tirsdag 11. desember 2018

Norsk skole i møte med autismen - full forståelse eller full fadese


Forfatteren, Ken Uggerud, som har bred juridisk  kompetanse, beskriver i boka en gutt på 15 år (elev A) med Asperger syndrom, Tourettes syndrom og ADHD. Han påpeker   manglende tilrettelegging av  elevens skoledag. Boka prøver å opplyse foreldre og elever om hvilke rettigheter de har slik at de enklere kan fremme sine krav overfor skoler og   kommuner. Dokumentasjonene bygger på alle tenkelige  rapporter som er samlet inn av elevens mor gjennom flere år . Fagperson fra Statped Sørøst har lest gjennom manuset slik det forelå før revidering og uttaler at vi er flere som har saker som kan minne om denne.

 I boka beskrives også problemer ved skolebytte høsten 2016 og hvorfor det i begynnelsen gikk galt. Boka er et partsinnlegg der skoler og kommune ikke får belyst sin versjon av tilretteleggingen. Imidlertid er det gjengitt en del av mailvekslingen mellom hjem og skole. Forfatteren har gått gjennom et omfattende materiale i form av rapporter og uttalelser inklusive klager til Fylkesmannen. Han har i dette arbeidet hatt med seg en spesialpedagog.

Innledningsvis beskrives en del av problemene til elev A. Slike elever kan ofte si at de kommer fra en annen planet. Han har bedre språkutvikling enn andre barn med autisme, men sliter med å forstå meningen med ordene. Elev A må ha ekstra forutsigbarhet og struktur i livet sitt, Han må hele tiden vite hva som skal skje. Han må f.eks vite hva som er i pakken under juletreet før den åpnes. Elev A sliter med tics som må forstås og tolkes av personalet rundt han.

A sitt krav om uforanderlighet gjør overgangen fra barneskole til ungdomsskole svært krevende. Familien til A blir på mange måter nøkkelen til tilpasning. Ungdom med autisme er forskjellig fra de fleste andre ungdommer når det gjelder sosialt samspill, kommunikasjon og forestillingsevne. A kan ikke møtes på samme måte som andre unge med irettesettelser og generelle beskjeder osv. Disse barns inadekvate oppførsel er ikke et uttrykk for at de ikke vil, men at de ikke kan.

Elev A har følgende rettigheter: Rett til spesialundervisning med særlig vekt på A`s utviklingsmuligheter når spesialundervisningen skal fastlegges, lærer med kompetanse i autisme, Tourettes syndrom og ADHD slik at tilbudet blir like godt som for andre elever. Den enkelte kommune kan ikke avslå et krav om opplæring med den begrunnelse at det ikke er avsatt midler til dette i kommunebudsjettet.
 
I dette tilfellet sviktet skolen ofte når det var nødvendig å legge til rette for FORUTBEREGNELIGHET. Forfatteren anbefaler i denne sammenheng nettportalen " Hjelp til hjelp". Her beskrives det hva det vil si å ha Aspergers syndrom og hva personalet kan gjøre for å skape en levelig skolehverdag. I denne saken hadde skolen vansker med å lytte til elevens mor og gikk til det skritt å anmelde mor til barnevernet bl.a for manglende grensesetting.
 
Det er særlig 4 forhold som er vesentlig for at A skal få en meningsfull skoletilværelse. Det er krav om kompetanse, krav om tilstedeværelse, krav om samarbeid og et lavt antall personer som skal hjelpe A gjennom skoledagen.

Den "alminnelige " spesialpedagogikken kan ikke uten videre legges til grunn overfor elevkategorier som A. I perioder hadde A 10 assistenter/ spesialpedagoger i uken der de fleste hadde lite kunnskap om A`s diagnoser. Skolen sviktet ofte når det gjaldt plan og oppfølging av overganger fra en aktivitet til en annen innbefattet friminuttsituasjoner. Det ble ikke avsatt tilstrekkelig tid til samarbeidsmøter for de som arbeidet med A. A ble ofte isolert og man brukte straff og negative konsekvenser som virkemiddel. Skolen må forvente at A er impulsiv og pågående. Folk rundt A må ha en samstemt forståelse og oppfatning av hva som er hans unike vansker og behov, slik at man gjør og sier det samme. For å forhindre mobbing av A, må skolen være proaktiv.
 
Pubertet og overgang til ny skole ville nødvendigvis by på store utfordringer. Derfor er det nærmest utrolig at skolen den 17. juni ikke hadde noen plan for hvordan den praktiske tilretteleggingen av skoleåret for A skulle utføres.

Med bakgrunn i elevens diagnoser må følgende være på plass for skoleåret 2016/2017:
 • Forutsigbarhet og struktur
 • Tillitsforhold til sentrale personer
 • Følsomhet overfor "annerledeshet" fra hele personalets side
 • Større kunnskaper om asperger, Tourettes og ADHD fra hele personalets side
 • Tilstrekkelig kompetente pedagoger og assistenter, ikke bare ordinære spesialpedagoger
 • Få voksne å forholde seg til
 • Samlet forståelse blant personalet om behov, handlemåter etc.
 • Sensitivitet overfor A`s dagsform
 • Interessen hans for spill og data må inn i skolearbeidet
 • Åpenhet og forståelse for A`s sansevarhet
 • Lydhørhet overfor A` s og mors opplysninger om A`s velvære
 • Overholdelse av alle regler i lov, forskrift og internasjonale konvensjoner Norge er bundet av
I tillegg bør det legges stor vekt på § 9a-2 i opplæringsloven der det heter: " Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar".

IOP må foreligge og bli tatt i bruk langt forut for skoleskiftet. IP med koordinator må foreligge. A bør trekkes aktivt med under utarbeidelsen av IOP og IP.
 
Det må igjen tilsettes tidligere miljøterapeut som hadde en positiv innvirkning på A og spesialpedagog med kunnskap om autismespektertilstander og kompetanse på A. Dette er den prioriterte planen fra A og hans mor som endelig ble iverksatt av kommunen etter at det ufullstendige opplegget hadde skåret seg.

Vi anbefaler denne boken både til foreldre og ansatte i skolen og i hjelpeapparatet. Forfatteren legger i boken frem en omfattende dokumentasjon med detaljert henvisning til aktuelle lover og forordninger. Forfatterens juridiske bakgrunn gir en detaljert innføring i juridiske vurderinger og spissfindigheter.

tirsdag 6. november 2018

ADVENT - JUL - NYTTÅR

ADVENT 

Adventshistorier (Tips, Undervisningstips)  

Adventstiden
Alt om advent (Aktiv i Oslo)
Tips til en enklere jul (Pernilles egen lille juleside)

ADVENTSKALENDER

18 tips til adventskalender (Marianne de Bourg) 
En adventskalender av fyrstikkesker (Tusen ideer)
Fantasifantastens julekalendertips
Kalender av fyrstikkesker (Vigdis`StampingArt)
Kalendertips (Pernilles egen lille juleside) 
Matematikk.org Julekalender 1.4.trinn (2016)
Matematikk.org Julekalender 5.-7.trinn (2016) 
Matematikk.org Julekalender 8.-10.trinn (2016) 
Matematikksenterets julekalender (2015)
16 fine julekalendere du lager selv (Bolig pluss) 
12 julekalendere du lager selv (Dagbladet)
100 tips til adventskalender (Mammanett) 

Tips til adventskalender (Kaosverkstedet)

24 tips til julekalenderen (Framtiden i våre hender)
Redd Barnas Julehjul (Digital adventskalender, krever påmelding)  

ADVENTSPYNT
Adventslykter dekorert med gnikkiser (Tusen ideer) 
Fantastiske adventskranser til inspirasjon og glede (Moseplassen) 
Hengende adventsstake (Charmerende gjenbruk) 
Islykt (Tilknytningspedagogene)
Krans med tuja (Haviken gård)
Kreativ adventskrans (Aftenbladet) 
Kubbelys og kongler på fat (Rekkehuset) 
Lag adventsstaken selv, flere tips (Idemagasinet)  
Lag adventskransen selv (Blomster-Finn, TV2)  

Lilla for advent (Lindas Quilt og Hage) 
Stake av krus og kopper (Musihuset)
Strålende lys (Ruths datter) 
Tips til selvlaget adventsstake (Moseplassen) 

ADVENTSSANGER/-VERS
Adventsvers av Inger Hagerup (Tilsynspedagogene) 
Adventsvers og adventssanger (Tekster, Daniels hjerte) 
Det første lys vi tenner (Visearkivaren) 
Nå tenner vi det første lys (Tekst, Lako)
Tenn lys (Tekst, Eivind Skeie)
VIDEO
Så tenner vi et lys i kveld (Inger Hagerup)
Tenn lys (Eivind Skeie)
LUCIA 
Dette visste du ikke om Luciadagen (Online.no)
Historien om Sancta Lucia (Skoletorget) 
Lag en skikkelig Luciafest (Bakgrunnstoff og oppskrifter (Apéritif)
Lussekatter (Oppskrift, Barnesanger)
Om Lucia, med sangtekster (Undervisning, inspirasjon, tips og ideer)

LUCIASANGER/-VIDEOER
Luciafeiring i Skomakergata (Video, NRK)
Luciasangen fra "Jul i svingen" (Barne-Tv, YouTube) 
Luciasangen (Barnesanger)
Luciasangen (Video med tekst, Salaby)
Luciasangen (Video for de små, Barnas verden) 
Staffan var en stalledreng (Svensk, Julsånger) 
Staffan var en stalledreng (Variant, Julsånger)
Staffans visa (Video, Svensk)   JUL

JULESTOFF 
Barn har sagt om jul (Pernilles egen lille juleside)
De moderne heksenes jul (Pernilles egen lille juleside)
Drikkejul (Fra gamle dager,Pernilles egen lille juleside)
Finnes julenissen? (Pernilles egen lille juleside)
Glade jul.no (Mengder med julestoff)  
Jul (Undervisning: Inspirasjon, tips og ideer, wordpress)
Mer jul nu! (Svensk side)
Ordet: JUL (Pernilles egen lille juleside) 
Steffanrittet (Pernilles egen lille juleside)
Tema jul (Sandefjord barnebibliotek)
Tidspunkt for julefeiringen (Før/etter Kristendommen, Pernilles egen lille juleside) 
Åsgårdsreia (Pernilles egen lille juleside)


JULETRADISJONER
Gamle og/eller alternative juletradisjoner (Pernilles egen lille juleside)
Julefarger (Aktiv i Oslo)
Julefeiring (Skoletorget) 
Jul i Norge (Tradisjoner, mat, leker, sanger m.m)   
Julenissen (Pynt, aktiviterer, oppskrifter m.m.) 
Juletradisjoner (Nysgjerrigper)
Juletradisjoner i Norge 
Mine juletradisjoner (Pernilles egen lille juleside) 
Norske juletradisjoner
Stille julenatt (Tekster til julesanger/-fortellinger, kakeoppskrifter m.m.)

JULEBØKER
Jul (Boktips, Øvre Eiker kommune)
Årets julekalenedre til barn, 2018 (Blogg) 

JULESANGER 
Children`s Songs with free lyrics (Delvis m. melodier)
Julesanger (Norske/engelske m. tekst/sang, Julesanger.com)
Julesanger (Med videoklipp, Julesanger.no)
Tekst til populære julesanger (Aktiv i Oslo)

JULEGODT
Brente mandler (Godt)
Hjemmelaget konfekt (Det søte liv)
Juleis (Tilknytningspedagogene)
Juleknask du liker (Dagbladet)
Julegodteri (Pernilles egen lillejuleside)
Julegodteri (Oppskrifter, Dansukker)
Julegodteri (Oppskrifter, Klikk Mat)
Julgodis (Norrmejerier, Svensk)
Julgodis (Recepten, Svensk) 
Juledesserter (Dansukker) 
Kakao på pinne (Cup and Cakes)
Lag julesnacks med barna (Side2, Nettavisen)
Oppskrifter på hjemmelaget julegodteri (foreldre.no) 
Sjokoladetrøfler (Godt) 
10 tips til søte spiselige julegodterier (Tilknytningspedagogene)
36 oppskrifter på litt sunnere julegodter (Marianne de Bourg)

JULEBAKST
Baking for alle (Lett å lykkes,Toro, bakeoppskrifter) 
Glutenfrie knekkebrød (Godt)
Julecookies på glass (Trines matblogg)
Julekaker (Pernilles egen lille juleside)
Julekaker (Det søte liv)
Julekaker (Dr.Øetker)
Julekaker oppskrifter (Matprat)
Julens kakeoppskrifter (Tine)
Mat/kaker (Julegavesiden)
Oppskrifter på julekaker (NRK, med video)
Oppskrifter på over 70 forskjellige julekaker (Mills)
Pepperkaker på pinne (Tilknytningspedagogene)

JULESILD
Sildebord for gode venner  (Matoppskrift.no)
Sild til julebordet (Mine oppskrifter)
Skap julestemning med sild (Godfisk) 

JULEMAT
Julemat (Pernilles egen ille juleside)
Til julebordet (Dansukker)

JULEILLUSTRASJONER
Juleclipart (Fin side med illustrasjoner, samlet i tema)    
Juleclipart (Bilder og spill m.m.)

JULEAKTIVISERING
Adjektivhistorie (Pernilles egen lille juleside)
Bible Coloring Pages
Chrstmas Coloring Pages
Christmas Theme Unit (Printouts, abc teach)
Christmas Worksheets for Kids (Boogles World) 
Christmas Printable Worksheets (ESL fro Kids) 
Coloring Book Fun
Disney Christmas Coloring Pages
Fargelegging   
Gilas lilla julstuga   
Graphic Garden
Jan Brett (Div. aktiviteter/oppgaver) 
Julefortellinger (Glade jul)  
Mors papirklipp (Dansk side med fargeleggingsbilder)

JULEVERKSTED 
Daglige tips og ideer til juleverksted i desember (Marianne De Bourg) 
Fuglemater (Tilknytningspedagogene) 
Fuglemat med nøtter og bær (Tilsynspedagogene)
Julekort med fjær (Tilknytningspedagogene) 
Julekort med perler (Tilknytningspedagogene) 
Juletreet som 3-åringen kan lage selv (Det smarte barnet)
JuleVerksted (Pernilles egen lille side) 
Juleverksted med ny vri (KK)  
Juleverksted - 10 ting du kan lage av doruller (Småbarnsforeldre) 
Juleverksted-tips for små barna (Småbarnsforeldre)  
Kreativt med barna (Familiens fritid) 
Lag noe flott med barna før jul (Familieverden)  
10 gode gjenbruksideer til juleverkstedet (Idebank for småbarnsforeldre)
10 julegaver barna kan lage (Småbarnsforeldre)  
10 tips til juleverksted med barn (dinfantasi)
16 tips til ting som kan lages med små barn (KK) 
Tips til juleverksted med barn (Aftenposten)
Trolldeig (Pernilles egen lille juleside)
20 tips til juleverksted med barn (tilknytningspedagogene) 
24 tips til juleverksted (Idemagasinet)

JULESPILL
Et syngespill om jul (Syngespill)
Manus til julespill (Frelsesarmeen)  

Sketsjer til juleavslutning (Kittys norskoppgaver) 

VITSER/GÅTER
Barnas vitser (Hildes hjørne)
Julevitser (Humoristen)
Julevitser (Pernilles egen lille juleside)
Vitser for barn (Barnesanger)
Vitser og gåter for barn (Barnesanger)

LEKER
Barneleker (Aktiv i Oslo)  
Juleleker (Aktiv i Oslo)
Juleleker (Pernilles egen lille juleside)  
Leker for små barn (Plusstid)
Sangleker (Selskapsleker) 
Sangleker (Barnesanger)
Sangleker for de minste (Barnesanger)
Julespill online (1001 Spill)

KUNST OG HÅNDVERK  
Bokmerker (Småbarnsforeldre) 
Bokmerker med foto (Creative Family) 
Bordskåner (Tilknytningspedagogene) 
Brette papireske (Fantasifull)      
Enkle kranser i papir (Tilknytningspedagogene)  
Formingsoppgaver for barn (Hildes hjørne) 
Fyrstikkesker med bilder (Tranghaugen)
Garnkuler med ballonger (Fantasifull) 
Garnnisser (Tilknytningspedagogene) 
Glitrende esker (Tilknytningspedagogene)
Glitrende trolldeig (Min stil) 
Glitterstjerner (Tilknytningspedagogene)
Hånd- og fotavtrykk (Småbarnsforeldre) 
Juledekorasjon (Tilknytnigspedagogene)
Juleforming (Indigokunst)
Juleforming (Tips på Facebook) 
Julegavetips (KK)
Julegavetips (Pernilles egen lille juleside) 
Julehjerter (Tilknytningspedagogene) 
Juleornamenter (Tilknytningspedagogene) 
Julepynt av silkeleire (Oppskrift, Famwangaasegg)  
Juletre av eggekartong (Fantasifull) 
Kjøleskapmagneter (Foreldremanualen)  
Lykter med rimfrost (Kaosverkstedet) 
Lysestake (Tilknytningspedagogene)   
Lyslykt med bilde (Småbarnsforeldre)  
Lysmansjetter (Tilsynspedagogene)
Lys med foto (Diy) 
Snøbilder av papir (Fantasifull) 
Snømann av papptallerkener (InPed) 
Snøkrystaller av puslespillbiter (Fantasifull) 
Snømaling (Fantasifull) 
Snømann, laget av sokk (Med illustrasjonsvideo, D.I.Y) 
Spel och pyssel (Svensk) 
Stasnisser (Tilknytningspedagogene)  
10 hjemmelagete julegaver (mamma)
10 ornamenter barn kan lage (Småbarnsforeldre) 
Tips til julepynt/julegaver (Crafts by Amanda)
Trolldeighjerter med håndavtrykk (Nest of Posies)  NYTTÅR 
Free printables New Year Photo Props 
Innendørs fyrverkeri
Lag confettikanoner (Smashed Peas and Carrots)
Maskemal til nyttårsaften (DiY)  
9 nyttårstradisjoner verden rundt 
Nyttårsraketten (Pernilles egen lille juleside) 
Rare og morsomme nyttårstradisjoner (abc nyheter)
10 aktiviteter til en barnevennlig nyttårsaften (Småbarnsforeldre)

torsdag 1. november 2018

SKOLESTART rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre

 

Heftet du holder i hendene er et resultat av et prosjekt Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) startet med tilskudd fra Extrastiftelsen. FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Med dette heftet håper FFO å bidra til at flere elever får oppfylt de rettighetene de faktisk har, og får en smidig og god skolestart og skolehverdag. Du kan ta kontakt med FFO på post@ffo.no om du ønsker et eksemplar av brosjyren eller du kan lese brosjyren kapittelvis på ffo.no/rettighetssenteret/skolestart

Nederst i høyre hjørnet på de fleste sidene er det en gul firkant som inneholder henvisninger til Opplæringsloven, Utdanningsdirektoratets rundskriv, Helsedirektoratets retningslinjer, forskrifter, veiledere, Likestillings- og diskrimineringsloven, Helse- og omsorgstjenesteloven, Forvaltningsloven, Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven. Dette gjør heftet til et gedigent oppslagsverk som dokumenterer påstander og fortolkninger fremsatt i heftet.

Temaene omfatter rettigheter for eleven før skolestart, utsatt skolestart, rett til å gå på nærskolen, tilrettelegging, klassesammensetning og tilpasset opplæring

Spesialundervisning vies stor oppmerksomhet i heftet. Det utdypes temaer som før vedtak, henvisning til PPT, sakkyndig vurdering, vedtak om spesialundervisning, saksbehandlingstid, innholdet i spesialundervisningen, individuell opplæringsplan og behov for videre spesialundervisning. Det understrekes at et vedtak om spesialundervisning som ikke inneholder noe om innhold, omfang, organisering og kompetanse vil normalt ha en saksbehandlingsfeil.

Videre behandles momenter som logoped/audiopedagog, alternativ supplerende kommunikasjon (ASK), punktskrift, tegnspråk og læremidler og hjelpemidler.

Heftet omtaler undervisning i helseinstitusjon, hjemmeundervisning, elevens fysiske skolemiljø, psykososialt skolemiljø, helse- og omsorgstjenester på skolen, medisinering på skolen og SFO samt SFO.

Det gis innspill på bruk av tvang på skolen, adl-trening, fritak fra grunnskoleopplæring herunder spesielt om gymtimer, vurdering og karakterer, fritak fra vurdering med karakter, tilrettelegging av prøver og eksamen, fritak fra eksamen, vitnemål, fravær, føring av fravær på vitnemålet, fravær som skyldes helsegrunner, ekstra år i grunnskolen, skolefritidsordningen (SFO/AKS), skoleskyss, utflukter og leirskole.

Avslutningsvis berøres temaer som ansvarsgruppe, individuell plan og koordinator, hvordan vinne fram med klage, rettigheter for foreldre som omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger og tilrettelegging på jobb og hvem du kan kontakte.

Utarbeidelsen av dette heftet fortjener applaus og mange, mange lesere. Det må være en gullgruve til foreldre og alle de som arbeider i skole og barnehage. Her får alle parter vite hva hver enkelt har krav på med nøyaktige henvisninger til alle paragrafer. Vi vet det er mange der ute representert både ved foreldre og lærere som føler usikkerhet i rettighetsjungelen. Nå får dere tilnærmet fasiten.

onsdag 24. oktober 2018

INNHOLDSOVERSIKT - FredagsKilden (pr. 05.03.19)2019
Å falle mellom to stoler
Karnevai/Fastelavn
IOP i praksis Individuell tilpasning i skolen 
Samefolkets dag
Emils bok
Vinterlenker
2018
Norsk skole i møte med autismen - full forståelse eller full fadese
Advent - Jul - Nyttår
Skolestart Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre 
Innholdsoversikt - FredagsKilden (pr. 24.10.18)
FN-dagen (2018)
Håndbok for lærere i grunnskolen 
Barn og unge i midten
Høstlenker (2018)
Matematikkvansker Teori og kunnskap
Inkluderende læringsmiljø - faglig og sosialt 
Hvordan fatte norsk (Gjør det lett å skrive rett)
Sommerlenker (2018)
Kva ser vi? Kva gjer vi?
Aktivitetsplikten i praksis 
17mai-lenker (2018)
Jeg er meg! Min meg
Vårlenker (2018)
Tung tids tale 
Barn med sosial angst og sjenanse
Påskelenker (2018)
Når matematikk blir vanskelig
Fastelavn/karneval (2018) 
OL i Pyeong Chang 2018 
Samefolkets dag (2018)
Mobbeatferd i barnehagen. Temaforståelse-forebygging-tiltak 
Vinterlenker (2018)

2017
God jul og godt nytt år
Spesialundervisning Innhald og funksjon
Julelenker
Det uforståelige barnet  
Høysensitive barn i barnehagen og hjemme
24.oktober: FN-dagen (2017)
Multiplikasjons-puslespill
Leselosboka 
Høstlenker (2017)
Lars er lol 
God leseplanlegging
Den klossete gutten 
Hvordan fatte matte
Sommerlenker (2017)
Det er ord bak bokstavene
17.mai-lenker (2017)
Mobbeboka Alt du lurer på, men ikke tør å spørre om
Vårlenker (2017)
Jakten på den gode skole 
Påskelenker (2017)
Fastelavn/karneval  (2017)

Sosiale antenner har mange frekvenser 
Samefolkets dag  (2017)
Skolebasert kompetanseutvikling En idebank
Vinterlenker (2017) 
  
2016
Faglig inkludert?
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Julelenker
FN-dagen
En som er god Å få et barn med Down syndrom
Prosjekthåndboka 2.0
Høstlenker
UTENFOR Elever med atferdsutfordringer
LESEBOKA Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
Problemløsningsmodeller
Vår anbefaling av kurs på Østlandsk lærerstevne
Sommerlenker
Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle
17. mai - lenker 
Psykisk helse i skolen
Vårlenker
Det stille atferdsproblemet - Innagerende atferd i barnehage og skole  
Påsekelenker
Barn og unge med habiliteringsbehov 
TIPS fra FredagsKildens facebookside  
Gnistrende undervisning (Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign) 
Vinterlenker
   
2015 
GOD JUL 2015
Enkeltvedtak - Saksbehandlingsregler ved elevsaker i skolen
Julelenker
Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid
Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi?
Dysleksivennlig skole - et brukerperspektiv på god skole
Innholdsoversikt (pr. 06.10.15)
Høstlenker
Norsk-gnist
Pictogram-tavle
"Pultplater" (Linn Therese Myhrvold)
Uteskoleopplegg
Sommerlenker
Memory: Høyfrekvente ord Norsk undervisningsmateriell 1-14 (Kaja Cathrine Hansen)
Omvendt undervisning (Anne Cathrine Gotaas)
17.mai - lenker
Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner (Nordahl/Overland)
Vårlenker
Den intensive leseopplæringen (Hagtvedt/Frost/Refsahl)
Påskelenker
Slik stopper vi mobbing - en håndbok (Erlend Moen) 
Barneombudets klageside
Vinterlenker

2014
Du er viktigere enn du tror (Kristin Oudmayer)
Julelenker
Å lykkes med lesing (12 kapitler av forskjellige leseforskere)  
Østlandsk lærerstevne 2014
Over kneiken? (Artikkelsamling om PIRLS)
Vi utforsker det skrevne ordet - et treningsopplegg for å styrke ordlesingsferdighet (Marit Petersen Oftedal)  
Tidlig innsats (Utdanningsdirektoratet)  
En gatekatt ved navn Bob (James Brown)  
Matematikkserien TEMA (Fremstad/Kjølseth)
Syngja (Lars Amund Vaage)  
Matematikkopplegg på YouTube (Vormsund ungdomsskole)
Når lesing blir vanskelig (Vigdis Refsahl) 
Hvorfor hopper jeg (Naoki Higashida)  
Lesefrø (Samarbeidsprosjekt mellom personalet i enkelte barnehager i Stavanger)

2013
Nyttårshilsen 2014
Julehilsen - 2013
Plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i Ullensaker kommune
Våre favoritter fra Østlandsk lærerstevne 2013
MOT (En kort sammendrag etter vårt besøk i organisasjonens lokaler)
Sjekkliste for IOP (Individuell opplæringsplan) (Autismeforeningen)  
Førstereisen (Smith/Ulvik/Helleve)  
Idas dans - en mors fortelling (Gunnhild Corwin)
Effektiv planlegging og vurdering (Henning Fjørtoft)
Plan for språkstimulering og lese/skriveopplæring i barnehage og skole i Enebakk kommune
Gode lesestrategier - på mellomtrinnet (Anmarkrud/Refsahl)
God leseutvikling i praksis. Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler (Lundberg/Herrlin)
En ny skole blir til (Tanker og planer ved åpning av nyrestaurerte Bakke skole, Ullensaker)
Godt nytt år 

2012
God jul  
God leseutvikling (Lundberg/Herrlin) 
Inntrykk fra Østlandsk lærerstevne 2012 
Språk og leseplan for kommunene i Hallingdal  
Regning for livet. En utviklingsplan for regning og matematikkopplæring i Karmøy kommune    
Barns møte med psykisk lidelse (Grete Lillian Moen)  
Min lesekamerat (Holm/Løken/Ryen)  
Min lesetrener (Holm/Løken/Ryen) 
Leseplan for Klepp kommune 
Plan for lese- og skriveopplæring for grunnskolen i Seljord kommune 
Autisme og atferdsanalyse - til evigheten og forbi (Hernes/Larsen)  
Felles forpliktende plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Frogn kommune
En veileder om begrepslæring (Bredtvet kompetansesenter m.fl)  
Storesøster Astrid (Norunn Amundsen)  

2011
Julehlsen  
Kunnskapsbløffen (Magnus Engen Marsdal)
Lydfargemetoden (Maaike Visser)
Nye erfaringer med nytt skoleverktøy (Referat fra et skolebesøk sammen med Erling Grønlund i RIKT og undervisning med IPad)
Vilja og bokstavene som krøllet seg (Torhild Moen)  
"Den lille lesehesten" i spennende versjon (App, Aschehoug)  
Helhetlig tilpasset opplæring - HTO (Tuva Bjørklund)
Utøya i mitt hjerte 
Lesetrappa for barnehager og skoler i Porsgrunn kommune
Ingen ut av rekka går - Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian (Schultz, Hauge, Støre)
LEON - grep livet nmot alle odds (Vera Rubicon)
En skole for hele hjernen (Inspirasjonsdager om kommunikologi, Gystadmarka skole, Ullensaker)
Dagbok fra en mors verste mareritt - mobbing i skolen (Ingrid Haabeth)  
Riktig rektor? (Jon Morten Melhus m.fl)
Stortingsmelding 18 (2010-2012) Læring og fellesskap  
En takk til Weche Foss 
Trageton i barnehagen  
Mer spespedkompetanse inn i grunnskolen 
Drømmeskolen (Voksne for barn)  
Daniel og far (Om en tidligere elev og hans far. Begge gjorde sterk inntrykk på oss...)  
Psykologisk førstehjelpsskrin  (Psykologspesialist Solfrid Raknes)

Lærer Bjørndals metode (BT 

2010
Kongen av Bastøy

SIDER
Nettsteder  

Videosnutter
Matematikk - Undervisningsmateriell 1-6
Norsk - Undervisningsmateriell 1-14
Lydinnlæring - Undervisningsmateriell 1-6  
Diverse undervisningsopplegg 1-8 
Forlag
Tema-/Faglitteratur vi har lest  
Skjønnlitteratur vi har lest  
Kriminalromaner vi har lest  
Innholdsoversikt - FredagsKilden (pr. 05.03.19)