torsdag 2. februar 2017

Sosiale antenner har mange frekvenser


Forfatterne Lisbeth Iglum Rønhovde og Ellen Ekevik henvender seg i denne lettleste boka til lærere og andre som jobber med barn og unge i den hensikt å gi mer kunnskap om autisme - særlig den milde graden. På samme tid vil boka også gi viktig informasjon til ungdom og eventuelle klassekamerater.

Kap. 1: Autismespekteret
Denne boka handler om personer med mild grad av autisme. Før ble dette kalt Asberger syndrom. Nå blir alt samlet under betegnelsen autisme-spekter-forstyrrelser (ASD). Vi får vite hvordan det er å ha ASD og hvordan jenter med denne diagnosen spesielt kan ha det. Ungdom med ASD kan få vansker med å være sammen med mange på en gang, liker ikke høye lyder og bryr seg ofte mer om at klær er behagelige , enn at de ser bra ut. Vi får beskrevet vansker med å gjøre flere ting samtidig og deres vansker med å forstå andre. For disse barna er det ikke godt å være ensom, men det er ofte fint å være alene.

Kap. 2: Sensitiv betyr følsom
Disse ungdommene kan være overfølsomme når det gjelder syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Et vennlig klapp på skulderen kan kjennes som et slag, høy lyd kan gjøre vondt og skape panikk og sterkt lys kan medføre at en holder seg inne med dempet belysning.

Kap. 3: Sosiale tema
Vi får beskrivelse av eventuelle problemer som kan oppstå i forhold til samtaler med andre, venner, ditt forhold til andre, mobbing og forelskelse og kjærester.

Kap. 4: Et problem kommer sjelden alene
Problemer som ensomhet eller sosial angst, vansker med å sove, sinneutbrudd, kaosfølelser, rare følelser i kroppen, overbelastning og sammenbrudd, liten tro på seg selv, å føle seg trist eller deppa, å være engstelig og bekymret vil kunne bli belastende. Personer i autismespekteret kan også ha ADHD og Tourettes syndrom. Tvangstanker kan også dukke opp.

Kap. 5: Aksepter deg selv som du er
Det er viktig å tenke over alle sine gode egenskaper. Beskriv dem gjerne og forhør deg med andre du kjenner om dine gode egenskaper. Når du holder på med dine interesser, kan du slappe av bedre. Personer med ASD hører ofte bedre hva folk sier til dem, hvis de ikke samtidig må se i øynene. Der er viktig at du kjenner deg selv i møte med andre.

Kap. 6: Læring og utvikling
Det presenteres en side med selvkartlegging i forhold til hvordan eleven må ha det for å utvikles best mulig. Struktur og faste mønstre gir oversikt. Oversikt gjør at man ikke blir utslitt. Medisiner mot autisme finnes ikke, men sunn mat, nok søvn og fysisk aktivitet er bra mot overbelastning og depresjon.

Kap. 7: Livsstil
Nok søvn gir konsentrasjon for ny læring. Faste måltider med sunn mat er viktig. Forandringer er lettere å takle om man er godt forberedt og får tid til å bli vant med det nye. Det er lurt å lage alternative planer på forhånd for å dempe stress, panikk eller overbelastning. Ungdom med autisme synes ofte diagnosen er en forklaring. De forstår bedre sin egen følelse av å ikke passe inn.

Boka avsluttes med en BRA-liste og nyttige bøker og adresser.

Dette er en nyttig bok for alle som gjennom livet kommer i kontakt med personer med ASD. Den er lettfattelig og klar med konkrete tanker og spørsmål for refleksjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar