onsdag 11. april 2018

JEG ER MEG! MIN MEG

Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland har skrevet boken, "Jeg er meg! Min meg". Den er utviklet med støtte fra Stine Sofies Stiftelse. 

Gjennom boken og samtalene rundt de ulike temaene, ønsker forfatterene bl. a. å bidra til at barn kan få et godt og bevisst forhold til kroppen sin og å tørre si fra til voksne om vonde ting de opplever.
Målet er også å øke kompetansen til de voksne og å gi dem et redskap i arbeidet med barna, i forhold til å melde fra om bekymring om eventuelle overgrep.

Boken er ment som en snakke-sammen-bok og passer i samtaler med barn fra ca. 4 år og oppover. Den voksne leser for barnet og setter i gang en samtale om det aktuelle temaet. Det er best om den voksne først leser boken selv og gjerne snakker med andre voksne om innholdet. Før den leses for barn, er det viktig å ha klart for seg hva som skal gjøres om det dukker opp bekymring for om et barn opplever noe vondt fra nære voksne, søsken eller andre barnet kjenner.

Boken har 8 kapitler og til slutt en liste over anbefalt litteratur og tilleggsmateriell.

Alle kapitler starter med en veiledende tekst til den voksne. Deretter kommer teksten som leses for barna, innbefattet aktuelle spørsmål som kan stilles barna. Hvert kapittel er rikt illustrert med tegninger som brukes under samtalen. 
Alle kapitler avsluttes med forslag til aktiviteter som kan gjøres sammen med barna.

Kapittel 1: Kroppen din
Kapittel 2: Hvordan blir vi til 
Kapittel 3: Følelser 
Kapittel 4: Relasjoner 
Kapittel 5: Gode, vonde og ulovlige hemligheter 
Kapittel 6: Gode, vonde og ulovlige berøringer
Kapittel 7: Rollespill 
Kapittel 8: Hva gjør du?
I det 8. kapittelet er det. bl.a. en oversikt over saksgangen ved mistanke om omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep mot barn og unge. Her finnes også en oversikt over hvem som kan kontaktes for hjelp. 
 
Dette er en viktig bok.
Den vil være til god støtte for foreldre, barnehagepersonell, tilsatte i skolen og alle som har ansvar for barn. Den vil være et godt hjelpemiddel for å prate med barn om det som ofte er tabu og vanskelig å prate om - seksualitet. Her forklares det på en enkel og fin måte hvordan man forholder seg til egen kropp, følelser, gode og vonde hemmeligheter, og hvordan barn blir til.
Boken kan gi den voksne økt kunnskap om å se de barna som bli sett, og å sette i gang tiltak for barnets beste. Den skal hjelpe voksne til å tørre å si fra mer, når vi er bekymret for om barn opplever ting det ikke bør oppleve, enten det er vold, overgrep eller dårlig oppførsel fra foreldre og andre voksenpersoner. 

Anskaffelse av denne boken bør prioriteres høyt hos alle som har med barn å gjøre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar