FORLAGHer har vi samlet adresser til div. forlag, i alfabetisk rekkefølge. Vi har erfart at det eksisterer flere små, delvis ukjente forlag, som vi hadde stor nytte av den tiden vi jobbet med undervisning.
Vi har tatt med ulike forlag som utgir variert materiell, både heftet materiell, digitale produkter eller stimulerende læremidler til f.eks lek, kommunikasjon, sansemotorisk trening o.a. 

Vi har lagt til en kort beskrivelse ved de forlagene som vektlegger egne emner og tema.
(Fagbøker, spesialundervisning og tilpasset opplæring)


(Lærebøker, forskningslitteratur, sakprosa)


(Produkter til sansemotorisk trening, aktivitet og stimulering)
(Undervisningsmateriell for dem som sliter med lærevansker)


(Nettvarehus for læremidler)


 
(Lære-apps for små barn og barn med spesielle behov) 


 
 
 
 
Språk- og sansestimulering
 


Cappelen Damm 


Caspar Forlag AS
(Gir ut lærebøker i matematikk / matematikk fagdidaktikk for førskole/almennlærerutdanning )
(Digitale læremidler for Kunnskapsløftet, multimediabasert læring)


(Hovedtyngden av utgivelsene er innenfor det pedagogiske fagområdet)


(Inkluderende spesialundervisning)


(Selger lærebøker og dataprogram i matematikk for grunnskolen m.m.)


(Mat-, barn-, hobby- og humorbøker)


(Bøker som gleder)(Bøker til glede for liten og stor)


(Fagbøker i spesialpedagogikk m.m.)
(Gir bl.a. ut tospråklige eventyrbøker, lydbøker og ressurspermer for minoritesspråklige barn i barnehage/skole)


(Samisk litteratur for barn og voksne, lærebøker)
(Bøker innenfor ulike sjangre som fremmer språkutvikling hos barn og unge)
(Mye godt materiell for særskilt tilrettelagt og tilpasset opplæring)


(Digitale og trykte letteleste hefter og serier for barn og unge, ulike nivå og tema. Alderstilpasset med kontrollspørsmål i kopieringsoriginaler)
(Barnebøker som barn og unge liker)


(Pedagogisk tilrettelagte fagbøker, trykte og digitale, bl.a for allmennlærerutdanning)


(Materiell og kristne barnebøker)


(Undervisningsmateriell til elever med lærevansker)
 
 
 
 
(Utvikler konkretiseringsmateriell)
 
 


(Grunnleggende begrepslæring og nyttige og effektive læringverktøy i basisfag)


(Materiell for tilrettelagt språkstimulering)


(Har markert seg innen sjangre som psykologi, sorg- og trøstebøker, mat for allergikere m.m.)(Norges eneste rene kunstbokforlag)

(Leker og materiell for læring og utvikling hos barn og unge)


(Lettleste bøker for ungdom og voksne)
(Norges største utgiver av lydbøker innen prim. skjønn- og generell litteratur, ikke lærebøker)


 
 
(Utgiver av barne-/ungdomsbøker)
(Salg og gratis nedlasting av materiell til begrepstrening, norsk, matematikk m.m.)


(Læremiddelforlag)


(Inkluderende løsninger og pedagogisk programvare for lek, trening og stimulering)


(Barnebokforlag, med pedagogiske bøker for barnehage, skole og hjem)


(Linker til pedagogisk materiell)


(Lærebøker i norsk som fremmedspråk)


(Tilrettelagte bøker for barn og ungdom)

(Utredningsmateriell, pedagogisk materiell, pedagogisk og psykologisk litteratur)


(Rendyrket elektronisk forlag som gir ut e-bøker og applikasjoner)
(Bøker med innsikt på områder som nedsatt funksjonsevne)Songvaar Vekst - Media
(Læremidler og kartleggingsmateriell for skoler og barnehager)


Solum ForlagSpecialpedagogisk forlag - Herning
(Produserer primært materiell for førskole, spesialundrvisning og språktrening)


J.M. Stenersen Forlag


(Analoge og digitale lærebøker for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning m.m.)
(Leker og læremidler for barnehage og skole)
 
 
 
(Bl.a. bøker for barn og unge, med enkle tekster og gode illustrasjoner)
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar