tirsdag 24. januar 2017

SAMEFOLKETS DAGSAMER 
Ante (Episode 1, YouTub)
Arbeid med samisk kunst og kultur i opplæringen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)
Hvis jeg var deg (William fra Fredrikstad prøver å være same, Serie, NRK)
Samene - et urfolk i nord (ndla, Samfunnsfag)
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, barnetrinnet, Aschehoug) 
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, Salaby)
Samisk kunst, kultur og samfunn (Undervisningsopplegg, Kunnskapsløftet)
Samisk kultur (Undervisningsopplegg, Portal)  
Samisk nasjonaldag (Undervisningsopplegg, Tre stammers møte)
Samisk tema for RLE (Trinn 1-7, Samisk innhold i kunnskapsløftet)
Undervisningsopplegg i forbindelse med samefolkets dag (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar