fredag 24. mars 2017

Mobbeboka alt du lurer på, men ikke tør å spørre om


Fredagskilden har i 2014 omtalt en av Kristin Oudmayers bøker "Du er viktigere enn du tror".

1. Til barn og unge:
I denne boka svarer forfatteren på spørsmål om mobbing som hun har fått fra barn og unge gjennom flere års arbeid. Mobbing og ensomhet er en av de viktigste årsakene til at ungdom slutter på skolen

2, Hva er mobbing - egentlig?:
Mobbing er når noen prøver å få deg til å føle deg mindre verdt som person gang på gang,  og du ikke klarer å stoppe det." For å gjøre det litt mer konkret - det er mobbing når :
 • Noen blir såret, skadet eller ydmyket med ord eller handlinger
 • Ordene eller handlingene blir gjentatt - og i all hovedsak gjort med vilje
 • Den som blir såret opplever at det er vanskelig å forsvare seg, og at de som gjør det er "sterkere" enn dem selv
Direkte mobbing skjer når angrepet er åpent som fysisk eller verbal mobbing. Indirekte mobbing er sosial mobbing gjennom f.eks utestengning, ryktespredning eller liknende.

3. Skjult mobbing:
Dette kan gi seg utslag i baksnakking isteden for framsnakking, utfrysing gjennom avvisende kroppsspråk, prat som stilner, overse/stenge ute og  ryktespredning. I tillegg kan det skje i form av spøk/ironi, falsk vennskap og nettmobbing.

4. Til deg som blir mobbet:
Vi må være klar over at de som blir mobbet har en rekke positive egenskaper. Imidlertid vil reaksjonene på det å oppleve mobbing ofte være negative og ødeleggende for selvtilliten. Det er på ingen måte din feil at du blir mobbet. Ofte kan mobbing føre til at du ikke liker deg selv. Det er viktig at du forteller til andre at du blir mobbet. Mobbing er de voksnes ansvar å rydde opp i. Det er viktig at du sammen med andre trener på hva du skal si når du blir plaget.
 Flere elever blir mobbet av sin egen lærer via forskjellsbehandling, uthenging, blikk og kroppsspråk og at det ikke gripes inn når andre elever er ufine. Dette må du fortelle til foreldrene dine. Du har rett til å bli hørt, til å bli trodd og få hjelp som gjør at mobbingen stopper. Dersom voksne på skolen vet om eller mistenker at du blir mobbet, skal de stoppe det med  en gang, undersøke hva som har skjedd og si fra til rektor.

5. Jeg har en venn som blir mobbet- hva gjør jeg?
Dersom du har en venn som blir mobbet, kan du stå opp for andre og si i fra, unngå å mobbe tilbake, fortelle voksne hva som skjer, få vennen din til å føle seg trygg, legge merke til de som står rundt, tilby støtte - også etter at mobbingen har stoppet, be flere om å stille opp og lære mer om mobbing.
 Enkelte som blir mobbet, kan nekte for at de blir det. Da kan du ta opp med vennen din det du ser som skjer, ikke slutt å spørre hvordan det går eller snakke med en voksen og be om råd. Av og til kan den som blir mobbet selv bli avvisende og frekk. Da kan du være ærlig og si fra at det ikke er greitt å oppføre seg slik, spør fortsatt om vedkommende vil være med på ting selv om du ofte får nei og fortsett å hilse, smile og vise interesse selv om du ikke får mye respons.

6. Hvorfor blir noen mobbere?
Det kan være følgende grunner til at noen blir mobbere:
 • Å ta igjen for mobbing en selv har opplevd
 • Beskytte seg mot å bli mobbet igjen
 • Å få andre til å føle seg dårlig, kan få en selv til å føle seg litt bedre på kort sikt
 • Fordi man har lært av andre - hjemme for eksempel
 • For enkelte kan det å gjøre noen til et offer gi dem en følelse av å være mektig
 • Det er ikke uvanlig å plage andre for ting man ikke liker ved seg selv
 • Følelsen av å være en sammensveiset gjeng kan bli forsterket ved at andre utestenges
 • Fordi man er en del av et klasse- eller treningsmiljø der mobbing er vanlig
 • Misunnelse
 • Fordi man forsøker å passe inn i et miljø
7. Til deg som mobber. (Eller kanskje ikke vet at du gjør det)
Vi kan ofte være medløpere eller tilretteleggere for mobbing gjennom følgende aktiviteter:
 • Å le når noen blir latterliggjort
 • Å baksnakke den samme personen gang på gang
 • Å fortelle videre historier som skulle forblitt en hemmelighet
 • Være fullstendig uinteressert - ikke se på vedkommende og aldri snakke eller si hei til vedkommende
 • Å himle med øynene hver gang en bestemt person sier noe.
 • Å forte seg hver gang en bestemt person nærmer seg
 • Å ta bilder av folk på fest, i garderoben eller i skolegården uten at de vet det
8. Jeg har en venn som mobber - hva gjør jeg?
Du bør snakke med en voksen og vise at du ikke støtter handlingene. Hvis du opplever å bli mobbet etter å ha sagt fra, er det viktig at voksne får vite om det.

9. Mobbing - et hemmelig mareritt
Som regel blir du ikke mobbet mer om du sier fra. Du blir ikke mobbet fordi du har vært dum. Du er ikke en taper som ikke klarer deg selv. Foreldrene dine eller andre voksne bør få vite om mobbingen. Når noen mobber andre, kan de ofte skamme seg.

10. Hva kan jeg forvente av voksne?
 • Du skal bli trodd når du forteller om det du opplever
 • Voksne skal ikke late som det du forteller ikke er alvorlig
 • Voksne skal møte deg med omsorg og forståelse, ikke med mistro og anklager
 • Hvis du ikke orker å si alt med en gang, skal voksne respektere det
 • Voksne skal som hovedregel ikke fortelle videre det du har fortalt, hvis du har sagt at de ikke skal det
 • Ifølge Opplæringsloven og Barnekonvensjonen har du rett til rask hjelp, og rett til beskyttelse når du trenger det.
 • Når skolen får vite om mobbing, skal de lage en plan for hvordan de skal stoppe mobbingen, og du har rett til å si din mening om planen.
 • Selv om du kanskje ikke får det helt slik du ønsker, skal voksne ta hensyn til dine meninger
 • Hvis du har plaget andre, må du regne med at det kan få konsekvenser
 • Voksne skal gi deg hjelp og støtte til å ordne opp, og også hjelpe deg til å komme i kontakt med noen som kan hjelpe deg
 • For mange er ikke konsekvensene av mobbingen over selv om man ikke plager eller blir plaget lenger
11. Hva sier loven og rettighetene dine om mobbing?
Følgende lover gir deg rettigheter når det gjelder mobbing:
Barnekonvensjonen, Opplæringsloven § 9A (elevenes arbeidsmiljølov eller mobbeloven), åndsverkloven (bilder av noen kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den det er tatt bilde av), straffeloven (bilder som krenker privatlivet til noen, kan være i strid med straffeloven § 390 hvis de blir lagt ut på nett).
 Det er også straffbart å uttale seg krenkende om en person, f.eks hore. Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Du kan ikke dømmes til fengsel eller bøter før du fyller 15 år. Dersom dette skjer tidligere, vil melding bli sendt barnevernet.
Når det gjelder enkeltvedtak i forbindelse med mobbing, har barneombudet god informasjon om hvordan man kan gå frem påhttp://barneombudet.no/trenger -du-hjelp/dette -kan-du-gjore/klag-pa-mobbing/

12. Råd til voksne:
Barn og unge gir følgende tilbakemeldinger vedr. råd til voksne:
 • Voksne må slutte å mobbe selv - de må være gode forbilder!
 • Slutt med å gi offeret skylda
 • Voksne vet for lite om hva mobbing er. De skjønner ikke at det har forandret seg fra de var små, og at det er veldig skjult nå
 • Vi forteller ikke alltid om det vi opplever - ikke til foreldrene våre en gang
 • Foreldre må vite mer om hva de skal gjøre hvis de har barn som mobber eller blir mobbet
 • Ikke vær blind for at også ditt eget barn kan mobbe!
 • Voksne må slutte å mase om ting som "nå har du det vel bra?" og slutte å be oss om å ta oss sammen hvis vi er lei oss lenge
 • Foreldre må samarbeide med andre voksne og skjønne at de noen ganger må ta styringa 
Dette er tegn som bør få voksne til å reagere:
 • Blir ofte utsatt for sårende kommentarer eller gjentatte ganger gjort narr av og ydmyket
 • Domineres av andre
 • Blir dyttet, sparket og slått uten å kunne forsvare seg
 • Har sår eller ødelagte klær uten å kunne forklare hvorfor
 • Blir stadig utestengt fra gruppelek
 • Gjentatte ganger opplever å være den siste som blir valgt til gruppelek og lag
 • Ustabile vennskapsforhold - veksler mellom å være inne og ute av varmen
 • Søker stadig til voksne fremfor å oppsøke andre barn i friminuttene
 • Vegrer seg for å snakke høyt i klassen
 • Virker redd for eller har sterk motvilje mot skole- og fritidsaktiviteter
 • Mister interessen for aktiviteter
 • Blir aldri invitert eller slutter selv å invitere
 • Dårlig appetitt, urolig nattesøvn, gjentagende mareritt og gråt i søvne, hodepine, selvskading og rus
Noen råd til foreldre dersom barnet deres blir mobbet:
 • Ha alltid som utgangspunkt at du tror på barnet, og gjør han/henne trygg på at du skal være der og hjelpe til alt du kan
 • Finn sannheten, men unngå lange forhør
 • Forsøk å legge dine egne sterke følelser til side
 • Dersom barnet vegrer seg for å snakke, kan du f.eks. si :"Jeg vet dette er vanskelig å snakke om for mange, men husk at jeg gjerne vil hjelpe deg og at vi kan snakke om det når du orker".
 • La barnet selv foreslå tiltak og løsninger
 • Ikke lov noe du ikke kan holde som f.eks. at du ikke skal fortelle skolen eller andre hva som har skjedd
 • Ta rede på hvordan barnet er, og hvordan det har det på skolen, i fritidsaktiviteter og i forhold til andre
 • Gi barnet råd om å snakke med en det stoler på og understrek at det ikke gjør noe at det ikke har lyst til å snakke med akkurat deg
 • Hjelp barnet til å få flere sosiale ben å stå på gjennom å finne andre typer miljøer enn det som er rådende i klassesammenheng
Tegn på  at barnet ditt mobber:
 • Selvhevdende, dominerende og manipulerer andre for å få viljen sin
 • Sorthvitt - tenking: Andre er enten superkule og kjempesnille, eller slemme og kjipe og fortjener å gjennomgå
 • Henger seg raskt på eller starter negativt snakk eller negative handlinger rettet mot enkeltpersoner
 • Ustabile venneforhold. Liker å krenke, håne, herse med og latterliggjøre andre
Dette kan du gjøre hvis barnet ditt mobber:
 • Vær åpen og konstruktiv - ikke gå i forsvarsposisjon og benekt at  ditt barn kan ha gjort noe galt
 • Unngå sterke følelsesmessige utbrudd overfor barnet, men vis at du tar dette på alvor
 • For enkelte vil det oppleves som en lettelse å få snakke med noen om det de har vært med på. Andre vil trenge tid før de tør eller klarer å fortelle
 • Dersom barnet vegrer seg for å snakke, kan du f.eks. si:" Jeg vet dette er vanskelig å snakke om, men husk at jeg gjerne vil hjelpe å komme ut av denne situasjonen
 • Lytt til det som blir sagt, og gjør det klart at uansett hva årsaken er, så blir mobbingen ikke akseptert
 • Snakk om hvordan det oppleves for den som blir mobbet
 • Vær åpen om at du kommer til å snakke med foreldrene til den som blir mobbet og med skolen. Er det flere om mobbingen, kan det være lurt å snakke med de andre foreldrene
 • Barn og unge som mobber andre, har gjort ting vi ikke kan akseptere, men de kan fortsatt ha mange andre gode sider
13. Helt til slutt:
Når noen bryr seg føler en at en blir sett, at jeg har verdi. Det kan få meg til å tro at livet kan bli bedre

14. Her kan du søke hjelp:
På skolen din, fylkesmannen, barneombudet, fastlegen, Kors på halsen (Røde kors), Snakk om mobbing (Blå kors), Slett meg.no, Ung.no og politiet

Denne boka anbefales spesielt for ungdom, foresatte og personalet i skole og barnehage. Den er konkret og lettlest og er spesielt aktuell nå etter utleggelse av den siste elevundersøkelsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar