VIDEOSNUTTERFØRSTEHJELP
Viktige minutter (Norsk Luftambulanse)


ADHD
What is ADHD? (Om ADHD og mulige behandlingsmetoder)
ADHD (Video som illustrerer hvordan det oppleves å ha ADHD)
ANGELMANS SYNDROM
Angelman Syndrome Awareness (Symptomer på Angelman Syndrom)
Angelman Syndrome (Om 4 år gamle Maliah som har Angelman syndrom)
Angelman Syndrome ( Video og bilder med informasjon om gutten, Kiano)
AUTISME

Asberger`s syndrome explained for children
Beautiful Strange (Sang om autisme og forståelse)
I`m In Here - The Anthem for Autism (Vakker sang om autisme)
My Son has Autism (Et forsøk på å vise betydningen av tidlig innsats for autistens progresjon)
Throu the eyes of Autism (Verden sett med autistens øyne)
What Autism Looks Like (Symptomer og tegn på autisme)

CP
World`s strongest dad (Team Hoyt)
Journey of life together (Dick og Rick Hoyt - Far og hans CP-rammete sønn)
Lovely sad true story (Team Hoyt - Historien med tekstinnledning)
I Want To Walk Like the Others (En liten video om ulike barns høyeste ønsker)
Hanne snakker med øynene (Kort video om ei jente som har CP)
How Does it Feel (Å leve med CP)

MOTORIKK
Sunnaasstiftelsen (Klinikk for NevroRehabilitering)
Sunnaasstiftelsen  -en hjelp på veien videre


DOWN SYNDROM
Just the Way You Are (Broren hyller sin skjønne søster, som har Downs, med en rapp)
God Doesn`t Make Mistakes (Down syndrome song)
Gifts (Mødres tanker om hvordan barna med Down syndrom beriket livene deres)
I have a voice (Orientering om Down syndrom)
Et nytt liv (Om å få et barn med Down syndrom)

DØVE OG TUNGHØRTE
How hearing dogs work (Hvordan en hund kan gi hørselshemmede støtte i hverdagen)
Hånddukken Sofus synger med tegnstøtte (Alven)FRAGILT X-SYNDROM 
Fragile X Awareness (Om Fragilt X-syndrom)
My special boy (Symptomer på Fragilt X-syndrom. Far forteller om sønnen sin)
Sindrome x fragile (Teori)LEPPE-/GANESPALTE

Et smil gjør så mangt (Før og etter operasjon)
NOONAN SYNDROM
Noonan Syndrome Awareness (Informasjon om Noonan syndrom)
The Facts About Noonan Syndrome (Opplysningsvideo om Zack)

He is - (Zack har Noonan syndrom, men det er ikke alt, fordi: Han er verdifull!)PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP FOR BARN OG UNGE
Opplæringsfilm (Viser hvordan man kan bruke Psykologisk førstehjelp i samtale med barn og unge)
Frykt for røde og grønne tanker
Å prøve og feile
Like it or not


RETT SYNDROM
Rett syndrom (Opplysning om Rett syndrom)
Sierra`s battle with Rett syndrom (Sierras utvikling fra fødselen, sammenlignet med tvillingsøsteren)
Støttesang til barn med Rett syndrom (Silent Angel)
Rett syndrom, Vanessa (En liten video som viser Rett syndrom)
TOURETTE SYNDROM
Our son living with touretteFORELDRETANKER
Holland and Miracles (En uventet reise, tekst og sang)
Welcome to Holland (En uventet reise, opplest versjon)
A dedication to all the kids with special needs around the world (Sang)
IKT
b.babbel facebook opplæring (Opplæring i bruk av FB for alle fra 13 år og oppover)
ENGELSK
Flashcards (Dyr, ord og bilde til gloseinnlæring)
Flashcards (Daglige begrep, ord og bilde til gloseinnlæring)
The Reading Machine 1 (Engelske tre-lydsord med bilder)
The Reading Machine 2 (Engelske tre-lydsord med bilder)
Numbers Song (Lær tallene 0-10 med engelsk sang)
10 Little Numbers (Tallsang)
The Big Numbers Song (Tallene fra 0 -100 og fra ett hundre - en trillion)
Phonic Song (Engelsk bokstavsang)
Project X (Unikt leseunivers i engelsk, nivådiff. lesehefter for barnetrinn, Aschehoug)
Rettskriving - Del 1 (Stor forbokstav, SuperKvah)
Rettskriving - Del 2 (Amerikansk-Engelsk/Britisk-Engelsk, SuperKvah)
Rettskriving - Del 3 (Apostrof, SuperKvah)
Rettskriving - Del 4 (Staving/Stavefeil, Artikler, SuperKvah)

MATEMATIKK
DE 4 REGNEARTER
De 4 regnearter (NRK Super - MK-X)
De 4 regnearter m.m. (Omvendt undervisning - matematikk, YouTube)

MULTIPLIKASJON
2-gangen (Lær 2-gangen med sang)
4-gangen (Lær 4-gangen med sang)

1-3 gangen (Pugg 1-2-3 gangen med egen teknikk, b.babbel)
4-6 gangen (Pugg 4-5-6 gangen med egen teknikk, b.babbel)
7-10 gangen (Pugg 7-8-9-10 gangen med egen teknikk, b.babbel)

2-gangen (Lær 2-gangen med å rappe)
3-gangen (Lær 3-gangen med å rappe)
4-gangen (Lær 4-gangen med å rappe)
5-gangen (Lær 5-gangen med å rappe)
6-gangen (Lær 6-gangen med å rappe)
7-gangen (Lær 7-gangen med å rappe)
8-gangen (Lær 8-gangen med å rappe)
9-gangen (Lær 9-gangen med å rappe)

3-gangen (Tren på gangetabellen med tjatteboksen, b.babbel)
8-gangen (Lær gangetabellen ved å hoppe, b-babbel)
Lær deg gangetabellen, fra 6x6 til 9x9, på under 2 minutter (Bruk fingersystem)
Lær den lille gangetabellen (Leserull, b-babbel)

BRØK/PROSENT/DESIMAL
Brøk innledning (Mattehjelp på You Tube)
Addere brøker (Mattehjelp på You Tube)
Forkorte brøker (Mattehjelp på You Tube)
Brøk til prosent (Mattehjelp på You Tube)
Prosent intro (Mattehjelp på You Tube)
Hjelp til å løse prosentppgaver (Mattehjelp på You Tube)
Prosent til desimal (Mattehjelp på You Tube)

GEOMETRI
Konstruere paralleller (Mattehjelp på YouTube)
Konstruere midtnormal (Mattehjelp på You Tube)
Konstruksjon av en 60 graders vinkel (Mattehjelp på You Tube)
Konstruksjon av en 90 graders vinkel (Mattehjelp på You Tube)
Kopiering av vinkler (Mattehjelp på You Tube)
Konstruere en trekant - Middels (Mattehjelp på You Tube)
Ulike typer trekanter (Mattehjelp på You Tube)
Ulike typer firkanter (Mattehjelp på You Tube)

MATEMATIKKVANSKER
Talblindhed=Dyskalkuli (Info om dyskalkuli)

NORSK
ABC- Så kan du lære det (Ny dansk metode for bokstavinnlæring)
Pageturner Privat (Lesetreningsprogram som lærer alle å lese hurtigere)
Språkleken Bravo (Den første systematiske leseleken for barn mellom 0 og 6 år)

LESE-/SKRIVEVANSKER
What is it like to have dyslexia? (Animasjoner og illustrasjoner)
Dyslexie is a typeface for dyslectics (Hvordan likhet mellom bokstaver kan skape vansker for dyslektikere)
Samlesing med Lingdys og Lingspeak letter lesingen
Lingdys presentasjon (En kraftig og unik skrivestøtte for alle som sliter med norsk)
Lingspeak presentasjon (Lesestøtte, enkel å bruke, uansett alder og utdanningsnivå)
Lingright presentasjon (Skrivestøtte for de som sliter med engelsk)
Lydfargemetoden (Demonstrasjon av lesemetode for dyslektikere)
Lydfargemetoden (Forkortet utdrag av lesemetoden)
Textpilot (Prisvinnende program for lese- og skrivestøtte)

SAMFUNNSFAG
Magisk klasserom (Lær om andre land på en ny måte, Redd Barna)

MOTIVASJON
b.babbel, tjatteboksen og tjatti (Unikt hjelpemiddel for skriftlig kommunikasjonstrening)
b.babbel paper internet safe training (Demo)              
Petter Langulf er ikke alltid glad i lekser (b.babbel)

PEDAGOGIKK
Bamseserien (Praktisk bøker for de som jobber i barnehage, Gan Aschehoug)

Vurdering for læring: Evaluering i alle timer (Lektor Thue)

MOBBING
MOT sangen (Askil Holm)
Ikke slå (Gustav Lorenzen)

Kjetil og Kjartan (Tips 1 mot mobbing, Utdanningsdirektoratet)
Kjetil og Kjartan (Tips 2 mot mobbing, Utdanningsdirektoratet)
Kjetil og Kjartan (Tips 3 mot mobbing, Utdanningsdirektoratet)
Kjetil og Kjartan (Tips 4 mot mobbing, Utdanningsdirektoratet)
Kjetil og Kjartan (Tips 5 mot mobbing, Utdanningsdirektoratet)
Kjetil og Kjartan (Tips 6 mot mobbing, Utdanningsdirektoratet)
Kjetil og Kjartan (Tips 7 mot mobbing, Utdanningsdirektoratet)
Kjetil og Kjartan (Tips 8 mot mobbing, Utdanningsdirektoratet)
Kjetil og Kjartan (Tips 9 mot mobbing, Utdanningadirektoratet)

Foreldre mot mobbing (Del 1, Utdanningsdirektoratet)
Foreldre mot mobbing (Del 2, Utdanningsdirektoratet)
Foreldre mot mobbing (Kortversjon, Utdanningsdirektoratet)

 
MUSIKK
ÅGE ALEKSANDERSEN
Trondheimsnatt (Åge Aleksandersen og Line)
Så glad i dæ (Åge Aleksandersen)
Medvind (Åge Aleksandersen)
Linedans (Åge Aleksandersen og Sambandet)
Lys og varme (Åge leksandersen, Bjørn Alfzelius, Lars Lilholt)
Genser`n (Åge Aleksandersen)
Det gyldne triangel (Åge Aleksandersen, Bjarne Brøndbo)

Rio de Janeiro (Åge Aleksandersen, Trondheim torg)
Barnatro (Åge Aleksandersen, Gunnar Pedersen, solo, Sambandet)
Han va 7 (Åge Aleksandersen og Sambandet)
Janne Ahonens smil (Åge Aleksandersen og Sambandet)
Lille julaften (Åge Aleksandersen)
Reine Reidar (Åge Aleksandersen og Sambandet)
I ly fra stormen (Åge Aleksandersen)
Norge mitt Norge (Åge Aleksandersen og Sambandet)
Det e no me det /Åge Aleksandersen og Sambandet)(Åge Aleksandersen og Sambandet)
Sang til friheten (Åge Aleksandersen, Mikael Wiehe)
En siste kopp med kaffe (Åge Aleksandersen, Taraf de Haideouks)
California Blue (Åge Aleksandersen, Kurt Nilsen)

OTTO NIELSEN
Hajnnhojnn i bajnn
Litjvisa

LENE SIEL
Lys og varme 
I skovens dybe stille ro

ENYA
Exile
How Can I Keep From Singing?
Only Time
On My Way Home
 
DIVERSE
I Skovens Dybe Stille Ro (Herning Kirkes Drengekor)

KLASSISK
Adagio in G Minor (Albinoni)
Air Suite Nr 3 (Bach)
Piano Concerto No. 21 Andante (Mozart - Elvira Madigan)
Largo (Händel)


ROSENBORG
Pressekonferanser med Nils Arne Eggen (Utsøkte klipp)

Nils Arne Eggen (Funny Press Conferance) 
RBK-Hymnen
Rosenborgsangen (Trøndershowinistan)
Vi e alltid med Rosenborg (DDE og RBK-spillere)
Bilde tå`n Ivers (Åge Aleksandersen og Kjernen)
Supermann Roar Strand tribute (Fredrik Winsnes)
RBKåt (Best of Rosenborg B K)