torsdag 2. november 2017

Det uforståelige barnet


Denne forholdsvis omfattende boka på over 500 sider er skrevet av Anders Flækøy Landmark og Line Indrevoll Stänicke og kan utmerket godt egne seg som et oppslagsverk for deg som ønsker verdifull innsikt i barnets perspektiv.

 Barn og unges tanker, følelser og handlinger kan noen ganger fremstå som irrasjonelle og uforklarlige. Det kan være et voldsomt raseriutbrudd, selvskading og plutselig tap av interesse for vennene sine.

Det uforståelige barnet henvender seg til foreldre og de som arbeider med barn og ungdom. Det presenteres vanlige tilstander som engstelse, sinne og tristhet. I tillegg beskrives sjeldnere fenomener som autisme, anoreksi, selvskading og tanker om å ta sitt eget liv.

De fleste kapitlene inneholder beskrivelser av aktuelle kasus etterfulgt av poesi som beskriver tanker og følelser med tilknytning til kapittelet. Kapitlene avsluttes som regel med beskrivelse av hva kan vi gjøre?

Forfatterne bruker psykoanalytisk kunnskap for å forstå barnets indre verden. Psykoanalytisk teori tilbyr et tenkningsrom for å bli kjent med sitt eget og andres strev.
 
Forfatterne skriver om noen hverdagslige utfordringer og kliniske fenomener ut fra deres erfaringsbakgrunn både i livet, som foreldre og etter flere års arbeid som psykologer i ulike kliniske sammenhenger.

Vi anbefaler boka uten forbehold. Gjennom lesningen av den sitter vi igjen med større kunnskap om barn og mennesker generelt på deres vei gjennom livet. Det er i seg selv både utfordrende og inspirerende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar