lørdag 29. juli 2017

Lars er lol


Dette er Iben Akerlies første bok. Hun er utdannet spesialpedagog og arbeider nå som skuespiller. Kanskje har utdanningen noe med at hele handlingen i boka legges til en klasse på barnetrinnet. Boka fikk ARKs barnebokpris i 2016.

Temaene i boka omhandler gruppepress, nettmobbing, inkludering og forelskelse. Vi møter en såkalt fadderklasse i oppstarten av et nytt skoleår. Elevene i klassen skal være faddere for 1. klassingene med et unntak. Hovedpersonen i boka får oppgaven å være fadder for en ny gutt i klassen sin. Dette viser seg å være en gutt med Downs syndrom.
I boka får vi følge enkeltelever i denne klassen med de problemer og intriger som oppstår. Vi får også innsikt i hvordan lærerne forsøker å tilrettelegge hverdagen best mulig for alle parter.

Det er sjelden temaet inkludering blir tatt opp i en barnebok i vår tid. Derfor blir det viktig at temaet forblir ekte gjennom hele skildringen. Inkludering av funksjonshemmede har mistet noe av fokuset som de ellers virkelig fortjener.

Selv om dette er en barne- og ungdomsbok henvender den seg til mennesker i alle aldersgrupper. Den blir viktig for foreldre og alle som arbeider med funksjonshemmede. Dette tema bør det fokuseres mer på i norsk skole.

Vi anbefaler boka spesielt til felleslesing på mellomtrinnet. Her kan fokuset rettes mot klassemiljø, gryende forelskelse og farene med nettmobbing.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar