onsdag 24. oktober 2018

INNHOLDSOVERSIKT - FredagsKilden (pr. 24.10.18)2018
Advent - Jul - Nyttår
Skolestart Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre 
Innholdsoversikt - FredagsKilden (pr. 24.10.18)
FN-dagen (2018)
Håndbok for lærere i grunnskolen 
Barn og unge i midten
Høstlenker (2018)
Matematikkvansker Teori og kunnskap
Inkluderende læringsmiljø - faglig og sosialt 
Hvordan fatte norsk (Gjør det lett å skrive rett)
Sommerlenker (2018)
Kva ser vi? Kva gjer vi?
Aktivitetsplikten i praksis 
17mai-lenker (2018)
Jeg er meg! Min meg
Vårlenker (2018)
Tung tids tale 
Barn med sosial angst og sjenanse
Påskelenker (2018)
Når matematikk blir vanskelig
Fastelavn/karneval (2018) 
OL i Pyeong Chang 2018 
Samefolkets dag (2018)
Mobbeatferd i barnehagen. Temaforståelse-forebygging-tiltak 
Vinterlenker (2018)

2017
God jul og godt nytt år
Spesialundervisning Innhald og funksjon
Julelenker
Det uforståelige barnet  
Høysensitive barn i barnehagen og hjemme
24.oktober: FN-dagen (2017)
Multiplikasjons-puslespill
Leselosboka 
Høstlenker (2017)
Lars er lol 
God leseplanlegging
Den klossete gutten 
Hvordan fatte matte
Sommerlenker (2017)
Det er ord bak bokstavene
17.mai-lenker (2017)
Mobbeboka Alt du lurer på, men ikke tør å spørre om
Vårlenker (2017)
Jakten på den gode skole 
Påskelenker (2017)
Fastelavn/karneval  (2017)

Sosiale antenner har mange frekvenser 
Samefolkets dag  (2017)
Skolebasert kompetanseutvikling En idebank
Vinterlenker (2017) 
  
2016
Faglig inkludert?
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Julelenker
FN-dagen
En som er god Å få et barn med Down syndrom
Prosjekthåndboka 2.0
Høstlenker
UTENFOR Elever med atferdsutfordringer
LESEBOKA Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet
Problemløsningsmodeller
Vår anbefaling av kurs på Østlandsk lærerstevne
Sommerlenker
Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle
17. mai - lenker 
Psykisk helse i skolen
Vårlenker
Det stille atferdsproblemet - Innagerende atferd i barnehage og skole  
Påsekelenker
Barn og unge med habiliteringsbehov 
TIPS fra FredagsKildens facebookside  
Gnistrende undervisning (Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign) 
Vinterlenker
   
2015 
GOD JUL 2015
Enkeltvedtak - Saksbehandlingsregler ved elevsaker i skolen
Julelenker
Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid
Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi?
Dysleksivennlig skole - et brukerperspektiv på god skole
Innholdsoversikt (pr. 06.10.15)
Høstlenker
Norsk-gnist
Pictogram-tavle
"Pultplater" (Linn Therese Myhrvold)
Uteskoleopplegg
Sommerlenker
Memory: Høyfrekvente ord Norsk undervisningsmateriell 1-14 (Kaja Cathrine Hansen)
Omvendt undervisning (Anne Cathrine Gotaas)
17.mai - lenker
Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner (Nordahl/Overland)
Vårlenker
Den intensive leseopplæringen (Hagtvedt/Frost/Refsahl)
Påskelenker
Slik stopper vi mobbing - en håndbok (Erlend Moen) 
Barneombudets klageside
Vinterlenker

2014
Du er viktigere enn du tror (Kristin Oudmayer)
Julelenker
Å lykkes med lesing (12 kapitler av forskjellige leseforskere)  
Østlandsk lærerstevne 2014
Over kneiken? (Artikkelsamling om PIRLS)
Vi utforsker det skrevne ordet - et treningsopplegg for å styrke ordlesingsferdighet (Marit Petersen Oftedal)  
Tidlig innsats (Utdanningsdirektoratet)  
En gatekatt ved navn Bob (James Brown)  
Matematikkserien TEMA (Fremstad/Kjølseth)
Syngja (Lars Amund Vaage)  
Matematikkopplegg på YouTube (Vormsund ungdomsskole)
Når lesing blir vanskelig (Vigdis Refsahl) 
Hvorfor hopper jeg (Naoki Higashida)  
Lesefrø (Samarbeidsprosjekt mellom personalet i enkelte barnehager i Stavanger)

2013
Nyttårshilsen 2014
Julehilsen - 2013
Plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i Ullensaker kommune
Våre favoritter fra Østlandsk lærerstevne 2013
MOT (En kort sammendrag etter vårt besøk i organisasjonens lokaler)
Sjekkliste for IOP (Individuell opplæringsplan) (Autismeforeningen)  
Førstereisen (Smith/Ulvik/Helleve)  
Idas dans - en mors fortelling (Gunnhild Corwin)
Effektiv planlegging og vurdering (Henning Fjørtoft)
Plan for språkstimulering og lese/skriveopplæring i barnehage og skole i Enebakk kommune
Gode lesestrategier - på mellomtrinnet (Anmarkrud/Refsahl)
God leseutvikling i praksis. Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler (Lundberg/Herrlin)
En ny skole blir til (Tanker og planer ved åpning av nyrestaurerte Bakke skole, Ullensaker)
Godt nytt år 

2012
God jul  
God leseutvikling (Lundberg/Herrlin) 
Inntrykk fra Østlandsk lærerstevne 2012 
Språk og leseplan for kommunene i Hallingdal  
Regning for livet. En utviklingsplan for regning og matematikkopplæring i Karmøy kommune    
Barns møte med psykisk lidelse (Grete Lillian Moen)  
Min lesekamerat (Holm/Løken/Ryen)  
Min lesetrener (Holm/Løken/Ryen) 
Leseplan for Klepp kommune 
Plan for lese- og skriveopplæring for grunnskolen i Seljord kommune 
Autisme og atferdsanalyse - til evigheten og forbi (Hernes/Larsen)  
Felles forpliktende plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Frogn kommune
En veileder om begrepslæring (Bredtvet kompetansesenter m.fl)  
Storesøster Astrid (Norunn Amundsen)  

2011
Julehlsen  
Kunnskapsbløffen (Magnus Engen Marsdal)
Lydfargemetoden (Maaike Visser)
Nye erfaringer med nytt skoleverktøy (Referat fra et skolebesøk sammen med Erling Grønlund i RIKT og undervisning med IPad)
Vilja og bokstavene som krøllet seg (Torhild Moen)  
"Den lille lesehesten" i spennende versjon (App, Aschehoug)  
Helhetlig tilpasset opplæring - HTO (Tuva Bjørklund)
Utøya i mitt hjerte 
Lesetrappa for barnehager og skoler i Porsgrunn kommune
Ingen ut av rekka går - Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian (Schultz, Hauge, Støre)
LEON - grep livet nmot alle odds (Vera Rubicon)
En skole for hele hjernen (Inspirasjonsdager om kommunikologi, Gystadmarka skole, Ullensaker)
Dagbok fra en mors verste mareritt - mobbing i skolen (Ingrid Haabeth)  
Riktig rektor? (Jon Morten Melhus m.fl)
Stortingsmelding 18 (2010-2012) Læring og fellesskap  
En takk til Weche Foss 
Trageton i barnehagen  
Mer spespedkompetanse inn i grunnskolen 
Drømmeskolen (Voksne for barn)  
Daniel og far (Om en tidligere elev og hans far. Begge gjorde sterk inntrykk på oss...)  
Psykologisk førstehjelpsskrin  (Psykologspesialist Solfrid Raknes)

Lærer Bjørndals metode (BT 

2010
Kongen av Bastøy

SIDER
Nettsteder  

Videosnutter
Matematikk - Undervisningsmateriell 1-6
Norsk - Undervisningsmateriell 1-14
Lydinnlæring - Undervisningsmateriell 1-6  
Diverse undervisningsopplegg 1-8 
Forlag
Tema-/Faglitteratur vi har lest  
Skjønnlitteratur vi har lest  
Kriminalromaner vi har lest  
Innholdsoversikt - FredagsKilden (pr. 24.10.18)

tirsdag 9. oktober 2018

FN-DAGEN


FN-DAGEN, 24.10
FN-dagen (FN-sambandet)
 
BARNEHAGESTOFF

FN-Dagen (Klokkerstua barnehage) 
Markering av FN-dagen (Hopp over innlogging, Elgen barnehage)
Tips og opplegg (Lær om FN i Barnehagen, Min stemme)

SKOLESTOFF 
Alle barn har rettigheter (Supernytt, NRK 2011) 
Barnas rettigheter (FN-Filuren)
Barnekonvensjonen (Forståelig kortversjon, Redd Barna) 
Barnekonvensjonen (FN-sambandet)
Elevsider for barn og unge (Tekster, filmer, oppgaverm.m. UNICEF Junior)
FN-dag (Faktastoff, Wikipedia) 
FN-dagen (Nysgjerrigper)  
FN-dagen: Undervisning, inspirasjon,tips og ideer (Undervisningsmetoder)

FN-dagen (Video, YouTube)
FN-dagen (Fakta, Wikipedia)
FN-dagen i Norge? (Time and date)
FN-dagen i skolen (FN-sambandet)
FN-dagen for bevissthet rundt autisme (FN-dagen tema, FN-sambandet)   
FN-rollespill (FN-sambandet) 
FN-spill (FN-Filuren)
Hvordan feire FN-dagen? (Tips, NRK)
Hvorfor markerer vi FN-dagen? (Min stemme)
Internasjonal uke (FN-dagen, UNICEF)  

Konflikt og fred (FN-sambandet)
Om FN (FN-sambandet) 
Salaby FN (Nettbaserte oppgaver)
Skole for alle verdens barn (Tusenårserklæringen, Supernytt, NRK, 2013) 
Tema FN (FN-Sambandet)
Undervisningsopplegg for trinn, aktiviteter, historikk (Min stemme)   
Undervisningsopplegg om barn på flukt (UNICEF)
Undervisningtips (FN skole)  
Underisningsopplegg fra Redd Barna
Undervisningsressurser og tips (FN-sambandet)

SKOLE/BARNEHAGE  
Barnas rettigheter (Supernytt, NRK) 
Barn av regnbuen (Med tekst, YouTube)
FN-Filuren (Spill, aktiviteter, Digitalt opplegg om FN) 
Hva er FN? (Video, Supernytt, NRK)  
Materiell og opplegg (UNICEF) 
Materiell og opplegg rundt Barnekonvensjonen (UNICEF)
Hvordan jobbe med FNs barnekonvensjon? (Opplegg og ideer, Min stemme) 

SANGER
Barnas rettigheter (YouTube) 
Barnas verden, med tekst (Vimeo) 
Malaika (YouTube)  
Morgendagens søsken (YouTube)
Sanger til FN-dagen (Sangvideoer, YouTube) 
Stopp, ikke mobb (Sang og tekst, Youtube)
Tenn lys (YouTube)
Vi er barn som har mye å gi (YouTube)

KUNST OG HÅNDVERK 
FN-flagg (NDLA)
Hvordan lage due av papir (Video, Fevik skole)
Mønster til fredsdue (Vi lærer om nestekjærlighet og Nobels fredspris, Min stemme)