DIVERSE undervisningsmateriell 1-9

(Det nyeste ligger øverst)

Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Alt kan fritt kopieres og benyttes av alle som ønsker det. Vi håper at det vi selv har hatt glede av i egen undervisning, kan komme andre til nytte.

På denne siden finnes:
9. Pictogram-tavle (30.07.15)
8. "Pultplater" (Lagt ut med tillatelse av Linn Therese Myhrvold, som har laget dem) (30.05.15)
7. Uteskoleopplegg - HØST, Småskole/TPO (28.05.15) 
6. Uteskoleopplegg - VÅR, Småskole/TPO (28.05.15)
5. Motivasjonsark, del 2 (12.04.12)
4. Motivasjonsark, del 1 (14.03.12)
3. Bokormen, mal (22.01.12)
2. Tarzanspillet (22.11.11)

1. Brettspillet (29.03.11)  

9. PICTOGRAM-TAVLE
Tavlen er laget som tidsplan for en enkelt elev, men er lagt ut med tankepå at den kan være mal eller tips for andre. 
Fargene som er brukt på ukedagene, er de som benyttes i Pictogram-systemet.
Ask-loftet har lagt ut en lenke til et nettsted, Sclera, der picyogram kan lastes ned gratis.
 8. "PULTPLATER" 
Disse er i 4 ulike farger og kan brukes som støtte på pulten for de elever som trenger det. Elevens navn kan settes på der det står NAVN.7. UTESKOLEOPPLEGG - HØST (Småskole/tilpasset opplæring)
Opplegget er brukt i TPO på trinn 2. Det må justeres en del i forhold til vær og klima, men kan fungere som mal og utgangspunkt.

Det står forslag til bruk og nødvendig utstyr i opplegget.
6. UTESKOLEOPPLEGG - VÅR (Småskole/tilpasset opplæring)
Opplegget er brukt i TPO på trinn 2. Det må justeres en del i forhold til vær og klima, men kan fungere som mal og utgangspunkt.

Det står forslag til bruk og nødvendig utstyr i opplegget.


5. MOTIVASJONSARK, DEL 2
(Fremgangsmåte: Trykk på bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Motivasjonsarkene kan være til hjelp i spesialundervisningen eller i undervisning forøvrig av de yngre elevene. For å fenge interesseområder, er arkene samlet i tema: Dyr - Sport - Sundt - Transport. De kan også benyttes i begrepstrening. Som motivasjon kan elevene farge ett bilde når de er ferdig med bestemt antall oppgaver i et fag , eller de kan farge ett bilde for hver oppgave. Dette avgjøres av eleven sammen med den voksne. Som begrepstrening, kan arkene farges og limes i arbeidsbok for samtaler eller de kan limes på kort og brukes som spill. Se også "Motivasjonsark, del 1", nedenfor.

DYR:
SPORT:

  
SUNDT:

TRANSPORT:


4. MOTIVASONSARK, DEL 1
(Fremgangsmåte: Trykk på bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Motivasjonsarkene kan være til hjelp i spesialundervisningen. De kan også godt benyttes til de yngste elevene som forberedene trening før de skal ta større ansvar for eget skolearbeid, f.eks.i forb.m. arbeidsplaner. For hver oppgave som er utført i et fag, f.eks. i matematikk, kan eleven farge ett felt på illustrasjonen. Om ønsket, kan oppgavenumrene skrives inn i hver sine felt.
Eleven skriver navnet sitt i snakkeboblen og ev. ukenummer.
Arkene kan også benyttes som avmerking for leksearbeidet gjennom uken. For mange elever er det motiverende å se konkrete bevis for at oppgavemengden stadig minker.
Noen elever trenger tall- og fargetrening. Da kan hver farge få sitt tall som også spres utover feltene på figurene. Elevene farger hvert felt slik tallene viser. Se også "Motivasjonsark, del 2", over.

3. BOKORM (mal)
(Fremgangmåte: Trykk på bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Bokormen består av 3 ark: Hode - Kropp - Bakdel. Det skrives ut 1 eksemplar av hode og 1 av bakdel, mens side 2, kroppen, skrives ut etter behov. Bokormen brukes når elevene skal oppmuntres til å lese bøker og skrive bokomtale. Hodet og bakdelen til bokormen farges, klippes ut og festes på veggen slik at ormen etter hvert kan vokse seg stor utover veggene i klasserommet. Hver gang elevene har lest en bok, får de et ark med tegning av kroppen. Det skriver de boktittel, forfatter, omtale og eget navn før kroppen klippes ut, farges og festes opp på veggen. Avstanden mellom bokormens hode og bakdel blir stadig større etter hvert som nye bokomtaler blir festet på veggen. Hver av bokormens 3 deler dekker et liggende A4-ark.


2. TARZANSPILLET
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument) 

Tarzanspillet skrives ut og lamineres, eller det kan limes opp på papp og legges i en plastlomme. Regler står på brettet. Målet er at elevene skal få positiv trening i ulike tema der de kan ha behov for ekstra drilling, f.eks matematikk eller lesing. Mye av det øvrige materiellet som ligger til nedlasting på FredagsKilden kan brukes sammen med Tarzanspillet. Ellers er det godt mulig å utnytte spillet i andre emner og sammenhenger. Taranspillet dekker et stående 4-ark.
1. BRETTSPILLET

(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vi ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)


Brettspillet skrives ut og lamineres eller brukes opplimt på papp i en plastlomme. Dette er et universalspill som kan brukes med oppgaver i alle fag og emner. Læreren selv kan lage oppgaver i det tema som skal trenes. Det kan benyttes sammen med alle kortspillene som er lagt ut her på FredagsKilden og ev. sammen med andre kortspill. Kort som skal brukes, må merkes med nummer fra 0 -30 eller så mange nummer under 30 som det finnes kort. Brettet har også nummer fra 0-30, noen tall er brukt 2 ganger.
Elevene kaster med terning og trekker det kortet som har det nummeret de kommer til. Hvis oppgaven på kortet besvares riktig, flytter eleven 1 plass frem, er svaret feil, flytter eleven 1 plass tilbake. Kortet legges tilbake på bordet igjen. Den som kommer først i mål, er vinneren.
Andre spilleregler kan sikkert lages, men alle regler bør være avtalt før spillet begynner. Det er laget ett spill med store og ett med små bokstaver. Begge er i liggende A4-format.
Siden vil bli oppdatert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar