NORSK - Undervisningsmateriell 1-17

(Det nyeste ligger øverst)

Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av alle som ønsker det. Vi håper at det vi selv har hatt glede av i egen undervisning, kan komme andre til nytte.

Innhold på denne siden:
17. Bingo: Forvekslinger v/f (30.04.19)
16. Oppslag: Forvekslinger d/t (11.10.16)
15. Oppgaver: Forvekslinger d/t (11.10.16)
14. Memory: Høyfrekvente ord (15.05.15) - Kaja Cathrine Hansen. 
13. Bingo: Forvekslinger d/t (01.01.13)
12. Bingo: Forvekslinger b/p (16.09.12)
11. Oppgaver: Forvekslinger b/p (28.08.12)
10. Oppslag: Forvekslinger b/p (28.08.12)
9. Bingo: Forvekslinger b/d (16.11.11)
8. Oppgaver: Forvekslinger b/d (16.11.11)
7. Oppslag: Forvekslinger b/d (16.11.11)
6. Spillkort: Skj-/Kj-/Tj-lyden (14.07.11)
5. Domino med Skj-/Kj-/Tj-lyden (22.06.11)
4. Bingo med Skj-/Kj-/Tj-lyden (14.06.11)

3. Bingo med enkel/dobbel konsonant (19.05.11)
2. Domino med enkel/dobbel konsonant (24.02.11)
1. Kortspill med enkel/dobbel konsonant (24.02.11)17. BINGO: FORVEKSLINGER V/F
 (Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Det er en god avveksling å spille bingo i timene på skolen. Ved forveksling av v/f er det viktig at ordene leses høyt, fordi dette oftest er auditive vansker som elevene sliter med. Det er nødvendig å fokusere på at vi setter til stemme når vi sier vd, mens f bare "blåses" ut. Det er lagt ut 13 brett med 13 ulike fargenyanser. Slik er det mulig å bruke antall brett og brikker etter behov. Bingobrettene kan brukes i midre eller større grupper. 
Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Materiellet blir mer holdbart dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks benyttes som dekkbrikker. Spill med v/f gir også viktig trening for fremmedspråklige elever.


16. OPPSLAG: FORVEKSLINGER D/T
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Noen elever sliter kan forveksle lydene d og t, både visuelt og auditivt. Med dette materiellet kan elevene få hjelp til å fokusere på visuelle ulikheter. De får også huskeregler som kan være til hjelp når de skal huske forskjellen. Oppslagene kan brukes som plakater på veggen i undervisningsrommet eller hver elev kan få sitt eksemplar til arbeidspermen.
15. OPPGAVER: FORVEKSLINGER D/T
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Noen elever forveksler lyder og trenger å jobbe konsentrert med oppgaver der de skal skille lydene d og t fra hverandre. Det er viktig at elevene både kan øve skriftlig og muntlig, slik at de styrker seg både visuelt og auditivt. Oppgavene kan deles ut til hver enkelt elev, eller lamineres, ev. settes i plastlommer, slik at elevene kan skrive med tusj og vaske bort etterpå. 


14. MEMORY: HØYFREKVENTE ORD
Dette materiellet er ikke egenprodusert.

Vi har fått tillatelse av Kaja Cathrine Hansen til å legge ut de flotte spillene som hun har laget. De kan brukes til trening av høyfrekvente ord og de kan f.eks. brukes til repetisjon, i grupper og i stasjoner.
Det er 4 serier, laget både med små og med store bokstaver og 5 brett i hver serie.


I - Blå brett med små bokstaverII - Blå brett med STORE bokstaver


III - Gule brett med små bokstaver


IV - Gule brett med STORE bokstaver


V - Grønne brett med små bokstaver


VI - Grønne brett med STORE bokstaver


VII - Oransje brett med små bokstaver


VIII - Oransje brett med STORE bokstaver
13. BINGO: FORVEKSLINGER D/T
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)


Det er populært å spille bingo i timene på skolen. Ved forveksling av d/t er det spesielt viktig at ordene leses høyt, fordi dette oftest er auditive vansker som elevene sliter med. Det er nødvendig å fokusere på at vi setter til stemme når vi sier d, mens t bare "spyttes" ut. Det er lagt ut 12 brett med 12 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett og brikker etter behov. Bingobrettene kan brukes i midre eller større grupper. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Materiellet blir mer holdbart dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks benyttes som dekkbrikker. Spill med d/t gir også fin trening for fremmedspråklige elever.12. BINGO: FORVEKSLINGER B/P
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Bingospill er en populær aktivitet og kan brukes både i støre og i mindre grupper. Det er lagt ut 12 brett med 12 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett og brikker etter behov. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Materiellet blir mer holdbart dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks benyttes som dekkbrikker. Spill med b/p gir også fin trening for fremmedspråklige elever. Det er viktig at elevene leser ordene høyt når de spiller, slik at de får auditiv trening. Fokuser på at vi bruker stemmen når vi sier b, men bare peser når vi sier p.

Det går 2 bingobrett på 1 A4-ark.

ORDLISTE (for Bingo med b/p)

bo – bør – bra – bær – brum – bil – bål – bu – bake – bok – nebb – båre – brev – buss – brus
pil – pære – pose – på – prim – pris – pote – prest – peis – pes – pute – post – park – pram – pus – port – pust – ape – pluss


11. OPPGAVER: FORVEKSLINGER B/P
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Noen elever forveksler lyder og trenger å jobbe konsentrert med oppgaver der de skal skille lydene b og p fra hverandre. Det er viktig at elevene både kan øve skriftlig og muntlig, slik at de styrker seg både visuelt og auditivt. Oppgavene kan deles ut til hver enkelt elev, eller lamineres, ev. settes i plastlommer, slik at elevene kan skrive med tusj og vaske bort etterpå.
10. OPPSLAG: FORVEKSLINGER B/P
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Noen elever sliter kan forveksle lydene b og d, både visuelt og auditivt. Med dette materiellet kan elevene få hjelp til å fokusere på visuelle ulikheter. De får også huskeregler som kan være til hjelp når de skal huske forskjellen. Oppslagene kan brukes som plakater på veggen i undervisningsrommet eller hver elev kan få sitt eksemplar til arbeidspermen.9. BINGO: FORVEKSLINGER B/D
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Det er 12 ulike brett med ord. Skriv ut 2 eksemplarer av hver brett. Brettene er skrevet i ulike fargenyanser, slik at antall brett kan benyttes etter behov. Brettene bør lamineres, deretter klippes ett eksemplar av hvert brett opp til brikker. Slik trekkes en og en ordbrikke og elevene spiller bingo med ordene de trenger å øve på. De får både visuell og auditiv trening dersom det skiftes på å lese opp eller finne ordene. Knapper eller korker kan f.eks brukes til dekkbrikker. Det går 2 bingobrett på et liggende A4-ark.

ORDLISTE (for Bingo med b/d)

bok – bør – bil – bål – bær – buss – brød – bad – nebb – båre – bra – brev – bo – båt – ba – boble – brud – bu
du – din – dun – due – dag – dame – dem – dra – ditt – duk – do – dyr – dåp – dreie
8. OPPGAVER: FORVEKSLINGER B/D
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Noen elever forveksler lyder og trenger å jobbe konsentrert med oppgaver der de skal skille lydene b og d fra hverandre. Det er viktig at elevene både kan øve skriftlig og muntlig, slik at de styrker seg både visuelt og auditivt. Oppgavene kan deles ut til hver enkelt elev, eller lamineres, ev. settes i plastlommer, slik at elevene kan skrive med tusj og vaske bort etterpå.


 7. OPPSLAG: FORVEKSLINGER: B/D
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Mange elever sliter med å skille mellom lydene b og d, både visuelt og auditivt. Med dette materiellet kan elevene få hjelp til å fokusere på visuelle ulikheter. De får også huskeregler som kan være til hjelp når de skal huske forskjellen. Oppslagene kan brukes som plakater på veggen i undervisningsrommet eller hver elev kan få sitt eksemplar til arbeidspermen.

6. SPILLKORT: SKJ-/KJ-/TJ-LYDEN
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Klipp opp kortene og laminer dem før bruk. Det anbefales å runde av hjørnene. Kortene kan brukes til å spille f.eks: "To-kort", "Memory" eller "Svarte-Per". Hvis kortene nummeres, kan de også brukes sammen med "Brettspillet" som ligger ute på FredagsKilden. Det bør veksles mellom visuell og auditiv trening: Eleven leser ordet høyt eller eleven hører ordet leses av andre. Dette temaet er etter hvert blitt nødvendig trening for mange elever både i spesialundervisning og i vanlig klasse, samt for fremmedspråklige. Kortene er laget slik at det kan trenes på f.eks. bare Skj-ord eller bare Kj-ord hvis det er behovet. Smileansiktene har ulike fargenyanser for hvert par, men det er ikke meningen at det skal være hovedfokus for elevene. 9 kort dekker ett stående A4-ark.

5. DOMINO MED SKJ-/KJ-/TJ-LYDEN
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Brikkene lamineres og klippes opp før bruk. Bruk vanlige dominoregler eller bli enig om egne spillregler før start. For å gi nødvendig trening, er det viktig at eleven leser ordet høyt hver gang en brikke skal legges på plass. Spillet er laget i liggende A4-format.


4.BINGO MED SKJ-/KJ-/TJ-LYDEN
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Bingospill er en populær aktivitet både i støre og i mindre grupper. Det er lagt ut 12 brett med 12 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett og brikker etter behov. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Materiellet blir mer holdbart dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks benyttes som dekkbrikker. Spill med Skj-/Kj-/Tj-lyden gir også fin trening for fremmedspråklige elever. Det går 2 bingobrett på 1 A4-ark.ORDLISTE (for Bingo med skj-/kj-/tj-lyden)
skjørt – skjære – skjerm - skje – skjenne – skjell – skjerf – skjegg – skjorte – skjelve - sjokk – sju - sjåfør – sjø – sjampo – sjokolade – sjelden – sjakk – sjef - skyte – ski – skyss – skive – skylle – skinne – skyve – skikk
kjeks – kjeve – kjevle – kjole – kjøtt – kjøre – kjeller – kjøpe – kjekk – kjære– kjele – kjenne - kyr – kyst – kilde – kilo – kirke – kinn – kino – kyss – kylling – kitt – kikke - kilt
tjukk – tjære – tjener – tjern – tjuv – tjue
 


3. BINGO MED ENKEL/DOBBEL KONSONANT

(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Det er lagt ut 8 brett med 8 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett/brikker etter behov. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Det blir større holdbarhet på materiellet dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks. benyttes som dekkbrikker. Det går 2 bingobrett på 1 A4-ark.2. DOMINO MED ENKEL/DOBBEL KONSONANT

(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)
 


Brikkene lamineres og klippes opp før bruk. Bruk vanlige Dominoregler eller bli enig om spilleregler før spillet starter. Spillebrikkene dekker en side i A4-format.
1. KORTSPILL MED ENKEL/DOBBEL KONSONANT
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)


Kortene klippes opp og bør lamineres. Det anbefales å avrunde hjørner når kortene klippes opp. De brukes til å trene på "Sprett- og draord". Elevene kan spille "To-kort", "Memory" og "Svarteper" eller de kan bruke kortene sammen med Brettspillet som ligger på FredagsKilden.

Siden vi bli oppdatert
5 kommentarer:

 1. Elisabeth Bentsen3. juli 2011 kl. 18:16

  Dette undervisningsmateriellet såg veldig bra ut.
  Som mor til et barn med spesielle behov,er det intressant å se materiell som er så bra som dette.

  SvarSlett
 2. Takk for at dere deler. Som travel lærer tar jeg imot mange tips og oppgaver. Disse oppgavene kommer til å bli brukt mye.

  SvarSlett
 3. Så flott. Her skal jeg bruke mye i arbeidet med fremmedspråklige barn. Tusen takk!

  SvarSlett
 4. Så mange gode oppgaver! Kjekt at dere deler!

  Jeg lurte på om det var mulig å bruke noen av oppgavene deres i en eksamensoppgave skal jeg skrive. Studiet er i IKT og oppgaven er å remidere en tekst.
  Jeg fant ikke noe mail i kontaktinformasjonen.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for hyggelig tilbakemelding, Susanne!
   Vi synes det er flott hvis du kan ha nytte av noe du finner her, og det er ok for oss om du bruker det i en eksamensoppgave.
   Takk for tips om mailadresse, det skal vi ordne.

   Slett