søndag 21. mai 2017

Det er ord bak bokstavene


Forfatterne Lisbeth Iglum Rønhovde og Åsne Midtbø Aas har begge møtt mange mennesker med dysleksi. De har skapt en håndbok om dysleksi for ungdom som er lett tilgjengelig for aktuelle lesere. Boka er skrevet for å være til hjelp for unge dyslektikere samt som informasjon til andre i klassen, søsken og foreldre.

Kap. 1: Hvordan er det egentlig å ha dysleksi?
I alle yrker finns det mennesker med dysleksi. Ingen dyslektikere er like. Ofte kan dyslektikere bli sinte på  leksene, på mamma og pappa og på skolen og lærerne. Det kan være lett å føle seg dum. Folk med dysleksi leser vanligvis sakte. Det er greitt å huske på at ingen er bra i alt. Dyslektikere tenker ofte ikke på alt de kan.

Kap. 2: Dysleksi kommer på mange måter
Tidlig diagnose er viktig for tidlig hjelp. Dysleksi er arvelig. Mange barn kan ofte slite alene. Uvanlig sakte tempo kan være et tegn på dysleksi. Dyslektikere kan bli frustrert og kan lage uro i klassen. I dette kapittelet finnes det utdrag fra bøkene "Hold fast" og "Jeg er Zlatan". Alle som sliter med å lese, har ikke dysleksi. Problemer med lesing kan ha noe å gjøre med syn, ADHD, å bli lest for lite for og dårlig opplæring.

Kap. 3: Et problem kommer sjelden alene
Sammen med dysleksi følger ofte problemer med:
  • Konsentrasjon
  • Minne
  • Orden og oversikt
  • Rom og retning
  • Tid og klokka
  • Tall
  • Håndskrift og annet plukk
  • Å snuble og fomle
  • Å finne ordene
  • Å være trist og lei seg
Det gis i boka eksempler og utdyping på alle 10 områder.

Kap. 4: Kan jeg ha dysleksi?
I dette kapittelet presenteres en sjekkliste for å finne ut om en kan ha dysleksi. Det beskrives også symptomer på dysleksi hos barnehagebarn. Du får også se en sjekkliste som eventuelt voksne kan krysse av for deg. Det gis også eksempler på språkvansker hos dyslektikere.

Kap. 5: Hvem kan hjelpe deg å finne ut mer?
Dersom du får mange kryss på sjekklistene, kan du snakke med mamma og pappa, snakke med lærer eller helsesøster, snakke med Dysleksi Norge og ev. PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste).

Kap. 6: Hva kan du gjøre selv?
Du bør skaffe deg kunnskap om dysleksi, sørge for tilstrekkelig med søvn, godt kosthold, ha tilstrekkelig fysisk aktivitet og ha en positiv innstilling. Det presenteres en oversikt over hva dyslektikere har krav på.

Kap. 7: Hvordan skaffe hjelp?
Gode hjelpere for elever med dysleksi er:
www.smartbok.no
www.brettboka.no
www.lingit.no
Du bør finne skriftstørrelse og skrifttype som passer for deg og være nøye med bakgrunnsfarge i de bøkene du skal lese. Du finner eksempler på alt dette i kap. 7.

Kap. 8: Det handler om ikke å gi opp
Det er viktig at du ikke gir opp. Vi har så mange eksempler på kjente personer som lever godt med sin dysleksi. Husk - hvis en metode ikke funker direkte - BYTT METODE.

Vi anbefaler boka og håper at den blir å finne på alle bibliotek, skoler og barnehager i tillegg til i de tusen hjem. Takk for et viktig bidrag med å gjøre mulighetene større for unge dyslektikere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar