for lek og læring 3 (Små leker i klasserommet, Klasseromsprat) 
Tips til skolestart (Mobbing i skolen) 
Varm i trøya-oppgaver ved skolestart (Norsk, Kitty Mezzetti) 
Vennskapslenker (Ved skolestart, Klasseromsprat) 

HØST 
Efterår i naturen (Høst, Naturstyrelsen, dk) 
Faktastoff, sanger, regler, dikt m.m. (Anitas little corner) 
Høsten fra A til Å (NRK Natur) 
Høst ved Glomma (Video, Bjørn Rehoff Larsen, YouTube) 
Mat fra naturen (Oppskrifter for ute-/inne, Uteskoleveven)
Naturkalenderen (Naturaktiv) 
Nysgjerrig på naturen (Undervisningsopplegg for småskole/mellomtrinn, Digitale pedagoger) 
Om naturen (Kongleposten) 
Vinteren er dvaletid (Naturstyrelsen, dk) 
Årstidene, Høst (Det smarte barnet) 

SKOGEN/TRÆR 
Bartrær i Norge (Ndla naturbruk) 
Blandingsskog (Landskap og levemåter) 
Hva er eviggrønne trær? (Kunnskap - Notmywar) 
Hvorfor mister ikke grantrærne nålene? (Illustrert vitenskap) 
Norske trær ((Lokus) 
Trær (Oppgaver, Regnbuen 1-4) 
Ugler i mosen (Skogen om høsten, NRK Serie) 

GIFTIG SOPP, PLANTER OG BÆR 
Giftige planter (Norsk helseinformatikk) 
Giftig sopp, planter og bær (Folkehelseinstituttet)
Giftplanter (Store norske leksikon) 
Norges giftigste planter (Side3, Nettavisen) 

FRUKT-BÆR-GRØNNSAKER-SOPP 
Frukt (Bama.no) 
Frukt (frukt.no) 
Eplejakten (Undervisningsopplegg om epler og genressurser, Skog og landskap) 
Bær (frukt.no) 
Grønnsaker (frukt.no) 
Grønnsaker (Bama.no) 
Høsting før og nå (Oppgaver, Skoleskogen) 
Råvarer (frukt.no) 
Lær deg sopp på 123 (Filmer, Farmasøytisk institutt) 
Soppjakten (Læringsspill, Naturfag.no) 

KORN 
Fra korn til mel (Yrjar heimbygdslag) 
Korn er basismat (Leksjoner for ungdomstrinnet, Mat.no) 
Kornet som ble til mel (allgrønn.no) 
Kornsorter i Norge (Skolestoff, Opplysningskontoret for brød og korn) 

DYR 
Bjørn (Store norske leksikon) 
Bjørnen (Speiderbasen) 
Flaggermus (Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus) 
Flaggermus (Store norske leksikon) 
Grevlingen (Miljøære.no) 
Grevling (Store norske leksikon) 
Piggsvin (Store norske leksikon) 
Røyskatt (Video, NRK) 

DVALE 
Bjørn i dvale (forskning.no) 
En vinter i hi (ABC Nyheter) 
God natt - ser deg til våren (Dvale, Nysgjerrigper) 
Piggsvin i dvale (Video, NRK skole) 
Vinterdvale (Overlevelse på vintersøvn, Aftenposten

FUGLER 
Fakta om fugler, flyttfugler (Raudeberg skule) 
Fuglene flyr sørover (Fuglevennen) 
Hjelp fuglene og lær (Forskerfrø) 
Hvor reiser trekkfuglene? (Nysgjerrigper) 
Mine fugleobservasjoner (Odds hjemmeside) 
Trekkfugler (Video, NRK skole) 
Trekkfugler og standfugler (Kråkeklubben, video NRK) 

FARGELEGGING 
Autumn leaves coloring page (Free Printing Coloring Pages) 
Høstbilder (Skriv ut, cat c 101) 

ARBEIDSARK 
Autumn Printable Worksheets (Dltk-Holidays) 
Autumn Worksheets (Super Teacher Worksheets) 
Fall Worksheets (Boggles World esl) 
Fall Worksheets for Kids (All Kids Network) 

SANGER-REGLER-DIKT 
Barnesanger på YouTube (Pudding-TV) 
Grendehuset (Pdf) 
Høstdikt (Norske Dikt) 
Lillekollen barnehage (Sanghefte, Pdf) 
Pedagogiske sanger (Barnesanger) 
Sanger om vær/årstider (Barnesanger) 
Ut på tur-sanger (Barnesanger) 

AKTIVITETER 
10 hyggelige høstaktiviteter (Familieverden) 
Tips til høstaktiviteter (Den norske turistforening) 
Uteleker (Tips, Uteskoleveven) 

FORMING 
Formingsoppgaver (Hildes hjørne) 
Høstaktiviteter med barna (Susanne Kaluza) 
Sløydideer (3.-7.trinn, Raudeberg skule) 

UNDERVISNINGSOPPLEGG 
Den naturlige skolesekken (Naturvernforbundet)  
Eplejakten (Undervisningsopplegg om epler og genressurser, Skog og landskap)  
Farging av ullgarn med sopp, lav og planter (Undervisningsopplegg 5-7, Naturfag.no)   
Følg et tre gjennom årstidene (Miljølære.no)  
Følg naturen året rundt (Miljølære.no)  
Høst (Naturfag no)   
Lær deg sopp på 123 (Filmer, Farmasøytisk institutt)
Mat fra naturen (Oppskrifter for ute-/inne, Uteskoleveven)  
Mia og Marius ser på trekkfuglene (Oppgaver, Matematikk.org)  
Nysgjerrig på naturen (Undervisningsopplegg for småskole/mellomtrinn, Digitale pedagoger) 
Soppjakten (Læringsspill, Naturfag.no)
Sopptur, Trinn 1-4 (Friluftsrådet)   
Trær (Oppgaver, Regnbuen 1-4) 
Undervisningsopplegg (Tverrfaglig, Moava: Del og lær) 
Utematematikk-filmer (Matematikksenteret) 
Uteskoleaktiviteter (Gymtroll) 
Uteskoleaktiviteter (med vekt på naturfag, kroppsøving, mat og helse, Hib) 
Verdensrommet, Trinn 4 (Mørketid, Friluftsrådet)  

LITTERATUR M.M
Barnas høstbok (Tilrettelagt bok, Infovest forlag) 
Bøker om "HØST" for barn (Sandefjord barnebibliotek) 

torsdag 4. august 2016

UTENFOR elever med atferdsutfordringer


Forsker og psykiater dr. Ross W. Greene er forfatter av denne boken. For å gjøre det klart med en gang. Boken fengsler og gjør noe med deg som pedagog eller foresatt. Vi anbefaler at du leser den fra begynnelse til slutt trass i et konglomerat av språklige lange finesser. Vi garanterer deg at tiden du bruker vil gi deg tifold igjen, ikke minst for de barna, foreldre og kollegaer du skal møte senere i livet.

Forfatteren mener diagnoser sykeliggjør barn. De kan ikke lære barn å løse problemer og hjelpe dem til å praktisere ferdighetene de trenger. Boken er organisert på følgende måte:

Du får en beskrivelse av Problemløsning Gjennom Samarbeid (PGS) som er en tilnærmingsmetode som har gitt overbevisende resultater i forhold til å hjelpe utfordrende barn på skolen. Videre får du som leser følgende:
  • verktøy for å identifisere hvilke triggere og mangelfulle ferdigheter som ligger til grunn for utfordrende atferd.
  • tydelige retningslinjer for hvordan man radikalt kan forbedre samhandlingen med utfordrende barn - sammen med mange eksempler på hvordan det kan gjøres
  • dialoger, spørsmål og svar
  • en gjennomgående historie om et barn og lærerne hans, foreldrene hans, og skolen han går på
  • en praktisk veiledning for vellykket planlegging og samarbeid mellom lærere, foreldre, skoleadministrasjonen og barna
Med støtte i mange års testing og forskning er denne boken skrevet med en sterk følelse av håp, og viser at det virkelig er mulig å få til endringer.

Barn med atferdsvansker har en utviklingsforsinkelse på linje med en faglig lærevanske. Barn gjør det bra hvis de kan. Når forventningene som stilles til barnet, er høyere enn barnets kapasitet til å respondere på en akseptabel måte, kan utfordrende atferd oppstå. Bak hver eneste utfordrende atferd ligger et uløst problem eller en mangelfull ferdighet eller begge.
 I boken blir vi presentert for en liste som omhandler analyse av mangelfulle ferdigheter og uløste problemer (AMFUP). Disse skal fylles ut for hvert enkelt barn i samarbeid med barn og voksne som er grunnlaget for utarbeidelsen av Plan for Problemløsning Gjennom Samarbeid (PGS)

Boken opererer med 3 forskjellige planer, nemlig Plan A, Plan B og Plan C.

Plan A brukes når voksne pålegger barnet sin vilje når barnet ikke innfrir den voksnes forventning. Den er uten tvil den mest populære måten voksne håndterer problemer eller uinnfridde forventninger på. Plan A blir ikke vektlagt mye i denne boken.

Plan C innebærer å legge bort en forventning fullstendig, i det minste midlertidig. Den blir heller ikke vektlagt i boken.

Plan B refererer til Problemløsning Gjennom Samarbeid, hvor barnet og en voksen er engasjert i en prosess for å løse et problem eller en uinnfridd forventning på en realistisk og gjensidig tilfredsstillende måte. Plan B vil være det verktøyet vi kan bruke for å ha størst mulig potensial for å løse problemer på en varig måte, og undervise barna på den mest effektive, rettferdige, medmenneskelige og respektfulle måten i de mangelfulle ferdighetene som er årsak til deres sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer. Denne boken handler om praktisering av Plan B.

Grunnprinsippene i Plan B er empati, definer problemet og invitasjon. Målet for empati-steget er å oppnå den beste mulige forståelsen for et barns bekymring eller perspektiv relatert til et gitt problem. Voksne slurver og tar for lett på empati-steget.

Definer problemet-steget betyr å definere to bekymringer som gjenstår, nemlig barnets bekymring og din. Ofte arbeides det for dårlig med dette.

Invitasjons-steget er at den voksne inviterer barnet til at de skal løse problemet i fellesskap. Dette steget kan ofte bli hoppet over.

Når du forsøker Plan B for første gang, anbefales det at du fokuserer på et spesifikt uløst problem snarere enn en spesifikk mangelfull ferdighet.

Gjennom lesing av boken blir du gradvis ført gjennom alle stegene via en konkret skolesituasjon som går igjen i hele prosessen. Du blir tatt med gjennom praktisering av planen på en elev, på en gruppe, på en klasse, på enkelte av et personale og til slutt på en hel skole.

Samtalene som blir presenterte gjennom praktisering av planen på alle nivå, er svært konkrete og blir utfordret gjennom fortløpende spørsmål til forfatteren av mulige skeptikere.

Vi kan simpelthen ikke gjøre noe annet enn å anbefale deg at du leser denne boken. Vel beskriver den en amerikansk hverdag, men den er neppe så veldig annerledes enn vår. Vi går ut fra at boken vil provosere enkelte lesere som vil avvise det hele som snillisme.
 
Vi tror ikke at dette er en enkel løsning som kan gjennomføres uten slit og frustrasjoner, men vi tror at mange barn, foreldre og lærere ville fått en bedre hverdag gjennom en vellykket praktisering av Plan B