NYNORSK MATERIELL 1-15

Mange har bedt oss legge ut materiell på nynorsk og Kari Anne Stølen fra Stranda hjulpet oss med noe redigering.
Tusen takk
!


(Det nyeste ligger øverst)

Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av alle som ønsker det. Vi håper at det vi selv har hatt glede av i egen undervisning, kan komme andre til nytte.

Innhold på denne siden så langt: 
15. Bingo, forvekslinger b/p (16.06.17)
14. Oppslag, forvekslinger b/p (16.06.17)
13. Oppgaver, forvekslinger b/p (16.06.17)
12. Oppslag, forvekslinger d/t (20.11.16)
11. Oppgaver, forvekslinger d/t (20.11.16)
10. Bingo, forvekslinger d/t (20.11.16)
9. Bingo, forvekslinger b/d (21.10.16)
8. Oppgaver, forvekslinger b/d (21.10.16)
7. Oppslag, forvekslinger b/d (21.10.16) 
6. Spillkort med Skj-/Kj-/Tj-lyden (18.10.16)
5. Domino med Skj-/Kj-/Tj-lyden (18.10.16)
4. Bingo med Skj-/Kj-/Tj-lyden (18.10.16)
3. Bingo med enkel/dobbel konsonant (12.10.16) 
2. Domino med enkel/dobbel konsonant (12.10.16) 
1. Kortspill med enkel/dobbel konsonant (28.09.16) 


15. BINGO: FORVEKSLINGER B/P
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Det er populært å spille bingo i timene på skolen. Ved forveksling av b/p er det spesielt viktig at ordene leses høyt, fordi elevene også kan slite med auditive vansker. Det er nødvendig å fokusere på at vi setter til stemme når vi sier b, mens p bare "pustes" ut.

Det er lagt ut 12 brett med 12 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett og brikker etter behov. Bingobrettene kan brukes i mindre eller større grupper. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Materiellet blir mer holdbart dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks benyttes som dekkbrikker. Spill med b/p gir også fin trening for fremmedspråklige elever.

14. OPPSLAG, FORVEKSLINGER B/P 
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument) 

Noen elever sliter kan forveksle lydene b og p, både visuelt og auditivt. Med dette materiellet kan elevene få hjelp til å fokusere på visuelle ulikheter. De får også huskeregler som kan være til hjelp når de skal huske forskjellen. Oppslagene kan brukes som plakater på veggen i undervisningsrommet eller hver elev kan få sitt eksemplar til arbeidspermen.


13. OPPGAVER: FORVEKSLINGER B/P
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Noen elever forveksler lyder og trenger å jobbe konsentrert med oppgaver der de skal skille lydene b og p fra hverandre. Det er viktig at elevene både kan øve skriftlig og muntlig, slik at de styrker seg både visuelt og auditivt. Oppgavene kan deles ut til hver enkelt elev, eller lamineres, ev. settes i plastlommer, slik at elevene kan skrive med tusj og vaske bort etterpå.

Det er 10 sider i alt.12. OPPSLAG, FORVEKSLINGER D/T
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument) 


Noen elever sliter kan forveksle lydene d og t, både visuelt og auditivt. Med dette materiellet kan elevene få hjelp til å fokusere på visuelle ulikheter. De får også huskeregler som kan være til hjelp når de skal huske forskjellen. Oppslagene kan brukes som plakater på veggen i undervisningsrommet eller hver elev kan få sitt eksemplar til arbeidspermen.
11. OPPGAVER: FORVEKSLINGER D/T
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Noen elever forveksler lyder og trenger å jobbe konsentrert med oppgaver der de skal skille lydene d og t fra hverandre. Det er viktig at elevene både kan øve skriftlig og muntlig, slik at de styrker seg både visuelt og auditivt. Oppgavene kan deles ut til hver enkelt elev, eller lamineres, ev. settes i plastlommer, slik at elevene kan skrive med tusj og vaske bort etterpå10. BINGO: FORVEKSLINGER D/T
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Det er populært å spille bingo i timene på skolen. Ved forveksling av d/t er det spesielt viktig at ordene leses høyt, fordi dette oftest er auditive vansker som elevene sliter med. Det er nødvendig å fokusere på at vi setter til stemme når vi sier d, mens t bare "spyttes" ut. Det er lagt ut 12 brett med 12 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett og brikker etter behov. Bingobrettene kan brukes i mindre eller større grupper. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Materiellet blir mer holdbart dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks benyttes som dekkbrikker. Spill med d/t gir også fin trening for fremmedspråklige elever.
9. BINGO: FORVEKSLINGER B/D
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Det er 12 ulike brett med ord. Skriv ut 2 eksemplarer av hver brett. Brettene er skrevet i ulike fargenyanser, slik at antall brett kan benyttes etter behov. Brettene bør lamineres, deretter klippes ett eksemplar av hvert brett opp til brikker. Slik trekkes en og en ordbrikke og elevene spiller bingo med ordene de trenger å øve på. De får både visuell og auditiv trening dersom det skiftes på å lese opp eller finne ordene. Knapper eller korker kan f.eks brukes til dekkbrikker. Det går 2 bingobrett på et liggende A4-ark.NYNORSK ORDLISTE (for Bingo med b/d)
bok – bør – bil – bål – bær – buss – brød – bad – nebb – båre – bra – brev – bo – båt – ba – boble – brud – bu
du – din – dun – due – dag – dame – dei – dra – ditt – duk – do – dyr – dåp – dreie8. OPPGAVER, FORVEKSLINGER B/D
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)


Noen elever forveksler lyder og trenger å jobbe konsentrert med oppgaver der de skal skille lydene b og d fra hverandre. Det er viktig at elevene både kan øve skriftlig og muntlig, slik at de styrker seg både visuelt og auditivt. Oppgavene kan deles ut til hver enkelt elev, eller lamineres, ev. settes i plastlommer, slik at elevene kan skrive med tusj og vaske bort etterpå. (Vi har lagt ut 10 oppgavesider, hver passer inn i et A4-ark) 7. OPPSLAG, FORVEKSLINGER: B/D(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Mange elever sliter med å skille mellom lydene b og d, både visuelt og auditivt. Med dette materiellet kan elevene få hjelp til å fokusere på visuelle ulikheter. De får også huskeregler som kan være til hjelp når de skal huske forskjellen. Oppslagene kan brukes som plakater på veggen i undervisningsrommet eller hver elev kan få sitt eksemplar til arbeidspermen.


6. SPILLKORT: SKJ-/KJ-/TJ-LYDEN
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Klipp opp kortene og laminer dem før bruk. Det anbefales å runde av hjørnene. Kortene kan brukes til å spille f.eks: "To-kort", "Memory" eller "Svarte-Per". Hvis kortene nummeres, kan de også brukes sammen med "Brettspillet" som ligger ute på FredagsKilden. Det bør veksles mellom visuell og auditiv trening: Eleven leser ordet høyt eller eleven hører ordet leses av andre. Dette temaet er etter hvert blitt nødvendig trening for mange elever både i spesialundervisning og i vanlig klasse, samt for fremmedspråklige. Kortene er laget slik at det kan trenes på f.eks. bare Skj-ord eller bare Kj-ord hvis det er behovet. Smileansiktene har ulike fargenyanser for hvert par, men det er ikke meningen at det skal være hovedfokus for elevene. 9 kort dekker ett stående A4-ark.


5. DOMINO MED SKJ-/KJ-/TJ-LYDEN
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Brikkene lamineres og klippes opp før bruk. Bruk vanlige dominoregler eller bli enig om egne spilleregler før start. For å gi nødvendig trening, er det viktig at eleven leser ordet høyt hver gang en brikke skal legges på plass. Spillet er laget i liggende A4-format.

4.BINGO MED SKJ-/KJ-/TJ-LYDEN
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)


Bingospill er en populær aktivitet både i støre og i mindre grupper. Det er lagt ut 12 brett med 12 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett og brikker etter behov. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Materiellet blir mer holdbart dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks benyttes som dekkbrikker. Spill med Skj-/Kj-/Tj-lyden gir også fin trening for fremmedspråklige elever. Det går 2 bingobrett på 1 A4-ark. 


NYNORSK ORDLISTE for Bingo med skj-/kj-/tj-lyden:

skjørt – skjere – skjerm – skje– skjenne – skjell – skjerf – skjegg – skjorte – skjelve - sjokk – sju - sjåfør – sjø – sjampo – sjokolade – sjeldan – sjakk – sjef –


skyte – ski – skyss – skive – skylle – skinne – skyve – skikk- skei
kjeks – kjeve – kjevle – kjole – kjøt – kjellar – kjøpe – kjekk – kjære– kjele – kjenne - kyr – kyst – kilde – kilo – kyrkje – kinn – kino – kyss – kylling – kitt – kikke - kilt -køyre


tjukk – tjære –
 – tjern – tjuv – tjue
 3. BINGO MED ENKEL/DOBBEL KONSONANT
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)

Det er lagt ut 8 brett med 8 ulike fargenyanser slik at det er mulig å bruke antall brett/brikker etter behov. Skriv ut 2 eksemplar av hvert brett og klipp det ene eksemplaret opp til brikker. Det blir større holdbarhet på materiellet dersom det lamineres. Knapper eller flaskekorker kan f.eks. benyttes som dekkbrikker. Det går 2 bingobrett på 1 A4-ark. 

2. DOMINO MED ENKEL/DOBBEL KONSONANT
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument) 

Brikkene lamineres og klippes opp før bruk. Bruk vanlige Dominoregler eller bli enig om spilleregler før spillet starter. Spillebrikkene dekker en side i A4-format.
1. KORTSPILL MED ENKEL/DOBBEL KONSONANT
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument)


Kortene klippes opp og bør lamineres. Det anbefales å avrunde hjørner når kortene klippes opp. De brukes til å trene på "Sprett- og draord". Elevene kan spille "To-kort", "Memory" og "Svarteper" eller de kan bruke kortene sammen med Brettspillet som ligger på FredagsKilden.Siden oppdateres

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar